Ilmoittautuminen 105½ Hermanniin

 

 

Ilmonneet: 161/130
Nimi
Nina Tanskanen
Isä
Janne Suominen
Lotta Lassila
Susanna Karlqvist
Otto Kaukoranta
Heini Snellman
Elli tiainen
Sten Stambej
Pihla Kössi
hanna johansson
Emilia Söderström
Onni Kamaja
Atte Ahti
Suvi Ojala
Aron Dahlberg
Mikael Väisänen
Riina Strengell
Ossi Perttu
Anna Kuronen
Anni Juvakoski
Sampo Sainio
Katarina Varteva
Laura Markkanen
Neea Huttunen
Mikko Jantunen
Ida Tasa
Kosti Kangasmaa
Jutta Kanerva
Iida Willberg
Lotta Lehtovirta
Niko Kälkäjä
Katriina Ojanen
Sebastian Coffeng
Ville Kirjonen
Iita Fourastié
Jussi Närhi
Johan Lindell
Timo Virtanen
Rita Raulo
Eero Petrell
Eero Niklander
Henkka Hakala
Amanda Grannas
Emma Pesonen
Iiro Hyvönen
Milla Kiiskinen
Anette Ryhänen
Aino Summanen
Raisa Aromaa
Väinö Tuuli
Oskari Ojavuo
Samuel Viitikko
Tommi Lehtovirta
Mia Roslund
Wilma Branders
Pinja Koskinen
Katriina Rajala
Maisa Tirkkonen
Talvikki Suhonen
Janika Torkki
Artturi Hsuu
Sara Heikonen
Ella Mäkelä
Joonatan Mustonen
Akseli Paukkeri
Emmi Hagelberg
Maria Karjalainen
Daniel Haaranen
Santeri Siren
Elisa Majamäki
Ariana Smakiqi
Lassi Mäkelä
Kristofer Mäkinen
Anton Närekorpi
Iiro Ristikankare
Tuuni Pollari
Heidi
Iiro lindgren
Fanni Kaitale
Matias Mattheiszen
Iris Nurminen
Mikko Tiili
Julia Lehtimäki
Ina Lampenius
Oskar van der Weij
Laura Aalto
Iina Ohrankämmen
Eetu Kotiranta
Eetu Keino
Simeon Seppälä
Erika Forss
Eero Autio
Alvar Wilhelmsson
Nora Taipale
Heidi Kaukinen
Anna Niemelä
Juho
Julia Kondakov
Soile Bäckström
Arttu Häkkinen
Janne Teinilä
Ooda-Wilhelmiina Suomela
Juho Ylen
Katri Suistio
Lari Tanner
Markus Rinne
Kaisu Hiltunen
Jenni Toivonen
Silja Yli-Juuti
Arina Värä
Sami Soosalu
Roope Kouki
Klaara Salolahti
Kaarlo Huomo
Samuli Peltonen
Eino Yrjänäinen
Oona Nyman
Joose Hyytiäinen
Oskari Vuorio
Visa Simola
Lauri Sääskilahti
Aapeli Junkala
Marika Riikonen
Elena Merola
Peter Wright
Lauri Pöyry
Otso seppälä
Anni Holmström
Lauri Kare
Varasijat:

Nimi
Rita Myllymäki
Pauli Putkiranta
Jaakko Aho
Johanna Miettinen
Joni Palin
Arttu Lamberg
Rita Ristimäki
Erik Jaatinen
Sara Kasanen
Niko Aarnio
Eerika Ojantakanen
Paavo Hietanen
Erik Salminen
Irene Konola
Mikko Tuohino
Aurelia Aminoff
Alex Tolonen
Emma Lassila
Kasperi Haapanen
Oskar Hukkinen
Joel Raikamo
Veera Lehto
Vilma Jokinen
Markus Liski
Lotta Tammela
Eemeli Ahvenniemi
Jesse Vähä-Koukkula
Antti Heliste
Reeta Vaahtera
Eelis Hemberg
Nicolas Piron
Ilmonneet alumnit: 1/20
Nimi
Wille Oudman
Alumni varasijat:

Nimi