AA-kerhot

Rakennusinsinöörikillan AA-kerhot eli ammattiainekerhot ovat johonkin IK:ssa opiskeltavaan alaan erikoistuneita yhdistyksiä, jotka tarjoavat jäsenistölleen tapahtumia ja excursioita. Sivun alareunassa on AA-kerhojen tapahtumakalenteri.

 

poligoni

Poligoni on Aalto-yliopiston geoinformatiikan opiskelijat yhteen kokoava ammattiaineyhdistys, ja toiminnallaan yhdistys pyrkii tutustuttamaan opiskelijat alaan ja sen työmahdollisuuksiin. Tärkeimpiä tapahtumiamme ovat yritysvierailut, saunaillat ja vuosittain järjestettävä kevätseminaari.

vääntö

 

Vääntö on Aalto-yliopiston rakennesuunnittelun opiskelijoiden ammattiainekerho. Kerhon tarkoituksena on kannustaa rakennesuunnittelun opiskeluun sekä järjestää excursioita ja saunailtoja suunnittelualan työnantajien, työntekijöiden ja tulevaisuuden ammattilaisten yhdistämiseksi.

lvik

 

Teekkarien LVI-kerho on ammattiainekerho Aalto-yliopistossa opiskeleville LVI-tekniikasta ja rakennusten energiatekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille.

 

Maa- ja kalliorakentajat ry, eli tuttavallisemmin MKR, on yliopiston maa- ja kalliorakentajille suunnattu ammattiainekerho. Kerhon tarkoituksena on tutustuttaa jäsenensä yritysmaailman kontakteihin sekä tarjota monipuolisesti sekä ammattipitoista että vapaa-ajan toimintaa.

 

raffy

RAFFY eli rakennusfysiikan ja -materiaalien kerho tutustuttaa rakennusalan opiskelijoita ja yrityksiä toisiinsa rennolla asenteella ja pilke silmäkulmassa. Tuu mukaan excuilla ja iltamiin tsekkaamalla raffy.fi ja liittymällä kerhon fb-ryhmään!

 

Ropologo_35

 

ROPO on rakentamisen talousasioista ja rakennustuotannosta kiinnostuneiden opiskelijoiden perinteikäs ammattiainekerho, jonka tarkoituksena on koota yhteen opiskelijoita ja valmistuneita diplomi-insinöörejä ammatillisessa mielessä sekä mukavan yhdessäolon merkeissä. Lue lisää ROPOsta ja liity jäseneksi osoitteessa ropo.ayy.fi.

linkki-logo-pysty

 

 

Liikenneakatemia eli tuttavallisemmin Linkki on kerho liikenne- ja tietekniikasta kiinnostuneille henkilöille. Tutkintouudistuksen myötä toiminta on siirtynyt enemmän Maanmittarikillan suuntaan, mutta kaikki ovat tervetulleita mukaan!

akva

 

Akva on Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho, johon ovat tervetulleita kaikki, joita vesi- ja ympäristöala kiinnostaa.

 

Noin sadan aktiivisen jäsenen Lämpövoimakerho (LVK) kokoaa yhteen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun energiatekniikan opiskelijat ja muut energia-alasta kiinnostuneet. Kerhomme tarkoituksena on tutustuttaa koulumme energiateekkarit toisiinsa, antaa heille mahdollisuus kehittää omia ammatillisia valmiuksiaan ja tarjota samalla mahdollisuuksia työnantajille päästä tutustumaan ja rekrytoimaan itsellensä motivoituneita tulevaisuuden osaajia.