106½ hessu ilmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmonneet: 112
Nimi
Emma Ryhänen
Lauri Sääskilahti
Laura Aalto
Jutta Kanerva
Lionel Irrmann
Mia Roslund
Tuomas Rasku
Tuomas Orava
Ella Asikainen
Tommi Lehtovirta
Matias Saikku
Elina Loisa
Ting-Jun Yong
Teemu Kanniainen
Iiro hyvönen
Sanna-Kaisa Kanerva
Iida Willberg
Ville Kirjonen
Aino Summanen
Milla Kiiskinen
Sten Stambej
Mikko Jantunen
Reeta Vaahtera
Rita Ristimäki
Helmi Takala
Emil Pärssinen
Ronja Hiironen
Alex Tolonen
Iita Fourastie
Eelis Hemberg
Mikael Väisänen
Husu Artturi
Suvi Ojala
Anton Närekorpi
Nina Svinhufvud
Venni Aho
Jussi Närhi
Eemeli Ahvenniemi
Anni Lehikoinen
Juho Ylen
Eero Niklander
Tuukka Harvela
Nina Tanskanen
Lauri Lavonen
Emma lassila
Antti Inkinen
Jan Härkönen
Timo Virtanen
Daniel Haaranen
Pietari Nurmi
Aapeli Junkala
Ida Tasa
Otto Kaukoranta
Pihla Kössi
Atte Ahti
Heidi Kaukinen
Reko Vehviläinen
Janne Teinilä
Riina Strengell
Susanna Karlqvist
Lotta Lehtovirta
Iisa saunamäki
Katarina Varteva
petra seppälä
Oskar van der Weij
Heikki Isotalo
Janne Suominen
Elli-Noora Tiainen
Henkka Hakala
Essi Tallavaara
Maria Kosonen
Inka Hirvonen
Totti Nurmi
Kasperi Haapanen
Iivo Metsä-Eerola
Sampo Riekki
Katri Ruutu
Aaro Hocksell
Vilja Kaskela
Eero Hiltunen
Matleena Kolu
Daniela Schenk
Visa Simola
Lauri Pöyry
Jesse Vähä-Koukkula
Saara Telinkangas
Niko Aarnio
Paavo Hietanen
Erik Jaatinen
Jaakko Koivisto
Heta Heinonen
Eerika Ojantakanen
Christina Alexander
Heini Snellman
Juho Haapamäki
Janika Torkki
Sampo Sainio
Darja Ritvanen
Joni Palin
Jenni Wahlsberg
Pinja Kössi
Arttu Lamberg
Veera Kahva
Lotta Tammela
Anna Niemelä
Joonatan Mustonen
Emma Pesonen
Matti Lamberg
Severi Korhonen
Laura Markkanen
Andreas Lund
Noora Ronkainen

 

Ilmonneet fuksit: 60
Nimi
Anna Laaksonen
Jenni Kovalainen
Vilma Kouvo
Essi Leskinen
Konsta Maikola
Aapo Salonen
Ville Helaskoski
Alina Lind
Kaisa Korhonen
Siiri Lappalainen
Tomas Kurenniemi
Sofia harri
Juuso Eskelin
Iiris Vuorialho
Lotta Aalto
Iida pitkänen
Johanna Järviluoto
Eero Eteläpää
Annika Wester
Freja
Aada Toivettula
Roni Simola
Otso Kulikoff
Samuel Rabensteiner
Niklas Kankkunen
Morten Olsen
Sofia Neuvonen
Mikko Tervakangas
Ilaria Righetto
Hilla Nieminen
Stephanie Kluz
Lorenz Fink
Eemil Halonen
Saga Sundholm
Tuomas Ridanpää
Maija Ahonen
Julia Keurulainen
Oona Kinnunen
Sinna Andsten
Markus Kanerva
Sofie Bundgaard
Heini Lehtola
Frederik Kammel
Felipe Da Silva
Emmi Volanen
Linnea Toivanen
Ramzi el Geneidy
Lauri Vallo
Joonatan Seppänen
Jaan Rönkkö
Veera Immonen
Saku Ristolainen
Alina Jokiniemi
Otto Miesmaa
Juho Laine-Ylijoki
Varasijat:

Nimi
Miikka Kilponen
Julia Latvala
Pauliina Aatola
Ilmari Oinonen
Touko Nurminen
Ilmonneet alumnit: 8
Nimi
Tuomo Koivisto
Andrej Solovian
Lauri Kare
Wertti
Annemari Kirppu
Saara Lassila
Juho Jalonen
Kyösti Ratia