Raatiehdokkaat

Tällä sivulla raatiehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan.

 

 

Puheenjohtaja:

 1. Mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan?
 2. Miksi sinä olisit hyvä puheenjohtaja?
 3. Mikä on killan toiminnassa tärkein kehityssuunta?
 4. Miten pitäisit huolta itsesi ja raadin jaksamisesta?

Hakijat:

 

Nimi: Laura Aalto

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta:

Kilta: Yrityssuhdevastaava 2019, ISOhenkilö 2018. Kurssineuvosto 2017
Muut yhdistykset: MAIK ry hallitus 2019
Partio: Lippukunnan hallitus 2015-2018
Partiojohtajakoulutus 2015
Ryhmänjohtaja 2010-2017

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Puheenjohtaja

 1. Hyvä puheenjohtaja on vastuuntuntoinen, auktoriteettinen ja henkilö, jolta löytyy vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Tai ainakin hän on valmis selvittämään vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
  Vastuuntuntoinen puheenjohtaja pitää huolta, että raati ja kilta toimii. Hänellä on kaikki narut käsissään ja hän tietää, mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua. Sitten hän pitää huolen, että raatilaiset ja toimihenkilöt hoitavat pestinsä ja kyseiset asiat tapahtuvat. Puheenjohtaja on viime kädessä vastuussa kaikesta ja toimii sen mukaisesti.
  Hyvä puheenjohtaja toimii kiltalaisten parhaaksi. Hän edustajaa kiltaa asiallisesti ja pitää huolen, että killan ja raadin toiminta palvelee kiltalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Persoonana hyvä puheenjohtaja on luotettava ja helposti lähestyttävä henkilö, joka tarjoaa raadin jäsenille tukea ja apua kiperiin tilanteisiin. Kuitenkin tarvittaessa hän osaa pitää kuria. Hän pysyy diplomaattisena, muistaa huomioida kaikkien osapuolien näkökulmat ja toimii kriisitilanteiden ratkaisijana.
 2. Koska haluan olla edellisessä kysymyksessä luettelamani henkilö. En ehkä ole sitä vielä täysin, mutta olen valmis oppimaan ja kasvamaan, jotta voin olla paras mahdollinen puheenjohtaja killalle.
  Olen organisointi- ja projektinhallintataitoinen ihminen, jolta löytyy kunnianhimoa ja motivaatiota toimia itselle tärkeän asian hyväksi. Olen vastuuntuntoinen ihminen, jolla ei mene sormi suuhun tiukassa paikassa. Raatilaisten paimentaminen ei eroa paljoa partiolaisten johtamisesta, mistä minulla on vuosien kokemusta.
  Kilta, kiltalaiset ja killan toiminta ovat minulle tärkeitä. Minulle killassa toimiminen on kunnia-asia. Minulta löytyy intohimoa olla ylläpitämässä ja kehittämässä killan toimintaa. Raativuosi on ollut minulle todella antoisa ja opettavainen, haluan olla mahdollistamassa sitä myös ensi vuoden raatilaisille.
 3. Killan toiminnan suuntaaminen kohti kiltalaisten toivomaa suuntaa. Vuoden aikana eri jaostojen toiminta, kiltahuoneen kehitys sekä killan kansainväliset opiskelijat ovat nouseet esille. Haluan kehittää killan jaostojen rakennetta systemaattisempaan ja toimivampaan suuntaan. Kiltalaisistamme löytyy paljon potentiaalia, joka ei ole vielä täysin käytössä.
  Koen myös tärkeäksi jatkaa killan yrityssuhteiden ja excursioiden kehittämistä kohti opiskeluamme vastaavia aloja.
 4. Pyrin siihen, että raatilaiset kokevat minut helpostilähestyttäväksi ja luotettavaksi, ja että he osaavat kääntyä puoleeni tilanteessa kuin tilanteessa. Tärkeää on, ettei kukaan jää yksin ajatustensa kanssa, vaan raadin ilmapiiri on sellainen, että apua uskalletaan pyytää ajoissa. Sitten voimme miettiä yhdessä, mikä on paras ratkauisu tilanteesta selviämiseen.
  Kehottaisin myös raadin nykyisiä jäseniä huomioimaan esimerkiksi testamentissaan, miten vuoden työmäärä on kasaantunut eri vuoden aikoina, jotta raadin uudet jäsenet voivat varautua tähän etukäteen.

 

 

Rahastonhoitaja:

 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla?
 4. Monet killat ovat ottaneet käyttöön MobilePayn. Koetko, että meidän kiltamme kaipaisi sitä? Miksi/miksi ei?
 5. IK:n rahastonhoitajana palautelaatikko tuppaa täyttymään vuolaista kehuista toimintaan liittyen. Miten ajattelit saada tämän perinteen jatkumaan?

Hakijat:

 

Nimi: Lauri Lavonen

Opintojen aloitusvuosi2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Olen toiminut ISO henkiönä, sekä osallistunut aktiivisesti killan tapahtumiin.

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Rahastonhoitaja

 1. Ei, omaa taloudenhoitoa lukuunottamatta. Koen kuitenkin oppivan suurenman kokonaisuuden hallinnan nopeasti.
 2. Pidän kalenteria maksujen eräpäivistä sekä menneistä tapahtumista, joista on tositteita saamatta, sekä kyselen aktiivisesti näiden perään, mikäli minulla on syytä olettaa, että näitä ei ole toimitettu minulle.
 3. Pidän laskemat ajantasalla, jotta pystyn jakamaan tietoa välittömästi kun sitä tarvitaan.
 4. MobilePayn käyttöön otto olisi mielestäni hyvä idea. Se helpottaisi rahaliikenttä erilaisissa myyntitilanteissa käteisen vähentyessä. Haalarimerkkejä tms voitaisiin myydä tapahtumissa myös niille joilla ei ole käteistä mukana. Käytännön toteutus tulisi kuitenkin miettiä tarkkaan, jotta rahat saadaa oikeaan paikkaan ja kirjanpito ei mene sekaisin uhraamatta kenenkään puhelinnumeroa.
 5. Tekemällä timantin tarkkaa työtä ja olla yhtä helposti lähestyttävä kuin aikasemmatkin rahastonhoitajat.

 

Nimi: Lassi Mäkelä

Opintojen aloitusvuosi2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvoston rahastonhoitaja, Pikku-IE ja Lukkarikisälli

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Rahastonhoitaja

 1. Olen toiminut laskutuksen ja taloushallinnon assistenttina aikaisemmissa työpaikoissani yhteensä melkein 3 vuotta. Olen kyseisessä roolissa toiminut sekä yksityisellä yrityksellä, että yhdistyksessä. Lisäksi toimin viime vuoden kurssineuvoston rahastonhoitajana. Kaikkea en vielä osaa, mutta olen innokas oppimaan kaikki taloudenhoidon salat.
 2. Merkitsen ylös kaikki mahdolliset menot, jotka tulisi korvata ja tarvittaessa muistutan kyseisiä henkilöitä yksityisesti. Lisäksi teen korvaustositteiden hakemisen selväksi kaikille muillekin, jotka eivät niitä usein täytä, laatimalla korvaustositteista yksinkertaiset ohjeet jonnekin näkyville ja kaikkien tietoisuuteen. Saattaisin jopa järjestää kiltahuoneen kokoushuoneen kopiokoneen läheisyyteen korvaustositteiden täyttö- ja palautuspisteen, sillä skannerikin on siinä kätevästi vieressä.
 3. Ensinnäkin huolehdin, että raha-asiat ovat ajan tasalla ja siten pystyn tuomaan kokouksissa esille ajankohtaisen tilanteen. Mahdollisesti kerron tulevista budjetoiduista menoista ja tuloista, jotta kaikki pystyvät tarkemmin suunnitella tulevia menojansa.
 4. Kurssineuvostossa mukana ollessani olen huomannut, että mikäli tapahtuman järjestämisessä on ollut MobilePay käytössä, niin sen kautta tulleet tulot ovat olleet huomattavat esimerkiksi lipunmyynnissä. Tämän takia MobilePayn käyttöönotto käteisen rinnalla sopivissa tilaisuuksissa ja sopivalla tavalla lisäisi tuottoa ja uskoisin sen olevan positiivinen muutos. Tottakai tähän liittyen täytyisi tehdä yhdessä raadin kanssa käytännön päätöksiä esimerkiksi siitä, tulevatko MobilePay maksut rahastonhoitajan henkilökohtaisen tilin kautta vai hankitaanko killalle maksukortti.
 5. Aion aikaisempien rahastonhoitajien tavoin tehdä ahkerasti työtä, olla tarkka työssäni ja tehdä parhaani auttaakseni kiltaa ja kiltalaisia.

 

 

Kirjuri-tiedottaja:

 1. Onko sinulla aiempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta? Koetko pysyväsi aktiivisessa keskustelussa mukana kirjoitusnopeudellasi ja mikäli et, miten pidät huolen, että kaikki tarvittava kirjataan pöytäkirjaan?
 2. Kirjuri-tiedottaja saa tiedotuspyyntöjä monissa sovelluksissa ja häneltä pyydetään Telegram-julkaisuja usein samaan aikaan. Kun kaikkea ei voi julkaista heti, miten järjestelet saamasi viestit ja pidät huolta, ettei mikään tiedote unohdu viikkotiedotteesta tai Telegram-kanavalta?
 3. Pikkulinnut kertoivat, että joillain killoilla on “real time”-tiedotusta kameroiden ja Telegram-bottien avulla esimerkiksi kiltahuoneen tilasta tai kahvin määrästä. Tulisiko IK:n tiedotusta päivittää vastaavilla tai täysin uusilla tavoilla ja miten toteutat kyseisen uudistuksen? Mikäli vastasit kieltävästi, perustele, miksi tällainen ei sovi IK:n tiedotukseen.
 4. Tiedotustoiminnan sekä pöytäkirjojen laatimisen lisäksi kirjuri-tiedottajana olet vastuussa myös killan jäsenrekisterin sekä useimpien sähköpostilistojen hallinnasta. Kuinka paljon uskot tarvitsevasi viikoittain aikaa viran hoitamiseen, etenkin jos aiot kehittää toimintaa?
 5. Viime vuosina kiltalaisten huulilla on pyörinyt sana “feimi” ja sen kerääminen kirjuri-tiedottajan toimesta erinäisillä loppukevennyksillä. Miten pidät huolen, että kiltalaiset katsovat viikkotiedotteista ensisijaisesti informaation ja vasta toissijaisesti loppukevennyksen?

Hakijat:

Nimi: Eino Yrjänäinen

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, pikku-IE, Ruutiset, ExotIK

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Kirjuri-tiedottaja

 1. Ei ole aikaisempaa kokemusta, mutta koen pysyväni mukana riittävän hyvin. Uskon kirjoitustaitoni nopeuden myös kehittyvän huipputasolle virassa toimiessa.
 2. Minimoin häiriötekijät poistumalla roskachateista ja hiljentämällä vähemmän tärkeät ryhmät. Telegramin ajastettu viestinlähetys on tuttu ominaisuus. Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Kuvittelisin valmistelevani viestit jo edellispäivinä.
 3. Idea on hyvä. Sen voisi toteuttaa sijoittamalla kiltikselle kameran/kameroita kuvaamaan esimerkiksi olohuoneen yleistilaa tai vaihtoehtoisesti lähennettynä kahvinkeittimeen. Linkin suoratoistoon voisi löytää killan tiedotuskanavien kuvauksista. En pidä ajatuksesta, että killan tiedotuskanavat täyttyisivät automatisoiduista viesteistä.
 4. Vakiohommat hoitunee viikottain enintään muutamassa tunnissa. Mahdolliset kehitysprojektit tietysti veisivät aikansa.
 5. Viikkotiedotteet on pidettävä mahdollisimman ytimekkäinä ja selkeästi jäsenneltyinä. Jokaisen lukijan on koettava sieltä löytyvän jotain heille hyödyllistä tietoa. Toisaalta koen, että tiedon välitys on tärkeämpää, kuin tapa, jolla tieto välittyy.

 

 

IE:

 1. Miksi haluaisit toimia juuri IE:nä ja minkälaista kokemusta sinulla on tapahtumien järjestämisestä?
 2. IE:n alaisuuteen kuuluu monia toimarivirkoja. Miten huolehdit koko SAT:in aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista?
 3. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat oman jaksamisesi läpi työntäyteisen IE-vuoden?
 4. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että yhteistyö pelaa?
 5. IE:nä toimimisessa on monia eri puolia ja osa-alueita. Miten jaatte näitä osa-alueita jotta vastuu ei valuisi liikaa yhdelle henkilölle?

Hakijat:

 

Nimi: Rita Raulo

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto 2018, pikku-IE 2019 ja MAIK ryn:n hallitus 2019

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Isäntä tai Emäntä

 1. Kiinnostukseni killan hallitustehtäviä kohtaan heräsi toimittuani noin vuoden verran aktiivisena kiltalaisena ja toimarina. Koen, että IE tehtävissä minulla olisi eniten osaamista ja annettavaa, ja että saisin tästä roolista itsekin valtavasti irti. Minulla on suuri kiinnostus vaikuttaa killan tapahtumien ilmeeseen, käytännön toteutukseen sekä lisäksi poikkitieteelliseen IE toimintaan.
  Lukioaikana olin aktiivisesti mukana järjestämässä risteilyjä, vanhojentansseja, sekä erilaisia abivuoden tapahtumia, kuten penkkareita ja abit-opet illallista. Yliopiston aloitettuani pääsin heti mukaan kiltatoimintaan Kurssineuvoston Rilkamavastaavan roolissa. Lisäksi olen opiskeluaikanani toiminut pikku-IE:ssä sekä MAIK ry:n hallituksessa, jossa vastuualueeseeni kuului esimerkiksi kaksipäiväisen varaslähdön järjestäminen.
 2. Avaintekijöitä tehokkaaseen ja toimivaan sisäasiaintoimikuntaan ovat selkeä tehtävänjako ja avoimen keskustelukulttuurin ylläpitäminen. IE:n ensisijainen tehtävä on valvoa, että SAT:in vastuulla olevat tehtävät täytetään, sekä antaa matalalla kynnyksellä tukea ja ohjausta, jos toimarit sitä kaipaavat. Monet näistä toimariviroista saattavat toimia hyvinkin itsenäisesti, osaamisesta ja innosta riippuen. Kehitysajatus erityisesti pikku-IE:n toimintaan on vastuun lisääminen aikaisemmassa vaiheessa siitä kiinnostuneille. Lisätty vapaus hoitaa asioita itse parhaaksi näkemällään tavalla (tietysti IE:n valvomana) voisi olla monelle motivoivaa ja mielekästä. Jokaisen alajaoston kanssa olisi kuitenkin syytä istua alas, tutustua porukkaan ja sopia tulevan virkavuoden toiminnasta ja yhteisistä pelisäännöistä.
  IE:n on siis pysyttävä helposti lähestyttävänä parina, joka tarjoaa tukea kaikkien SAT:tilaisten toimintaan sekä linkin killan hallitukseen tai muihin toimielimiin tilanteen vaatiessa. Ryhmäytymisellä ja virkistyksellä on motivaation ja jaksamisen kannalta suuri rooli, sillä jokainen ansaitsee saada suurta kiitosta vapaaehtoisesti tekemästään työstä killan eteen.
 3. Ainoa ratkaisu tähän on riittävän ajoissa aloittaminen. Tämä on hyvinkin mahdollista, sillä tapahtumien päivämäärät ovat tiedossa pääsääntöisesti jo kuukausia etukäteen. Mottoni on, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun hommat aloittaa ajoissa, stressi vähenee ja kuormitus jakautuu tasaisemmalle ajanjaksolle.
  Jos kuitenkin päätyisin tilanteeseen, että tehtävää kasautuu liikaa, on minulla onneksi oma IE parini. Samalla tavalla kuin SAT:in toimarien kanssa, on IE parilla oltava selkeä ja tasainen tehtävänjako sekä toimiva keskusteluyhteys. On uskallettava pyytää apua sekä vastavuoroisesti osattava tarjota sitä, jos omassa parissa tai toimareissa näkyy uupumisen merkkejä. Tukea voi tietysti myös hakea muilta hallituksen jäseniltä, ja edellisvuosien konkareiden vinkit on otettava ehdottomasti huomioon.
  Kokonaisvaltaisen elämänhallinnan kannalta en usko IE toiminnan olevan minulle uhka. Tykkään elämäntyylistä, jossa on monta rautaa tulessa ja tekemistä riittää. Loppujen lopuksi kysymys on aikatauluttamisesta ja priorisoinnista, jotka ovat minulla hyvin hallussa.
 4. Haen IE pariksi ensisijaisesti Mikko Tiilin kanssa. Yhteistyömme toimivuudessa ei ole arvuuttelemista, sillä olemme tehneet jo toista vuotta menestyksekästä yhteistyötä erilaissa viroissa ja tehtävissä. Olemme toimineet yhdessä kurssineuvostossa, MAIK ry:n hallituksessa, pikku-IE:ssä sekä työelämässä. Mikko on yksi parhaista ystävistäni, uskallan kertoa hänelle mitä ajattelen ja luotan vahvasti hänen toimintaansa ja arvostelukykyynsä.
  Yhteistyön toimivuuden ylläpitämiseksi esille nousee jälleen avoimuus ja auttaminen. On tärkeää valmistautua yhdessä haasteisiin ja vastoinkäymisiin, niin henkisellä tasolla kuin käytännön suunnittelussa. Kompromissit, kannustaminen ja toisesta huolehtiminen auttavat jaksamaan ja tekevät yhteistyöstä tiiviimpää ja sujuvampaa.
 5. Vahvuutemme Mikon kanssa ovat melko tasaisesti eri osa-alueilla, joka tekee meistä hyvin toisiaan täydentävän tiimin. Minun osaamiseni ovat aikataulutuksessa ja keittiössä, kun Mikko puolestaan hallitsee raha-asiat ja toimii luontevammin juhlasalin puolella. Ajatustyön arvo IE:n tehtävissä on niin merkittävä, että suunnittelu on parasta hoitaa yhdessä.
  Vaikka vastuualueittemme raamit ovat meille molemmille jo nyt selkeät, on niitä kyettävä tarkentamaan ja muokkaamaan aina tilanteen mukaan. Kiire ja jaksaminen eivät ole kuitenkaan koskaan vakioita, joten muuttuvaan työnjakoon on varauduttava. Tärkeintä on, että molemmat osapuolet kokevat isossa kuvassa vastuun ja ajankäytön jakautuvan reilusti ja toimivasti.

 

Nimi: Mikko Tiili

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Pikku-IE, Kurssineuvoston puheenjohtaja, MAIK hallituksen rahastonhoitaja

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Isäntä tai Emäntä

 1. Olen ollut ensimmäisenä opiskeluvuotena mukana monenlaisessa eri kiltatoiminnassa ja juhlien järjestäminen on ollut itselleni mieluisin homma. Kokemusta on killan sisällä Kurssineuvoston, MAIKin ja pikku-ie tapahtumien järjestämisestä. Olin myös aikoinani mukana Merisotakoulun hallituksessa järjestämässä kurssijuhlia. Erityisesti työskentely IE:n apuna herätti kiinnostuksen olla vaikuttamassa tapahtumien sisältöön. Tästä syystä päätin hakea isännäksi. Olen luontaisesti vastuunottaja ja keksin ratkaisuja myös paineen alla. Toisaalta kuulen mielelläni myös muiden näkökulmia ja olen valmis soveltamaan erilaisita ideoista kompromisseja.
 2. Uskon, että selkeä tehtävien jako ja hyvän yhteishengen luominen heti alussa pitävät kaikki aktiivisina. Koska olen itsekin toiminut IE:n alaisissa toimariviroissa, minulla on ideoita kuinka kehittää toimintaa. Minulla on tuoreessa muistissa, mikä on toiminut hyvin ja missä voisi olla vielä hiottavaa. Esimerkiksi vastuunjako jo ennen tapahtuman alkua voisi olla paremmin selvillä, jotta tehtävät saataisiin tehokkaasti hoidettua ja ylimääräinen turha odottelu vähenisi. Hyvinvoinnista pidän huolta luomalla matalan kynnyksen kommunikaatiota, jolloin ihmiset uskaltavat kertoa, kun tehtävät painavat liikaa tai ilmenee muita ongelmia.
 3. Toimin itse tehokkaammin, jos on paljon tekemistä ja pysyn jatkuvasti liikkeessä. Tärkeintä asioiden järjestämisessä on tietenkin ennakoiminen. Valmistelut tulee aloittaa hyvissä ajoin ja näille tulee luoda konkreettinen aikataulu. Toisaalta joskus asioissa saattaa tulla kiire ja silloin on tärkeää osata suhtautua myös siihen. Olen varautunut homman olevan välillä kuormittavaa, mutta toimin hyvin myös paineen alla. Jos tehtäviä tuntuu jossain kohtaa kertyvän liikaa, voin myös aina luottaa IE-parini apuun.
 4. Haen virkaa ensisijaisesti Rita Raulon kanssa. Olemme jo aiemmin testanneet yhteistyötämme esim. Kurssineuvostossa, pikku IE toiminnassa ja MAIK hallituksessa. Jo aiemmin toimivaksi todettu yhteistyö on syy miksi haemme tehtävään yhdessä. Tapamme toimia tiiminä on osoittautunut tehokkaaksi ja parasta yhteistyössämme onkin avoimuus ja kyky keskustella sekä antaa rakentavaa palautetta toistemme toiminnasta. Selkeä työtehtävien jako ja toisen kanssa keskusteleminen on pohja toimivalle yhteistyölle. Sovimme yhdessä tehtävät niin, ettei kummallekkaan tule liikaa tehtäviä ja jos tarvitsee apua, sitä pitää aina pyytää.
 5. Tehtävien jako on osaltamme melko selkeä. Oma osaamiseni on raha-asioiden ja salin hoitamisen puolella, kun taas Ritan vahvuudet ovat aikataulutuksessa ja keittiössä. Tästä syystä toimimme hyvin yhdessä. Silti on tärkeää suunnitella tehtävänjako tapahtumakohtaisesti ja sen aikaisen aikataulun mukaan. Omat kiireet vaihtelevat ja on tärkeä sopia aina tehtävänjako yhdessä, jotta varmistetaan molempien hyvinvointi hallitusvuoden loppuun saakka.

 

Nimi: Kristofer Mäkinen

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, Pikku-IE, Excursiokisälli, Saunaseuran hallitus

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Isäntä tai Emäntä

 1. Kuluneen vuoden aikana olen osallistunut lukuisten tapahtumien järjestämiseen aina pienistä illanvietoista suuriin vuosijuhliin. Yhteistä näille kaikille on se saavuttamisen sekä onnistumisen tunne, kun näkee juhlijoiden pitävän hauskaa sekä kuulee positiivista palautetta juhlakansalta. Haluaisin jatkaa tätä hyvän mielen levittämistä sekä killan ja yliopiston yhteishengen kehittämistä!
  Kokemusta tapahtumien järjestämisestä minulla on kurssineuvostosta, Pikku-IE:stä, excursiotoimikunnasta sekä Polyteknikkojen Saunaseuran hallituksesta.
 2. Omasta kokemuksesta toimariviroissa voin sanoa hyvän fiiliksen tapahtumia järjestettäessä olevan tärkein tekijä virassa kuin virassa viihtymiseen. Vaikka jokavuotinen virkistäytyminen on kivaa, ympärivuotinen rento tekemisen meininki yhdistettynä tehdyn työn tunnustamiseen on avain aktiivisuuteen sekä hyvinvointiin.
 3. Suoritin viime vuonna muutamia kursseja seuraavalta lukukaudelta sillä ajatuksella, että minulla olisi mahdollisuus keskittyä vahvemmin yhdistystoimintaan tupsuvuotenani. Pystyn siis toimiman IE:nä ilman, että yliopiston kokonaistaakka käy liian raskaaksi.
  Mitä enemmän tapahtumia olen ollut järjestämässä viimeisen vuoden aikana, sitä selkeämmäksi minulle on käynyt rennon suhtautumisen tärkeys. Sekä omien kokemusten että aikaisempia IE:tä seuraamalla olen huomannut pienen pilkkeen silmäkulmassa johtavan yleisesti kevyempiin ja tehokkaampiin työpäiviin sekä mukavampaan yleisilmapiiriin!
 4. Haemme Lotan kanssa ensisijaisesti parina, sillä tulemme mutkattomasti toimeen niin vapaa-ajalla kuin työtehtävissäkin. Meillä molemmilla on lisäksi vahvuutemme tapahtumien järjestämisen eri osa-alueissa, joten yhdessä saamme enemmän aikaan kuin tekijöidemme summa muuten sallisi.
  Uskon vastuun jakamiseen tasapuolisesti, joten pidän tapahtumien suunnittelemisessa tärkeänä, että molempien osapuolien visio voitaisiin toteuttaa. Näin molemmat näkevät selvästi työnsä tuloksen, josta saa lisämotivaatiota yhteistyöhön. Tämän filosofian avulla pärjäisinkin henkilön kuin henkilön parina IE:ssä.
 5. Parina työskentelyssä on tärkeää selvittää sekä omat että parin vahvuudet, osaamiset ja mielenkiinnot. Kun molemmat tietävät toistensa vahvuudet, on työtehtävien jakaminen järkevää ja luonnollista. Lotan kanssa tiedämme nämä jo ennestään, joten yhteistyö sekä vastuun jako onnistuisi vaivatta.
  Suosin tapahtumia järjestettäessä checklist-tyylistä suunnittelua. Kun jokainen kunkin tapahtuman osa-alue annetaan jommankumman vastuulle, huomataan jos toiselle on tulossa liikaa tehtävää. Lisäksi rento ilmapiiri parin kanssa kannustaa pyytämään apua toiselta, mikäli taakka on liikaa.

 

Nimi: Lotta Lassila

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, pikkuIE

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Isäntä tai Emäntä

 1. Haen IE:ksi, koska tässä tehtävässä pystyisin parhaiten luomaan kanssaopiskelijoille maailman parasta opiskelijaelämää. IE:n tehtävässä yhdistyy itselleni tärkeimmät opiskelukokemukset huipputapahtumien suunnittelusta ja porukalla tekemisestä mieleenpainuvien muistojen luomiseen. Esimerkiksi se yhteishenki, jonka pääsin kokemaan muiden pikku-IE:den kanssa Puoli Hessua järjestäessä on yksi parhaista muistoista, mitä olen vapaaehtoistoiminta historiassani kokenut! Lisäksi rento, mutta aikaansaava asenteeni on mitä sopivin IE:n tehtävään, jossa joutuu välillä tekemään pitkiäkin päiviä onnistuneiden tapahtumien aikaansaamiseksi. Yli 12 tunnin yhtä jatkuneen työpäivän jälkeen positiivinen asenne omassa ohjeistuksessa ja tekemisessä on mielestäni kaiken a ja o vapaaehtoisten motivaation ylläpitämiseksi. Sosiaalisena ihmisenä kykenen varmasti toimimaan hyvin koko Otaniemen laajuisen IE-porukan kanssa ja olemaan vahvasti mukana toteuttamassa hulluja ja hauskoja ideoita ympäri Niemeä! Let’s keep IK great!
 2. SAT tulee varmasti tänäkin vuonna koostumaan aktiivisista kiltalaisista, joiden panos on elintärkeää koko rakkaan kiltamme toiminnalle. Tavoitteena on, että jokainen saa ansaitsemansa kiitoksen ja tarvittaessa tuen, jos työmäärä alkaa tuntua kohtuuttomalta. Hyvä ryhmähenki on tärkeä osa vapaaehtoisuutta ja pyrin siihen, että esimerkiksi pikkuIE tulee ryhmäytymään yhtä loistavaksi porukaksi kuin mitä meidän pikkuIE porukka tänä vuonna oli. Olen henkilönä helposti lähestyttävä ja toivon, että toimihenkilöt voivat vapaasti tuoda esiin omat näkemyksensä toiminnan kehittämisestä.
 3. Railakkaan ja paikoin fyysisenkin fuksisyksyn jälkeen päätin lähestyä killan ja Otaniemen mahdollisuuksien maailmaa järkevällä priorisoinnilla. Näin ollen valitsin lukuisista vaihtoehdoista ne, jotka tuntuivat aidosti itselleni sopivilta ja paneuduin näihin vastuutehtäviin koko sydämelläni ottamatta vastuulleni liikaa ylimääräisiä tehtäviä. Pikku-IE ja kurssineuvosto valikoituivat nopeasti omiksi lempitehtävikseni, joten annoin täyden panokseni niille koulun ohella. Tämän seurauksena olen hoitanut kursseja varastoon, jotta voin mahdollisena IE-vuonna huoletta keskittyä jälleen prioriteetti ykköseen eli Isäntänä/emäntänä toimimiseen. Suunnitelmani on ennaltaehkäistä väsymyksen iskeminen karsimalla koulusta sekä keräämällä voimia liikunnasta ja muista virkistysaktiviteeteista. Lisäksi IE-parin tuki auttaa varmasti jaksamaan. Olemme molemmat kuitenkin hakemassa tehtävään rakkaudesta lajiin periaatteella ja pestin työmäärä on hyvin tiedossa.
 4. Meillä on Kristoferin kanssa kokemusta tapahtumien järjestämisestä yhdessä niin kurssineuvostosta, kuin pikkuIE:stäkin. Olemme huomanneet yhteistyömme sujuvan ongelmitta ja kumpikin hoitaa vastuutehtävänsä samalla mentaliteetilla. Työt hoidetaan tehokkaasti aina ajallaan, kuitenkaan hyvää meininkiä unohtamatta. Kokemuksesta tiedän, että osaamme käsitellä mahdolliset pulmat heti niiden ilmetessä.
  IE parin kanssa tärkeää on juuri sujuva kommunikaatio, jolla voidaan ehkäistä turhat ristiriidat. Ja kun työt on hoidettu kunnolla, pitää välillä muistaa myös hengähtää ja nauttia työn tuloksista!
 5. Uskon, että vastuualueet voidaan jakaa parin kanssa kummankin kokemusten ja mielenkiintojen mukaan melko tasaisesti, enkä usko vastuunjaon muodostavan ongelmaa Krisin tai kenenkään muunkaan kanssa. Kuitenkin juuri Kristoferin kanssa tehtävälistan jakaminen tulee varmasti olemaan todella helppoa erilaisten vahvuusalueidemme ansiosta. Pyrimme jakamaan tehtävät tasan ja tiedän, että tarvittaessa avun pyytäminen onnistuu ongelmitta. Loppujen lopuksi IE on kuitenkin tiimityötä ja vastuun mahdollisesti jakautuessa epätasaisesti toinen on aina valmiina auttamaan. Kiireen keskelläkin on tärkeää pitää huolta hyvästä kommunikoinnista, jotta ongelmatilanteessa ratkaisu löytyy nopeasti.

 

 

Opintovastaava:

 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille?
 2. Mikä on halloped?
 3. Miten hallopedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden?

Hakijat:

 

Nimi: Janne Suominen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: ISO 18′, KV-ISO 19′, Kiltisvastaava 19′, Opintoapu 19′, Halloped 19′, Maa- ja kalliorakentajat ry:n rahastonhoitaja 19′

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Opintovastaava

 1. Luotan siihen, että hallopedeiksi hakevat sitoutuvat tehtäväänsä ja osallistuvat koulun kokouksiin parhaansa mukaan. Ei kuitenkaan ole ennenkuulumatonta, että molemmat sekä varsinainen jäsen että varajäsen ovat estyneitä eivätkä pääse osallistumaan kokoukseen. Tällöin pyrin itse ehtimään kyseiseen kokoukseen kiltamme edustajaksi.
  Jos taas käy niin, että hallopediksi ryhtynyt ei jostain syystä pysty tai halua jatkaa tehtävässään, koitetaan löytää kyseisen hallopedin tilalle uusi opiskelijaedustaja.
  Kokouksien tiedon kulkeutuminen raadille tapahtuisi pääosin tietenkin minun kautta. Raadin kokouksiin valmistelisin tiivistelmän viimeisimpien koulun kokousten asioista. Hallopedeiltä saan tiedot esimerkiksi driveen ladatuista kokousmuistiinpanoista.
 2. Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat toimivat opiskelijajäseniä erinäisissä yliopiston toimielimissä, kuten ohjausryhmissä ja komiteoissa. Hallopedit tuovat esiin opiskelijoiden näkökulmia ja mielipiteitä sekä ajavat opiskelijoiden etua esimerkiksi opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä.
 3. Suurin heikkous on omasta mielestä uusien hallopedien rekryäminen. Minulle on jäänyt kuva, että killastamme on ollut vaikea löytää tarvittava määrä edustajia. Etenkin nuorempien vuosikurssien keskuudessa saattaa olla opiskelijoita, joille hallopedinä toimiminen on hieman tuntemattomampi käsite. Uskon kuitenkin kiinnostuneita olevan, joten aktiivisemmalla mainostamisella hallopediksi hakevien määrä saataisiin nousuun.
 4. Oman kokemukseni mukaan IK:n yhteistyö muiden kiltojen kanssa on riittävää nykyisellään. Ei kuitenkaan haittaisi, jos esimerkiksi joitain kulttuuritapahtumia ja/tai -reissuja järjestettäisiin yhdessä muiden kiltojen kanssa.
  Mitä opintovastaaviin tulee, niin yhteistyötä pitää tietenkin tehdä. En tiedä onko tällaista käytäntöä nykyisin, mutta ennen opintoneuvoston kokouksia voisivat ENGin opintovastaavat tavata ja käydä läpi tulevaa asialistaa meidän korkeakoulumme kantilta. Näin voisimme tarvittaessa muodostaa ENGin yhteisen kannan jo ennen varsinaista kokousta.

 

 

Ruutisten päätoimittaja:

 1. Onko sinulla jo aiempaa kokemusta lehden tekemisestä? Millaista?
 2. Miten päätoimittajan tehtävää voisi mielestäsi kehittää?
 3. Kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään lehteä ja muita tehtäviäsi ajatellen? Mihin kuvittelet ajan kuluvan?
 4. Päätoimittajan vastuulla on paljon muutakin kuin lehden teko, kuten esimerkiksi sääntöjen mukaan nettisivut sekä arkisto. Onko sinulla millaista osaamista nettisivuista? Näkökulmasi arkistosta huolehtimiseen?
 5. Näkemyksesi dokumentoimisen (=valokuvaamisen) ja kuvagallerian kehittämiseen?

Hakijat:

 

Nimi: Teemu Kanniainen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Killassa olen toiminut kurssineuvoston speksivastaavana, lukkarikisällinä sekä ruutisten toimittajana

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Ruutisten päätoimittaja

 1. Lehden tekemisestä kokemukseni rajoittuu lähinnä juttujen kirjoittamiseen. Uskoin kuitenkin että kykenisin omaksumaan taittamiseen sekä muihin teknisiin asioihin vaadittavat taidot.
 2. Mielestäni päätoimittajan roolia lehden näkyvyyden kannalta voisi lisätä. Lehteä tehdään koko kiltaa varten joten on harmillista kuinka pieniosa kiltalaisista sen loppujen lopuksi lukee. Lisäksi tulevaisuudessa on tärkeää pohtia miten lehden toimituksessa otetaan huomioon uusi englanninkielinen kandiohjelma.
 3. Tarvittavan määrän. Kuvittelisin ajan kuluvan enimmäkseen lehden suunnitteluun, juttujen keräämiseen sekä taittamiseen.
 4. Täsmällistä kokemusta näistä asioista minulla ei ole, mutta olen yleisesti ottaen pätevä eri tietokoneohjelmien kanssa joten en uskoisi sen olevan ongelmä.
 5. Dokumentointi on tällä hetkellä aika hyvässä kunnossa. Dokumentoinnin määrää voitaisiin toki lisätä.

 

 

Excursiomestari:

 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?
 2. Miten aiot hyödyntää excursiokisällejäsii vuoden mittaan?
 3. Miten aiot ottaa uudet Kv-kandi opiskelijat huomioon toiminnassasi?
 4. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän?
 5. Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian?

 

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja/Fuksikapteeni:

 1. Minkälainen on hyvä fuksikapteeni; minkälainen on hyvä kipparipari
 2. Miten englanninkielisen kandidaattiohjelma Computational Engineering opiskelijat saisi integroitua parhaiten muiden ENY-opiskelijoiden kanssa?
 3. Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen?
 4. Virkaan sisältyy tapahtumien pitämisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Miten paljon kuvittelet, että aikaa menee näihin näpertelyihin? Mihin tämän ajan luulet kuluvan?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa? Mitä lisäisit, mitä jättäisit pois, mitä muuta?

Hakijat:

 

Nimi: Fanni Mattsson

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: ISO 2019, Pikku-IE 2019, Dokumentoija 2019, Excukisälli 2019, Kurssineuvoston sihteeri 2018. Muu yhdistystoiminta: Suomen Lähetysseuran leiritiimi 2017-19 (nuortenleirien järjestäminen), Torvikoplan hallituksen jäsen 2017-18, lukion oppilaskunnan hallitus 2014-16.

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Fuksikapteeni

 1. Hyvä fuksikapteeni tukee ja ohjaa fukseja heidän opiskeluelämänsä alkutaipaleella johdattaen heidät teekkariuden saloihin. Luonteeltaan hyvä fuksikapteeni on helposti lähestyttävä, rohkaiseva ja rento. Hyvä fuksikapteeni innostaa fuksit etsimään kullekin mieluista toimintaa ja tekemistä.
  Hyvä kippari myös ymmärtää, ettei pysty yksin ja/tai toisen kipparin kanssa kahdestaan kaikkeen, ja antaa vastuuta ISOvastaavalle ja ISOille. Heidän panoksensa keventää merkittävästi kipparien työmäärää.
  Hyvä kipparipari täydentää toisiaan, heillä on vahvuudet mahdollisesti eri asioissa ja luottamus toisiinsa sekä he tulevat mutkattomasti toimeen. Hyvä kipparipari jakaa työt tasaisesti ja monipuolisesti keskenään. Joustavuus, avoimuus ja kannustava ilmapiiri ovat hyvä perusta yhteiselle urakalle.
 2. Kv-kandiopiskelijat saisi integroitua muiden ENY-opiskelijoiden kanssa mm. järjestämällä yhteisiä selkeästi englanninkielisiä tapahtumia ja hengailuja.
  ISOilla on ISO vaikutus siihen miten uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa. Esim. englannin- ja suomenkielisten fuksiryhmien yhteiset kokoontumiset voisivat olla hyvä väylä tutustua.
  Myös yksi fuksipiste voisi olla se, että suomenkielinen fuksi tutustuu johonkin kv-kandifuksiin ja kertoo hänelle suomalaisesta kulttuurista yms, ja toisin päin.
 3. Olen sen verran empaattinen ja auttavainen ihminen, että jos jossain tarvitaan auttavaa käsiparia, olen usein se käsipari joka lähtee auttamaan.
  Tästä seuraa, että otan aika ajoin vastuuta yli oman toimenkuvani ja kuormitan itseäni tarpeettomasti.
 4. Kaikissa vastuutehtävissä on piilotyötä, sen olen oppinut ollessani lukion oppilaskunnan sekä vanhan bändini Torvikoplan hallituksissa.
  Mm. seuraavat asiat voi mieltää piilotyöksi: tapahtumien järjestäminen kaikkine vaiheinensa, taustatyön ja mahdollisten avustushakemusten tekeminen, sähköpostien lähettäminen sekä ongelmatilanteiden ratkaiseminen.
  Lisäksi on odotettavissa sekä raadin että FTMK:n ”yleisiä nakkeja”. Piilotyöhön ym värkkäilyyn tulee väistämättä kulumaan aikaa, mutta se kuuluu vastuutehtävän luonteeseen.
 5. Lisäisin:
  – ISOjen aktiivisuutta orientaatioviikon jälkeen, joka tapahtumassa ynnä muissa voisi olla useampi ISO paikalla, koska he ovat tärkein kanava fukseihin ja vaikuttavat eniten siihen miten fuksit pääsevät mukaan meininkiin
  – Ei niin paljon alkoholin ympärillä pyöriviä tapahtumia
  – Useamman fuksin palkitseminen mahdollisen Wapun aikaan heidän ansiokkaasta toiminnasta fuksivuoden aikana
  Muuttaisin:
  – Kurssineuvoston funktiota voisi kehittää. Olisi upeaa jos kaikki halukkaat fuksit pääsisivät tekemään töitä oman fuksivuoden fuksitapahtumien eteen. Ns. aktiivisia rivijäseniä voisi lisätä kurssineuvoston piiriin ”hallituksen” lisäksi.

 

Nimi: Sampo Sainio

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: ISO 2019

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Fuksikapteeni

 1. Hyvä kipparipari täydentää toisiansa ja pystyy hyödyntämään molempien vahvuuksia tehokkaasti. Hyvälle fuksikapteenille ei ole vain yhtä oikeaa muottia, vaan jokainen tekee pestistä omansa näköisen. Fuksikapteenin tehtävässä tärkeintä on toimia esimerkkinä sekä fukseille että ISO:ille, jotta kaikki halukkaat löytävät paikkansa yliopistoyhteisössä.
  Itse näen omiksi vahvuuksikseni rennon ja helposti lähestyttävän luonteeni. Pystyn mukautumaan hyvin erilaisiin tilanteisiin ja ihmisiin, minkä koen ainakin itse hyveeksi fuksikapteenin tehtävässä. Olen myös tullut Aaltoon hieman poikkeavaa reittiä kuvataidelukion kautta, jonka olen huomannut antavan hiukan erilaisen näkemyksen moniin asioihin ja ihmisiin sekä auttanut ymmärtämään eri taustoista tulevia ihmisiä. En järkyty vähästä ja pystyn toimimaan asiallisesti ja rationaalisesti stressinkin alla – ja totta kai myös aina hymy huulessa 😉
 2. Nähdäkseni englanninkielisten opiskelijoiden integroitumisen ongelmat eivät johdu juurikaan englanninkielisten tapahtumien puutteesta vaan suomenkielisten opiskelijoiden haluttomuudesta puhua englantia ja kv-opiskelijoiden haluttomuudesta tulla ”suomenkielisiin” juhliin. En henkilökohtaisesti näe esimerkiksi OK20 järjestettäviä bileitä minkään kielisinä. Ongelmaan voisi olla ratkaisuna esimerkiksi suomenkielisten ja englanninkielisten ISO-ryhmien tiiviimpi ja ohjatumpi hengailu keskenään jo orientaatioviikolla ja toki myös myöhemminkin esimerkiksi lounastapaamisten yhteydessä. Tärkeää on, että kapteenit ja ISO:t näyttäisivät esimerkkiä heti vuoden alusta lähtien.
 3. Minulla ei juurikaan ole kokemusta järjestötoiminnasta, mikä saattaa tuottaa aluksi hieman hankaluuksia, kun uusia asioita on paljon. En usko kokemattomuuden kuitenkaan olevan este ja pääsen varmasti asioista nopeasti jyvälle.
  Kansainvälinen kandilinja fukseineen saattaa johtaa myös mielenkiintoisiin tilanteisiin, koska itseluottamukseni julkisissa esiintymisissä vieraalla kielellä voisi olla parempi. Koen kuitenkin, että poistuessani omalta mukavuusalueeltani olen samalla erinomainen esimerkki kaikille kiltalaisille. Asioista selvitään kyllä aina.
 4. En edes yritä väittää tietäväni kapteenin lopullista työmäärää – varsinkaan, kun ensivuosi on ensimmäinen kahden kipparin luotsaamana. Olen kuitenkin hyvin tietoinen, että töitä tulee olemaan paljon, mikäli minut valitaan. ”Piilotyötä” teettää varmasti raadin jäsenenä toimiminen ja siihen liittyvät tehtävät sekä FTMK:n yhteiset projektit ja niiden valmistelu. Toimenkuvan luonteeseen kuuluu ehdottomasti myös tulevien fuksien kysymyksiin vastaaminen, mikä tulee työllistämään varmasti varsinkin aivan lukuvuoden alussa. Olen valmistautunut henkisesti poistumaan omalta mukavuusalueeltani ja tekemään yllättäviäkin tehtäviä. Pestin monipuolisuus onkin yksi syy, miksi haen sitä, joten yllätykset eivät ole ongelma.
 5. Killassamme on pitkiä perinteitä ja olen pitkälti tyytyväinen fukseille järjestettävien juhlatapahtumien määrään ja laatuun. Karu fakta kuitenkin on, ettei juhlinta innosta kaikkia. Haluaisin siis kehittää fuksitoiminnan alkoholitonta puolta yhdessä esimerkiksi liikuntavastaavien ja kulttuurivastaavan kanssa niin, jotta killalla olisi tarjottavaa kaikille jäsenilleen. Toinen asia jota haluaisin kehittää, on kiltojen välinen toiminta. Ei ikinä ole huono asia laajentaa omia verkostojaan omaa kiltaa pidemmälle jo fuksina. Tiedostan kuitenkin, että jo nykyisten tapahtumien järjestäminen vaatii paljon ja varsinaiselle kehitystyölle on rajalliset resurssit.

 

Nimi: Rita Ristimäki

Opintojen aloitusvuosi: 2018

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: IB-ISO (2019-2020), Yrityssuhdevastaava BEST Helsinki (2019), RUK:n oppilaskunnan hallitus (2017), European Youth Parliament (2015-2016), Sotilaskotiyhdistys (2013-2016), nuoriso-ohjaus ja tapahtumatuotanto Helsingin kaupungille (2014-2016), eri oppilaitosten tutor- ja tukaritoiminta.

Raativirka, josta olen kiinnostunut: Fuksikapteeni

 1. Vahva kutsumus ja innostus teekkarikulttuuria, yhteisöään ja avoin mieli erilaisia ihmisiä ja toimintaa kohtaan toimivat mielestäni tärkeimpänä pohjana tehtävälle. Hyvä fuksikapteeni auttaa monenlaiset fuksit löytämään oma tapansa olla teekkari ja löytää omat porukkansa Otaniemessä. Kiireistenkin työtehtävien lomassa hän pystyy tekemään järkeviä ratkaisuja, huomioimaan ympärillään olevat ihmiset sekä pysymään helposti lähestyttävänä henkilönä niin fukseille kuin työtovereilleen.Konkreettisesti tehtävissä vaaditaan organisointi-, kommunikointi- ja tietotaitoa sekä etenkin itsetuntemusta ja -rehellisyyttä, jotka edistävät tehtävien sujuvaa suunnittelua ja toteutusta.
  Hyvä fuksikapteenipari toimii jaettujen tavoitteiden, tiedon, luottamuksen ja ennalta sovittujen toimintatapojen pohjalta, jotta fuksikapteenit pystyvät toimimaan myös itsenäisesti. Hyvä pari omaa erilaiset vahvuusalueet ja näkökulmat, jotta toimintaa voi paremmin kehittää. Tehtävät tulee jakaa tasapuolisesti ja isommat päätökset tehdään yhdessä, jotta kumpikaan fuksikapteeneista ei profiloidu olemaan vastuussa vain tietyistä asioista ja molemmilla on myös mahdollisuus oppia uutta. Yleisesti parin välillä tulee vallita safe-space, jossa pystytään puhumaan avoimesti ja asennoidutaan ongelmiin me vastaan ongelma – tavalla. Näillä eväillä päästään kokemusteni mukaan jo todella pitkälle.The best foundation for the work of Freshmen captain is built from a genuine calling and dedication to teekkariculture and hers/his community. In addition, she/he is curious towards various activities and people and is capable of reaching and considering freshmen from various backgrounds in order to facilitate them to discover their way to be a teekkari and find their people in Otaniemi. Even though she/he is swamped in work, a good freshmen captain is capable of making rational decisions, considering the people around her and remaining approachable to freshmen and her co-workers.
  In practice, the tasks require know-how knowledge as well as organisation and communication skills. However in the core, self-management and honesty are the key for smooth planning and execution of the tasks.
  The work of well-functioning freshmen captain pair is provided through mutual goals, reliability and well-established working methods. This recently established system with two freshmen captains that take equally care of national and international freshmen gives a better opportunity for developing our integration systems, therefore it is ideal that these people carry different strengths and points of views. The tasks should be divided equally and all the big decisions made together, so that the pair is, in fact, equal and both parties can learn more throughout the year. If these two people share a safe-space and are ready to tackle issues together, we can already get pretty far.

 

 1. Isoin integroiva ja ystävyyssuhteita luova asia mielestäni on yhdessä tekeminen, joka ylettää usein kielimuurienkin taakse. Fuksitoiminnassa pitäisi mielestäni yleisesti lisätä alkoholitonta yhdessä tekemistä killan päässä, ja tähän konkreettisia ideoita löytyy 5. kysymyksen vastauksesta.Orientaatioviikon ensimmäisestä päivästä lähtien normalisoidaan englannin puhuminen kiltamme arjessa. KV-kandifukseilla tulisi olla niin heidän opiskelulinjan kuin ENYn ISOja, sekä suomalaiset ryhmät yhdessä käyvät lounaalla kv-kandien kanssa tai heillä on yhteinen ompeluilta suomenkielisten fuksiryhmien kanssa. ISOjen tulisi myös esimerkillisesti ottaa enemmän kontaktia Kv-kandeihin, vaikka nämä eivät olisi heidän fuksiryhmässään.
  Etenkin fuksitapahtumissa tulee olla englanninkielinen kääntäminen ja mieluiten englanninkielisiä osioita. Fuksisitseille saisi mielestäni lisätä muutamia englanninkielisiä lauluja ja aasinsiltoja, jotta toivottaisimme heidät paremmin tervetulleeksi kiltaamme.
  Fannin mahtavan fuksipisteidean siivittämänä myös fuksipistekorttiin saisi mielestäni lisätä kansainvälisyysosion, josta pisteitä saa yhteisestä toiminnasta KV-kandien kanssa.
  Kansainvälisten kandiopiskelijoiden toiveiden kuuleminen ja esiin tuominen niin joka päiväisessä elämässä, killan asioissa, kuin fuksitoimikunnassa on keskeisin eväs, jolla kehitämme integroimistoimintaa. Suomenkielisinä teekkareina emme pysty sataprosenttisesti samaistumaan heidän kokemukseensa ja täten tehtävämme on varmistaa että heidät kuullaan. Kv-fuksit ovat kuitenkin pääosin 17-19 vuotiaita, jotka eivät tunne Suomesta etukäteen juuri ketään, ja kiltalaisten tarjoama tukiverkko on heille ensisijaisen tärkeä.In my experience, the best way to integrate and find friends is by doing things together, and that goes usually beyond language-barriers. Thereby I would organise more programme that is not alcohol-profiled and involves working with other freshmen. More concrete ideas are disclosed in the answer to question 5.
  Since the first day of the orientation week, speaking English should be normalised in the everyday life of the guild. This could be done through having lunches and knitting sessions with finnish freshmen groups and the tutors of those groups should be encouraged to take the initiative to talk to the international students. Also international bachelor students should have tutors from their own programme as well as Finnish-speaking tutors from ENY.
  Our freshmen events should include at least a translation but preferably some English-speaking sections. Especially the Freshmen sitsit should have more English songs and speeches to make the students feel more welcome to our guild and our events.
  Fanni also gave a great idea of getting teekkaricap points for having interractions with international students and other way round. This idea escalated so that perhaps a section in the actual card would be very encouraging to have.
  Overall listening to the opinions and ideas of the international bachelor students in everyday life, in our guild and other organisations is the most important tool we have for improving our integration system. As a finnish speaking teekkari, I can’t relate 100% to non-finnish-speaker’s experience and hence our job is to ensure that they are being heard. Most of the freshmen are 17-19 year-olds and don’t know almost anyone from Finland beforehand and our guild should provide them with a support network.

 

 1. Tunnen killan ja fuksitoimikunnan toimintatavat heikosti, sillä en ole ollut esimerkiksi kurssineuvostossa tai toimariviroissa, ja tämän vuoksi en tiedä miten ideani sopivat vanhojen toimintatapojen kanssa. Siitä asti kun päätin hakea virkaan, olen kuitenkin keskustellut useiden killan toimitsijoiden kanssa ja siten selvittänyt miten asiat killassa toimivat ja millaisia näkemyksiä heillä on ideoihini.Välillä myöskin pidemmällä aikavälillä tärkeämpien tehtävien priorisointi on ollut haasteellista. Olen jäänyt hiomaan vähemmän merkitseviä tehtäviä tai yksityiskohtia, ja tämä on syönyt isompien asioiden toteutuksesta. Haasteista ja tekemisistä kommunikointi on auttanut välttymään näiltä tilanteilta, etenkin kun työskennellään ryhmässä tai parina.

  Currently, I do not have much knowledge about the work culture of the guild and other relevant committees that we are involved with, since I wasn’t part of the Cource Council or any other active roles in the guild. I have to familiarize myself with them and figure out how well I can fit my new ideas with the traditional ways to do things.

  Sometimes I struggle with prioritizing long-term goals and more important tasks over other things. I have gotten stuck in less important tasks and details and this has taken time away from the execution of the main goals. I reckon that discussing about the status of my tasks and the possible challenges is the key to avoid these situations, especially when other people are involved in the work.

 

 1. Kokemuksestani hallitustyön tapahtumat ja kokoukset ovat ajallisesti n. 10% tehtävistä ja ovat kaiken suunnittelun, sopimisen ja valmistelun jäävuoren huippu. Asiat tulee suunnitella koko vuodelle sekä tapahtuma-, kokous- ja tehtäväkohtaisesti niin henkilö-, pari- kuin toimikuntakohtaisella tasolla. Tätä varten tulee varmistella ja sopia asioita, sekä lisäksi täytyy kerätä ja välittää tietoa eri toimijoille ja osallisille. Kaikki jaettava asia tulee myös räätälöidä kuulijakunnalleen sopivaksi. Tämän lisäksi yleinen hallitustyö tuo viikosta vaihdellen lisähommia.Jotta työmäärä todella helpottuisi pariuudistuksen myötä, mielestäni tärkeää on että piilotöiden hoitaminen ollaan jaettu ja suunniteltu siten, että parin ei täydy olla jatkuvasti varmistamassa toisiltaan asioita, jotta työflow ei häiriintyisi. Esimerkiksi pilveen kirjatut check-listit, action pointit, päätetyt sekä uudet yllättävät asiat jouhevoittavat tekemistä ja ovat myös arvokasta tietoa tulevien vuosien kipparipareille. Näidenkin tekeminen vie paljon aikaa ja ne tulisi kehittää heti virkavuoden alussa.

  Timewise, the events and meetings take only around 10% of the total workload and are the tip of the iceberg of planning, organising and preparations. Annual as well as event, task and meeting-focused plans of action have to be created on multiple organisational levels. In order to make these, one has to verify and negotiate as well as gather and share information to their pair, the tutor responsible, the freshmen as well as to the tutors, the university, the board and the freshmen committee. All the shared information has to be tailored to the target audience.

  The easy workflow of the freshmen captain pair should be facilitated with cloud platforms that include check-lists, action points, made decisions and important aspects to consider, so that the pair doesn’t have to be ensuring things from each other all the time. Creating these also take up a lot of time, but are very valuable to the future generations of freshmen captains.

 

 1. Haluaisin että kilta tarjoaisi fukseille enemmän mahdollisuuksia keskenään yhdessä tekemiseen, joka kannustaisi heitä myös lähtemään mukaan kiltatoimintaan, sekä tarjoaisi mielekästä alkoholitonta tekemistä. Olen löytänyt tähän muutamia vaihtoehtoja.Kurssineuvoston alaisuuteen voisi tehdä työryhmiä muista fukseista jotka ideoivat ja toteuttavat tapahtumia tai esim. matrikkelia kurssineuvoston kanssa.
  Toinen vaihtoehto on se, että fukseille annetaan jo syksyllä vastuuta järjestää ohjelmanumero tai vastaava esim sitseille tai rakentaa ajokki Otatarhan ajoihin.
  Kolmantena ajattelin, että fuksipistekortti ei olisi ehkä niinkään tapahtumapainotteinen vaan sisältäisi enemmän asioita jotka ovat jotain tekemistä, kuten ”auta järjestämään RILkamat” tai ”pelaa siantappoa kiltiksellä”. Samalla myöskin voisi lisätä kv-kandeja huomioivan kv-osuuden korttiin.
  Neljännes ajatus on itseasiassa erinomainen idea Sampolta, ja tämä on se, että esim. LettuCupin konseptia kehitetään enemmän hypetetymmäksi ja isommaksi kilpailuksi.
  Lisäisin myös sen, että ISOt tekisivät koulun määrittämien fuksilounaiden ulkopuolella enemmän check-uppeja fuksien pärjäämisestä joko ryhmä- tai henkilökohtaisella tasolla.
  Otaniemessä on myös paljon hienoja järjestöjä, joilla on tietotaitoa opettaa kiltalaisille jotain uutta ja mielestäni näitä resursseja meidän kannattaisi parhaamme mukaan hyödyntää. 

  As mentioned before, I’d like to see more events involving the freshmen doing things together without the use of alcohol, which could also encourage them to be more involved with the guild. I’ve found heaps of options for this.
  The first idea is to have working groups under the current course council that help to plan and organise the events and the freshmen year book.
  The other alternative is to give responsiblity to freshmen during the autumn to organise programme for sitsit or to build the vehicle for Otatarhan ajot.
  My third idea was to include more concrete tasks in the teekkaricap card such as ”help to organise RILkamat or ”play card at the guild room” instead of having so many events that are already hyped up. Also the card could involve it’s own section that encourages to interract with international students and other way round.
  I give credits to Sampo for the forth idea, which was to develop the concept of events such as LettuCup to have more hype, a story and perhaps a bigger competition.
  I would also add more responsibility to the tutors outside the occasional lunches to do more check-ups to their freshmen either on a group or a personal level.
  Otaniemi also has a lot of great associations that have a lot of knowledge and skills to share with our guild members and I think we should utilize them more.

 

Kv- ja Maisterivastaava:

 1. Miten parantaisit killan englanninkielisyyttä?
 2. Miten kehittäisit toimintaa niin, että maisterifuksit ja vaihtarit saataisiin vielä aktiivisemmin mukaan osallistumaan killan toimintaan?
 3. Mitä keinoja käyttäisit kv-ISOjen rekrytointiin?
 4. Miten teet yhteistyötä esim fuksikipparien, KvTMK:n, ENGin kv-vastaavien ja koulun kanssa?
 5. Minkä luulet olevan haasteellista kv- ja maisterivastaavan virassa?

 

 

Yrityssuhdevastaava:

 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava?
 2. Miten pidät yllä hyviä yhteyksiä yrityksiin?
 3. Minkälaista yhteistyö excumestarin kanssa tulisi olla?
 4. Miten ajattelit hyödyntää toimikuntaasi?