Mitä meillä opiskellaan?

Aloitatko opiskelut ENYllä syksyllä 2019? Tsekkaa lisäinfoa täältä!

Kandidaatin tutkinto

Rakennusinsinöörikilta vastaanottaa uusia opiskelijoita, jotka tulevat opiskelemaan Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) pääainetta Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun. Uusien kandivaiheen opiskelijoiden, eli fuksien, sisäänottomäärä on noin 100 opiskelijaa.

Opetussuunnitelma Energia ja ympäristötekniikka 2018-2020

Muita hyödyllisiä linkkejä kandidaatin tutkintoa suorittavalle löydät Opinnoista -sivulta.

 

Maisteriopinnot

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatintutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan energiatekniikan, geoinformatiikan, georakentamisen tai vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmissa. Maisterivaiheen opinnot suoritetaan englanniksi. Diplomi-insinöörin tutkinto (Master of Science) on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja opintojen kesto on kaksi vuotta.

 

Tutkintorakenteet maisteripääaineille löyttyvät alla olevia kuvakkeita painamalla.