Raatiehdokkaat

Tällä sivulla raatiehdokkaat vastaavat tiukkoihin kysymyksiin liittyen hakemaansa virkaan.

 

Puheenjohtaja:

 1. Mistä tunnistaa hyvän puheenjohtajan?
 2. Miksi sinä olisit hyvä puheenjohtaja?
 3. Mikä on killan toiminnassa tärkein kehityssuunta?
 4. Miten lähtisit kehittämään raadin toimintaa?

Ehdokas: Mia Roslund

Opintojen aloitusvuosi: 2016

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Excursiomestari 2018, excursio- ja lukkarikisälli 2017

 1. Hyvä puheenjohtaja on tietoinen mitä killassa tapahtuu ja tietysti pitää huolta, että toiminta on laillista ja että kaikki toimii kuten pitäisikin, perienteitä kunnioittaen. Näiden lisäksi hyvä puheenjohtaja kannustaa, opastaa, eikä pelkää tarttua epäkohtiin niitä huomatessaan.
 2. Vuoteni raadissa on antanut minulle näkemystä millaista raatitoiminta ylipäätään on ja millaisia haasteita raati vuoden aikana kohtaa. Näiden tietäminen auttaa minua välttämään mahdollisia sudenkuoppia. Oma raativuoteni, sekä aiemmat kokemukseni ovat auttaneet minua ymmärtämään omia heikkouksiani ja vahvuuksiani. Etenkin heikkouksieni tiedostaminen ja halu kehittää niitä auttaa minua olemaan mahdollisimman hyvä puheenjohtaja. Minusta löytyy jämptiyttä, mitä olen tarvittaessa valmis käyttämään.
 3. Kilta on kiltalaisia varten, tästä syystä mielestäni killan tärkein kehityssuunta on yrittää mahdollisimman hyvin kartoittaa, mitä nykyjäsenistö haluaa ja toivoo. Näiden avulla tehdä päätöksiä, mitkä palvelevat mahdollisimman laajalti kiltalaisia. Yhteistyötä pitää ylläpitää ja kehittää sekä ammattiainekerhojen , että muiden kiltojen välillä, sillä tämä yhteistyö palvelee molempia osapuolia niin lyhyellä, kuin pitkälläkin tähtäimellä.
 4. Raati on tekijöidensä summa. Jotta toiminta ja yhteistyö pelaa tekijöiden välillä pitää yhteinen toiminta pitää avoimena ja tiiviinä. Motivaation ylläpitämiseksi ja liian suurien työkuormien välttämiseksi on hyvä jo heti vuoden alussa kartoittaa yhteiset työvälineet ja toimintatavat, näiden tavoitteiden ylläpitämiseksi.

Rahastonhoitaja:

 1. Löytyykö sinulta aiempaa kokemusta taloudenhoidosta?
 2. Välillä korvaustositteiden saaminen tapahtumista saattaa kestää jopa muutaman kuukauden, miten pidät huolta, että saat korvaustositteet ajoissa?
 3. Muun raadin on tärkeää olla perillä varsinkin omien toimikuntiensa raha-asioista, mutta myös koko killan rahatilanteesta. Miten pidät raadin ajan tasalla?
 4. Monet killat ovat ottaneet käyttöön MobilePayn. Koetko, että meidän kiltamme kaipaisi sitä? Miksi/miks ei?
 5. IK:n vuoden 2016 rahastonhoitaja oli aivan älytön ma$$ibo$$i, miten ajattelit täyttää nämä valtavat saappaat?

 

Kirjuri-tiedottaja:

 1. Oletko sinut Microsoft Officen kanssa? Onko sinulla aiempaa kokemusta pöytäkirjojen laatimisesta?
 2. Miten kehittäisit killan tiedotustoimintaa tapahtumatiedottamisen suhteen?
 3. Kiltalaisten on hyvä olla perillä myös raadin toiminnasta ja siitä, minkälaisia asioita raati käsittelee kokouksissaan. Miten tiedottaisit raadin toiminnasta kiltalaisille?
 4. Tiedotustoiminnan sekä pöytäkirjojen laatimisen lisäksi kirjuri-tiedottajana olet vastuussa myös killan jäsenrekisterin sekä useimpien sähköpostilistojen hallinnasta. Kuinka paljon uskot tarvitsevasi viikoittain aikaa viran hoitamiseen?
 5. IK:n vuoden 2018 kirjuri-tiedottaja kompasteli korkokengissä raativideolla ja liitti viikkotiedotteisiin videoita tanssivista kissoista. Miten pidät huolen siitä, että seuraavanakaan vuonna ketään ei naurata?

 

Ehdokas: Tuomas Rasku

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, PikkuIE, Lukkarikisälli

 1. Microsoft Office sujuu mainiosti. Etenkin Word luonnistuu riittävästi, eivätkä muutkaan Officen osat vie yöuniani. Fuksivuotenani olin säännöllisesti mukana pöytäkirjojen hahmottelemisessa Kurssineuvoston kokouksissa, vaikken niitä puhtaaksi kirjoittanutkaan. Tiedän siis pöytäkirjojen perusrakenteen ja olen kykenevä laatimaan sellaisia itsekin.
 2. Vaikka aina voi parantaa, mielestäni killan tiedottaminen on hyvällä tasolla. Tapahtumatiedot löytyvät kalenterista, tiedotuskanavilta ja viikkotiedotteista helposti. Enemmän keskittyisin kiltalaisten havahduttamiseen saatavilla olevan tiedon suhteen. Etenkin fuksien keskuudessa olen huomannut epätietoisuutta tapahtumien ajankohdista, mutta kysyttäessä he sanovat, etteivät ole lukeneet viikkotiedotetta tai kapun löpinöitä. Voisi jopa sanoa, että kehittäisin tiedottamista tiedottamisesta.
 3. Edellinen vastaukseni pätee osittain tähänkin. Kuitenkin on mahdotonta saada kaikkia kiltalaisia perehtymään pöytäkirjoihin. Mikäli raati käsittelee selkeästi kiltalaisia koskettavaa kokonaisuutta, voisi siitä tiedottaa killan tiedotuskanavalla ja kysyä, onko vastaavalle informaatiolle tarvetta.
 4. Uskon jäsenrekisterin vievän aikaa eniten syksyllä. Verraten aikaisempaan vuoteen sen päivittäminen vie mahdollisesti useita päiviä. Viikoittain uskon tarvitsevani noin tunnin päivässä sähköpostien tarkastamiseen ja yleiseen organisointiin. Arvioin työmäärän painottuvan enemmän yksittäisiin päiviin, jolloin laadin pöytäkirjat ja päivitän viikkotiedotteen lähetysvalmiiksi. Tämän uskon vievän useamman tunnin riippuen uuden tiedotettavan asian määrästä.
 5. Luonteeni on taannut koko elämäni sen, ettei ketään naurata. Olen luottavainen, että sama jatkuu vastaisuudessakin. Oli sitten kyse viikkotiedotteen loppukevennyksestä tai raativideosta, en aseta huumorille rajoja. Kilta tulee yllättymään varmasti ulosantini monipuolisuudesta, tai siitä, kuinka yksinkertaisistakin asioista voi löytää jotain ‘hauskaa’. Ei varmasti nauraen, mutta vähintäänkin hengittämällä nenän kautta ulos poikkeuksellisella tavalla.

 

IE:

 1. Minkälaista kokemusta omaat tapahtumien järjestämisestä?  Minkälaisia tapahtumia haluaisit ensi vuonna järjestettävän? Miten otetaan SATn tapahtumien suunnittelussa huomioon killan kaikki jäsenet?
 2. Miten aktivoit ja innostat koko sisäasiaintoimikuntaa ja etenkin pikkuIEtä?
 3. Tapahtumien järjestäminen ja suunnittelu vie rutkasti aikaa. Miten varmistat, ettet aja itseäsi loppuun työlään IE-vuoden aikana?
 4. Työskentely IE:ssä on tiimityötä. Miten pitäisitte huolta IE-parisi kanssa että ette riitaannu ja jaksatte hoitaa hommia yhdessä koko vuoden?
 5. IE:nä toimimisessa on monia eri puolia ja osa-alueita. Miten jaatte näitä osa-alueita jotta vastuu ei valuisi liikaa yhdelle henkilölle?

Ehdokas: Emma Ryhänen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kilta: Pikku-IE, Kurssineuvosto, ISO, excukisälli Muu yhdistystoiminta: LVK (emäntä ’18), Aalto-tutor

 1. Olen järjestänyt ja ollut mukana järjestämässä useita erilaisia ja eri kokoluokan tapahtumia niin yliopistoaikana kuin vapaa-ajalla: bileitä, partioretkiä, sitsejä, silliksiä, yritystapahtumia sekä yhdet vuosijuhlat. Näiden kokemusten myötä olen saanut monipuolista kokemusta niin suunnittelu- kuin käytännön työstä tapahtumanjärjestäjänä. Erityisesti kulunut vuosi Lämpövoimakerhon emäntänä on opettanut paljon tapahtumien suunnittelusta suuremmalle ihmismäärälle ja antanut käsitystä siitä, kuinka paljon tapahtumien suunnitteluun sekä toteutukseen tulee varata aikaa ja rahaa. Hallitusvuosi LVKssa on myös opettanut paljon yhdistystoimintaan liittyvistä käytänteistä sekä ryhmätyötaidoista. Pikku-IEssä olen oppinut paljon Otaniemen omista juhlien järjestämiseen liittyvistä käytännöistä ja nimenomaan kiltamme IE-toiminnasta. Emäntänä haluaisin järjestää killan perinteisten tapahtumien lisäksi teemasitsejä liittyen ajankohtaisiin sekä hauskoihin aiheisiin (esim. “Zero Waste”, kulttuurisitsit,  ja muita ideoita joita en vielä halua paljastaa). Haluaisin ylläpitää kiltojen välistä yhteistyötä ja mahdollisesti järjestää sitsien lisäksi jonkin erilaisen tapahtuman yhdessä toisen killan kanssa (kuten cocktail- tai viini-illan), missä olisi mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin rennoissa merkeissä. Haluan satsata siihen, että tapahtumat ovat laadukkaita ja ideat loppuun asti mietittyjä. Lisäksi haluan tuoda sekä killan että toimikunnan tapahtumissa oman sekä IE-parini kädenjäljen näkyviin. SATn tapahtumia suunnitellessa tulee ottaa alusta lähtien huomioon kiltalaisten toiveet sekä tarpeet, ja pyrkiä pitämään tapahtumat helposti lähestyttävinä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua toimintaan. Tapahtumatarjonnan monipuolisuus takaa sen, että kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi killassa ja että killan tapahtumista löytyisi mielekästä tekemistä mahdollisimman monille. Erityisesti alkoholittomien ja urheilutapahtumien määrää voisi pyrkiä lisäämään entisestään. Kuuntelisin mielelläni vuoden mittaan myös palautetta ja kehitysideoita itse kiltalaisilta.
 2. Motivaation ylläpitämiseksi SATn jäsenille on mielestäni hyvä antaa vapaat kädet viedä toimintaa eteenpäin omalla tavallaan. Tällöin vapaaehtoiset pääsevät tekemään toiminnasta itselleen ja muille mukavaa sekä innostavaa. On hyvä kommunikoida kaikkien SATn jäsenten tai toimihenkilöryhmien edustajien kanssa ja kuunnella heidän mielipiteitään toiminnan sujuvuudesta sekä auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Pikku-IE on IEn tärkein voimavara tapahtumien järjestämisessä, minkä vuoksi on tärkeää pitää huolta että he saavat kiitosta työstään ja viihtyvät tapahtumissa myös keittiön puolella. Tätä edesauttaa pikku-IEn ryhmäyttäminen ja virkistäminen pitkin vuotta, sekä avoimen kommunikaation harjoittaminen IEn ja pikku-IEn välillä. Haluan, että kaikilla on helppoa ja mukavaa tehdä töitä yhdessä alusta loppuun saakka. Tasainen työnjako estää yksittäisten henkilöiden ylikuormittumista ja lisäksi antaa jokaiselle pikku-IEssä monipuolisempaa kokemusta vuoden aikana. Tämän lisäksi on hyvä kuunnella pikku-IEn omia toiveita ja osallistaa heitä myös tapahtumien ideointivaiheessa.
 3. Olen huomioinut mahdollisen IE-vuoden opintojen ja töiden suunnittelussa välttääkseni työmäärän paisumista liian suureksi. Haluan panostaa IE-toimintaan sekä nauttia siitä täysillä, mikä tarkoittaa riittävän ajan varaamista toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tämänhetkiset muut vastuutehtäväni loppuvat pääosin vuoden lopussa, joten voin keskittää energiani jatkossa IEn tapahtumiin. Kokemuksen perusteella tunnen hyvin omat kestävyyden rajani ja osaan täten ennakoida ylirasitusta sekä suunnitella aikatauluni realistisesti. Olen varma, että oikealla asenteella ja isännän sekä raadin tuella selviän tehtävistäni hyvin myös paineen ja kiireen alla.
 4. IE-parin toimivuuden lähtökohtana on avoin kommunikaatio isännän ja emännän välillä sekä motivaatio IE-toimintaan molempien puolelta. Yksi tärkeimmistä piirteistä toimivalle IE-parille onkin keskinäinen luottamus. Vastuunjako ei toimi, jos ei voi luottaa siihen, että toinen tekee mitä lupaa – vastaavasti täytyy myös itse seistä lupaustensa takana ja tukea toista. Tunnemme Lionelin kanssa toisemme hyvin jo entuudestaan ja olemme olleet järjestämässä useita tapahtumia yhdessä kurssineuvostossa sekä pikku-IEssä. Tiedämme toistemme toimintatavat ja  olemme molemmat halukkaita löytämään ratkaisuja ja kompromisseja mahdollisissa erimielisyyksissä sekä valmiita joustamaan vastavuoroisesti. Lisäksi, olemme valmiita sitoutumaan toimintaan ja laittamaan IEn etusijalle, molempien hyvinvointia unohtamatta.
 5. IE-nä toimiessa on hyvä suunnitella ja toteuttaa tapahtumia mahdollisimman paljon yhteistyössä yhtenäisen lopputuloksen ja tapahtumien onnistumisen takaamiseksi. Vaikka vastuita tullaan jakamaan kahden kesken, on molempien tärkeää pysyä kärryillä siitä, mitä milloinkin ollaan tekemässä. Meillä on molemmilla tulevalle vuodelle samankaltaiset tavoitteet ja valmiudet hoitaa erilaisia tehtäviä, joka tarkoittaa että voimme myös vaihdella tehtäviä mielenkiinnon ylläpitämiseksi eivätkä tietyt vastuut kasaudu ainoastaan toisen harteille. SATn ja erityisesti pikku-IEn apua täytyy muistaa hyödyntää ja osata delegoida tehtäviä heille sopivissa määrin. Lisäksi IE-toimikunnassa voi kannustaa omalta osaltaan kaikkia osallistumaan aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen.

 

Ehdokas: Lionel Irrmann

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvoston RILkamavastaava, pikku-IE

 1. Olen toiminut kurssineuvoston RILkamavastaavana sekä pikku-IE:ssä. Tämän ansiosta olen nähnyt monipuolisesti killan tapahtumien taustatyötä aina suunnittelusta käytännön järjestelyihin. Lisäksi olen ollut vuoden kahvilassa töissä, mikä on opettanut kuinka valmistaa tehokkaasti ruokaa suurelle määrälle ihmisiä.
  Haluan järjestää ensi vuonna mahdollisimman laadukkaita tapahtumia monipuolisesti. Killan perinnetapahtumien lisäksi siis muiden kiltojen kanssa teemasitsejä, sekä SAT:n kautta monipuolisesti myös urheilu- ja muita virkistystapahtumia. Monipuolisilla tapahtumilla voidaan ottaa huomioon mahdollisimman moni kiltalainen.
 2. Motivoitunut ja tehokas tekijäryhmä saa alkunsa ryhmäytymisestä: alkuvuodesta on siis tärkeää luoda ryhmähenkeä, vaikkapa yhteisellä lautapeli- tai saunaillalla.
  Lisäksi läpi vuoden on tärkeää tiedostaa tehty työ ja antaa siitä tunnustusta, ja järjestää myös virkistäytymisiä. Omana pikku-IE vuonna työstä teki kivaa tarpeeksi selkeä ohjeistus, joka antoi myös vapauden tuoda omaa kädenjälkeä näkyviin tapahtumissa. Lisäksi joustavuus ja työnjako on ollut viime vuotena tärkeä tekijä motivoitumisessa. Etenkin pikku-IE:n työnjakoa voisi kehittää edelleen.
 3. Ymmärrän, että IE on haastava pesti, ja omasta hyvinvoinnista onkin pidettävä tarkkaan huolta.
  Tärkeintä on oikea asenne pestiin. IE-hommista tulee seuraavan vuoden prioriteetti, ja haluan suorittaa ne niin hyvin kuin voin. Tällöin opintotahti jää toissijaiseksi, eikä pienempi opintosuoritus ensi vuonna haittaa minua.
  Koen myös, että pestissä on mentävä hyvinvointi edellä. On parempi järjestää hieman vähemmän tapahtumia laadukkaasti ja panostaen, kuin järjestää puoliteholla paljon ja romuttaa oma jaksaminen samalla.
  Omaa jaksamista tukee myös se, että pitää elämässä muutakin sisältöä kuin raatihommat. Oma harrastus, kaverit, perhe, sekä riittävä uni ja säännölliset elämäntavat tukevat omaa hyvinvointia.
 4. Kaiken A ja O on toimiva sekä avoin kommunikaatio oman parin kanssa. Koska olen ollut koko viime vuoden tekemisissä IE-parini kanssa, on tiimityö helppoa. Tiedämme, että yhteistyömme pelaa saumattomasti, ja tunnemme toisemme sekä tapamme toimia entuudestaan.
  Yhdessä on huolehdittava siitä, että työnjako on tasaista. Toisen ymmärtäminen ja tarvittaessa joustaminen molemmin puolin takaa sopuisan yhteistyön läpi vuoden. Sen lisäksi luotamme toistemme työn laatuun. Omista sanoista on pidettävä kiinni. Kun tekee, mitä sanoo, kunnolla, kummankaan ei tarvitse huomautella toisilleen hoitamattomista dediksistä.
 5. Suunnittelun osalta tärkeää on tehdä yhteistyötä. Se helpottaa järjestämistä ja luo yhtenäisemmän tapahtuman. Tehtäviä on vaihdeltava, jotta tekeminen säilyy monipuolisena. Tehtävät jaetaan tasapuolisesti, ja tekemistä voi myös delegoida pikku-IE:lle ja SAT:ille. Vastaavasti myös muiden mielipidettä on kuunneltava. Tämä pätee myös IE-toimikuntaan, jossa on pidettävä huolta, että kaikki tehtävät jakautuvat tasaisesti.
  Tasapuolista työnjakoa helpottaa, että olemme IE-parin kanssa huomanneet, että meillä on samanlaiset näkemykset ensi vuodesta, ja vaikka on vielä paljon opittavaa, molemmilla on tasapuoliset valmiudet hoitaa homma mallilla kotiin.

 

Ehdokas: Inka Hirvonen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta:pikku-IE, ISO-henkilö’18, Akvan tapahtumavastaava

 1. Tänä vuonna olen toiminut pikku-IE:ssä ja kesästä lähtien myös Akvan toisena tapahtumavastaavana. Ennen yliopistoa olen ollut mukana järjestämässä erilaisia musiikkitapahtumia sekä organisaattorina ja ideoijana toimiessani esim. oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana ja tutorina. Olen myös aina ollut innokkaasti järjestämässä teemajuhlia ystäville ja tutuille. Perinteisten sitsien lisäksi teemasitsien pitäminen olisi erittäin hauska ajatus: villi unelmani on jo kauan aikaa ollut ABBA-sitsit. Tämän lisäksi voisi olla erikoinen konsepti järjestää vaikka hävikki ruoka –sitsit, olemmehan eny:llä! Tapahtumia järjestäessä halutaan avata ovet kaikille killan jäsenille. Tämä onnistuu parhaiten järjestämällä erityyppisiä tapahtumia, jolloin kynnys osallistua lasketaan mahdollisimman matalaksi. Jotta kaikkien kiltalaisten äänet ja ideat saataisiin kuuluviin jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa, voitaisiin perustaa tapahtuma-palautelaatikko. Palautteen avulla voitaisiin korjata toimimattomia asioita ja kehittää killan tapahtumatarjontaa entisestään.
 2. Pikku-IE:n jaksamisesta huolehtiminen on olennainen osa IE:nä olemista. Virkistymisien lisäksi pitäisi huomioida ns. ”työviihtyvyys”. Sitsien jatkosiivouksesta voisi tehdä hauskempaa muuttamalla sen formaattia enemmän omien jatkojen pitämiseksi. Myös herkkujen tuominen ja hyvän ryhmähengen luominen lisää jaksamista. Hommia tehdään yhdessä, mutta ketään ei pakoteta mihinkään. Tärkeää on myös olla itse innostunut siitä mitä tekee, sillä into asioihin tarttuu myös muihin. Sisäasiaintoimikunnalle voisi järjestää enemmän yhteistä virkistystä, kuten esim. saunaillan. Näkisin myös potentiaalia killan DJ:n suuremmasta hyödyntämisestä sitsien jatkoilla.
 3. Priorisoiminen on mielestäni avain toimivaan IE-vuoteen. Isäntänä tai emäntänä toimiminen on ajoitettava aikatauluissa tärkeimmäksi tekijäksi. Tämä voi tarkoittaa muuhun vapaa-aikaan ja kouluun käytettävän ajan vähenemistä, mihin koen olevani valmis. On hyvä kumminkin muistaa, ettei hommia tehdä yksin ja muilta voi kysyä neuvoa. Toisaalta intohimo tapahtumien järjestämistä kohtaan toimii jatkuvana motivaation lähteenä: valmiin työn kädenjälki, aikaansaatu hyvä (vai paha) olo ja hauska seura auttavat jaksamaan illan viimeisinäkin tunteina..
 4. On tärkeää olla joustava joka tilanteessa. Erimielisyydet pitää uskaltaa sanoa ääneen ja niistä on osattava keskustella rakentavasti. Kommunikaation on oltava molemminpuolista ja IE-parin välisen dynamiikan tasapuolista. Olemme tunteneet Annin kanssa toisemme jo yliopiston alusta asti, ja toimineet tiiviissä yhteistyössä esim. Akvan tapahtumien merkeissä. Jaksamisen kannalta asiat on hyvä suunnitella ajoissa etukäteen ja kokoustaa säännöllisesti, jotta tiedetään missä mennään valmistelujen kanssa. Myös oma virkistäytyminen kuuluu omasta jaksamisesta huolehtimiseen.
 5. Tapahtumien suunnittelu tapahtuu yhdessä. Itselleni vahvimmaksi osa-alueeksi koen koristeluun, saliin ja musiikkiin liittyvät asiat. Vaihtelevuuden lisäämiseksi haluaisimme molemmat vaihdella vastuita ruuan ja salin suhteen. Myös käytännön vastuuasioiden (esim. tapahtumista tiedottaminen, kirjanpito kuluista) järkevä jakaminen selkeyttää toimintaa.

 

Ehdokas: Anni Lehikoinen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kilta: Pikku-IE, ISO, Akva: hallituksen jäsen (tapahtumavastaava), Partio: ryhmänjohtaja yhteensä noin 4 vuoden ajan, lisäksi muita lyhyempiä pestejä esimerkiksi kesäleireillä

 1. Olen ollut pikku-IE:ssä tämän vuoden ja Akvan hallituksessa kesästä lähtien toisena tapahtumavastaavana. Pikku-IE:ssä olen oppinut kiltamme tapoja ja perinteitä, ja Akvan toiminnassa mukana ollessani olen päässyt toteuttamisen lisäksi myös suunnittelemaan tapahtumia. Lisäksi olen ollut aktiivinen partiolainen alakoulusta lähtien, ja olen ollut mukana järjestämässä partiotapahtumia retkistä ja joulujuhlista isoihin kesäleireihin ja partiotaitokisoihin. Haluaisin järjestää paljon erilaisia tapahtumia, sekä vanhoilla perinteisillä ja hyväksi todetuilla että uusilla konsepteilla, jotta kaikille kiltalaisille olisi tarjolla jotain mielenkiintoista ja sopivaa ohjelmaa, sekä urheilun, kulttuurin että perinteisten sitsien muodossa. Esimerkiksi vaihteleviin teemoihin ja ajankohtiin (arki/viikonloppu, kellonaika jne.) on mielestäni hyvä kiinnittää huomiota.
 2. Haluaisin luoda ilolla tekemisen ilmapiirin, jossa kaikki saavat tehdä haluamiaan asioita ja tuntevat, että heidän työnsä on arvokasta. Varsinkin pikku-IE:llä on sitsipäivinä paljon hommaa, joten he tarvitsevat myös työstään erityisen paljon kiitosta ja palkitsemista. Virkistyksien järjestäminen koko SAT:lle yhdessä voisi sekä olla hauskaa että hyödyttää eri toimikuntien yhteistyötä ja yhteishenkeä. Varsinkin pikku-IE:n yhteishenkeen eli virkistykseen ja hyvinvointiin täytyy panostaa, jotta sitseillä olisi koko vuoden joku muukin kuin vain IE ja pakollisia lakkitutkintopisteitä suorittavat työfuksit.
 3. En aio ottaa ensi vuodelle muita suuria vastuutehtäviä kuin mahdollisen IE-viran, ja aion suunnitella ajankäyttöäni niin että IE-hommille jää varmasti tarpeeksi aikaa, varsinkin alkuvuodesta, kun on vielä uusi tehtävässä, sillä vasta silloin oppii kunnolla, paljonko aikaa oikeasti täytyy varata. Olen valmistautunut aikaa vievään, mutta hauskaan ja palkitsevaan hommaan, jonka haluan hoitaa niin hyvin kuin pystyn. Omasta ajankäytöstäni huolehtimisen lisäksi on tärkeää pitää silmällä toisen työtaakkaa, eli jakautuvatko tehtävät tasaisesti, ja mahdollisesti nakitettava joitain tehtäviä esimerkiksi pikku-IE:lle tai muulle raadille.
 4. Kommunikaatio ja avoimuus vievät jo pitkälle, ajatuksia ei kukaan osaa kuitenkaan lukea. Jos tulee jostain erimielisyyksiä, niin molempien pitää mielestäni olla valmiita joustamaan eikä saa olla liian ehdoton omissa ideoissaan. Tunnen IE-parini niin hyvin, että yhteisten toimintatapojen löytämiseen ei ainakaan pitäisi kulua liikaa aikaa tai energiaa. Tiedämme myös omat ja toistemme vahvuudet, ja minun mielestäni täydennämme monessa asiassa toisiamme hyvin: esimerkiksi Inka on taiteellisempi ja minä taas usein järjestelmällisempi.
 5. Itse olen pikku-IE:ssä tykännyt sitseillä olla erityisesti keittiössä ja Inka on sanonut haluavansa ottaa vastuuta salista. Osa-alueiden jaon täytyy toki olla selvää jokaisessa tapahtumassa erikseen, mutta eri tapahtumien välillä haluaisin jonkun verran myös vaihtelua siinä, kumpi on vastuussa mistäkin. Tapahtumien suunnittelulle täytyy ehdottomasti varata paljon aikaa yhdessä, sillä jos suunnittelun tekee hyvin, on tapahtumien järjestäminen suoraviivaista ja kun molemmat tietävät mitä on meneillään, vastuualueet on helppo jakaa ja niitä noudattaa. Tässä avoimuus ja luottamus IE-parin välillä ovat tärkeitä.

 

Opintovastaava:

 1. Kuinka varmistat, että kaikkiin koulun kokouksiin osallistuu killan opiskelijaedustaja ja kuinka kokousten tieto välittyy raadille?
 2. Mikä on halloped?
 3. Miten hallpedtoimintaa voitaisiin mielestäsi IK:ssa kehittää?
 4. Millaista yhteistyötä IK:n tulisi tehdä muiden engin kiltojen kanssa? Entä muiden?

 

Ruutisten päätoimittaja:

 

 1. Onko sinulla jo aiempaa kokemusta lehden tekemisestä? Millaista?
 2. Miten motivoit toimittajiasi osallistumaan kokouksiin ja tekemään juttuja koko vuoden ajan?
 3. Miten päätoimittajan tehtävää voisi mielestäsi kehittää?
 4. Kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään lehteä ja muita tehtäviäsi ajatellen? Mihin kuvittelet ajan kuluvan?

Ehdokas: Lauri Sääskilahti

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, Ruutisten toimittaja, Excursiokisälli

 1.  Olen toimittanut Maanpuolustuskorkeakoulun virallista lehteä, Defensor Patriaeta, puoli vuotta varusmiespalveluksessani. Lehden lisäksi minulla on myös muunlaista kokemusta korkeakoulun viestinnästä samalta ajalta. Viimeisen vuoden aikana olen myös aktiivisesti kynäillyt erilaisia juttuja Ruutisiin.
 2. Kokouksista pyrin tekemään mahdollisimman matalan kynnyksen tapahtumia, joihin on helppo osallistua. Jos tämä ei vielä riitä, niin on minulla kauppakassit täynnä erilaisia suklaisia lahjuksia. Pimeään syksyyn ja koulutyöhön gonahtaneen toimittajan motivoiminen ei ole helppo tehtävä, eikä minulla ole mitään patenttikonstia, mutta minulla on itseluottamusta ja uskon keksiväni keinot tilanteen sattuessa kohdalle.
 3. Toimittajien rekrytoiminen etenkin uusista fukseista ja muutenkin toimituksen elinvoiman ylläpitäminen ovat asioita, mitkä täytyy pitää mielessä, ja olenkin jo aloittanut Ruutisten kampanjatyön uudelle raksasukupolvelle. Ruutisten näkyvyys on myös asia jossa on parantamismahdollisuuksia.
 4. Lehden taittovaihe on hyvin aikaa vievä, ja olen henkisesti valmistautunut käyttämään siihen niin paljon aikaa kuin on tarpeen, niin ettei laatu vaarannu ja voin olla ylpeä lopputuloksesta. Raadin arkiset velvoitteet ja monenmoiset muut pienet asiat tulevat varmasti kuluttamaan enemmän aikaa kuin pystyn kuvittelemaan. Rakennusinsinöörikilta on kuitenkin minulle erittäin tärkeä yhteisö, ja aionkin käyttää aikaani sen verran kuin suinkin on tarvis, jotta kiltamme pysyy sinä mahtavana järjestönä joka vei minut mukanaan.

 

Excursiomestari:

 1. Miten aiot pitää huolta siitä, että excursiotarjonnastasi löytyy jokaiselle kiltalaiselle jotakin?
 2. Miten aiot hyödyntää excursiokisällejäsii vuoden mittaan?
 3. Koittaa pitkään odotettu KP:n lähtöaamu. Bussin saavuttua paikalle kuski ilmoittaa, että hänen ajoaikansa ovat ylittymässä reissun ensimmäisenä päivänä ja tästä johtuen päivän aikataulusta on saatava 3 tuntia kiristettyä. Miten hoidat tämän?
 4. Järjestät ulkoexcursiolla excursion paikkaan jossa on alkoholin suhteen tiukka nollatoleranssi. 15 minuuttia ennen vierailun alkua huomaat, että ohjeistuksestasi huolimatta excuporukka on edellisen excun jälkeen lähtenyt tutustumaan paikalliseen olutkulttuuriin todella suurella kädellä. Vanhan viinan lisäksi haisee myös tuore viina. Jos firma saa tietää, koulun henkilökuntaa informoidaan töppäilystänne, ettekä pääse enää ikinä exculle minnekkään! Miten hoidat asian?

Ehdokas: Tuomas Orava

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kurssineuvosto, pikkuIE, lukkarikisälli, ISO, ExotIK.

 1. Yhteistyö killan AA-kerhojen kanssa takaa kattavan valikoiman excursioita ja näin ollen jokaiselle jotakin. Lisäksi aion ottaa avoimesti vastaan excursioehdotuksia ja palautetta, mikä tarjoaa kiltalaisille mahdollisuuden myös itse vaikuttaa excursiotarjontaan.
 2. Kisällini tulevat auttamaan minua excursioiden yleisjärjestelyissä, kuten ruokaostoksissa ja paikkojen järjestelyissä, jos tarve niin vaatii. Aion myös käyttää heitä aktiivisena apuna excursiokohteiden suunnittelussa ja etsimisessä. Jos intoa ja halua riittää, aion myös antaa heille lisävastuuta.
 3. Kyseisessä tilanteessa on turhaa yrittää höylätä minuutteja pois jokaisesta excursiosta ja pysähdyksestä. Kolme tuntia on liian pitkä aika. Täytyy hyväksyä tilanne ja konsultoida muuta raatia/vanhoja excumestareita siitä, että mikä tapahtuma jätetään välistä. Sitten välitön ilmoitus asianomaisille tilanteesta nöyrästi pahoitellen.
 4. Kyseisessä tilanteessa täytyy porukasta yksinkertaisesti karsia ne henkilöt pois, joiden fyysinen tila ei kestä päivänvaloa. Käyn ilmoittamassa heille, etteivät he osallistu seuraavalle excursiolle, vaan joutuvat jäädä bussiin. Tämän jälkeen jatkamme loppujen kanssa kohteeseen. Jos tilanne kuitenkin on niin äärimmäinen, että kukaan ei ole excursiokunnossa, täytyy yksinkertaisesti excursio peruuttaa ja asiasta ilmoittaa yritykselle. En aio ottaa excursiomestarina sitä riskiä, että tuhoaisin killan koko excursiokulttuurin.

 

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja/Fuksikapteeni

 1. Millaisia ominaisuuksia on hyvällä fuksikapteenilla?
 2. Virkaan sisältyy tapahtumissa olemisen lisäksi paljon “piilotyötä” ja pientä värkkäilyä. Miten paljon kuvittelet, että aikaa menee näihin näpertelyihin? Mihin tämän ajan luulet kuluvan?
 3. Mitkä uskot olevan sinun kohdallasi isoimmat haasteet viran suhteen?
 4. Virka kuuluu paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Miten toimisit FTMK:ssa, Raadissa ja ISOvastaavan kanssa?
 5. Miten kehittäisit killan fuksitoimintaa?

 

Ehdokas: Laura Aalto

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kilta: Kurssineuvosto, ysvikisälli
Partio: Ryhmänjohtaja 2010-2017,
2015-2018: partiojohtajakoulutus(2015), lippukunnan hallituksen jäsen, lippukunnan ohjelmajohtaja, johtajaohjelmaryhmän(Vimma) jäsen, leikkitoimikunnan jäsen
Lisäksi olen ollut mukana noin 100 erilaisen tapahtuman/projektin järjestämisessä vuosina 2013-2017.

 1. Tärkein ominaisuus fuksikapteenilla on mielestäni se, että hänellä on henkilökohtainen palo suoriutua tehtävästään kasvattaa fuksit teekkareiksi mahdollisimman hyvin. Tätä seuraa intohimo, jolloin pesti priorisoituu luonnostaan kaiken muun edelle. Kun fuksikapteenista huokuu kiinnostus fukseja ja teekkariutta kohtaan, se välittyy positiivisella tavalla myös fukseille.
  Hyvä fuksikapteeni ottaa tehtävänsä vakavasti ja hoitaa pestiin kuuluvat tehtävät ajallaan ja laadukkaasti. Tämä onnistuu tehokkaalla aikatauluttamisella. Hän on vastuuntuntoinen ja pitää huolen, että fuksit tietävät mitä tapahtumia on tulossa, ja mitä asioita fuksien täytyy tehdä ja tietää. Näistä tiedottaminen toimii tarpeeksi ajoissa ja se tavoittaa kaikki tarvittavat opiskelijat.
  Itse olen huomannut partiotehtävissä, että parhaita partiojohtajia ovat henkilöt, joilta löytyy auktoriteettia, mutta he eivät istu norsunluutornissa ja katso nuorempia alaspäin. Usein auktoriteetti on nimenomaan lähtöisin siitä, että johtaja koetaan mukavana, helposti lähestyttävänä ja johdonmukaisena. Tällöin nuoremmat partiolaiset luottavat johtajaan ja kunnioittavat häntä.
  Tämä pätee myös fuksikapteenille. Fuksit ovat aikuisia ihmisiä, joten he eivät tarvitse samanlaista paimentamista kuin partiolaiset, mutta hauskan ja sopivasti rennon persoonallisuuden lisäksi, täytyy olla auktoriteettia ja vakavasti otettava henkilö.
  Ei yksinään riitä, että fuksikapteeni on ulospäinsuuntautunut ihminen. Hänen täytyy huomioida muut, erilaiset ihmiset ja hallita tilanne, jos näyttää siltä ettei joku ole vaikka mukana porukassa. Fuksikapteeni on tärkeä henkilö saada uudet opiskelijat tuntemaan itsensä tervetulleiksi kiltaan ja Aaltoon.
 2. Pesti lähtee käyntiin heti alkuvuodesta erilaisten perehdytyksien ja koulutusten parissa.
  Keväällä ollaan mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Omakohtaisen kokemuksen pohjalta arvioin, että suunnittelutyö kestää yleensä 1-3kk kokouksien ja järjestelyiden merkeissä. Tapahtuman toteuttaminen itsessään vie vähintään koko tapahtumapäivän, usein myös ison siivun edeltävien päivien tunneista.
  ISOhenkilöiden rekryäminen on todella tärkeä tehtävä ja fuksikapteenin on osallistua siihen ISOvastaavan kanssa. Tähän tulisi varata niin paljon aikaa kun ISOvastaava tarvitsee.
  Kesällä valmistaudutaan tulevia fukseja varten muunmuassa fuksioppaalla ja muuilla informointivälineillä, kuten fuksien Facebook-ryhmällä. Näihin tulee varata useita työtunteja laadukkaan työn takaamiseksi, erityisesti fuksioppaan ja fuksipistevihkon kohdalla.
  Syksyllä täytyy hoitaa jokaviikkoista tiedottamista, siihen voisin arvioida menevän pari tuntia viikossa yhteensä. Kerran viikossa on kokoukset raadin ja FTMK:n kanssa, näihin menee luultavasti pari tuntia per kokous.
  En osaa arvioida tämän tarkemmin todellista työtuntimäärää, mutta olen tietoinen, että pesti vie paljon aikaa ja olen valmis sitoutumaan siihen.
 3. Olen ollut paljon mukaan erilaisissa vapaaehtoishommissa ja tiedän, että kun tekeminen kasaantuu minulle, on paljon huomioitavia ja hoidettavia asioita.
  Haasteena näen, että en saa pidettyä kaikki lankoja yksin käsissä, vaan jotain unohtuu tai menee liian lähelle deadlinea, jolloin työn laatu kärsii. Toisaalta tämä on helppo ratkaista huolellisella suunnittelulla ja aikatauluttamisella. Fuksikapteenius täytyy  priorisoida ensimmäiseksi, täytyy muistaa pitää oma elämä sellaisena, että tehtävät ehtii hoitaa huolella.
 4. Näistä näkyvin yhteistyö minulle on ollut  ISOvastaavan ja fuksikapteenin yhteistyö. Visan ja Henkan välillä yhteistyö on toiminut ja myös osoittanut, että se on tärkeää. Itse olen kokenut ISOn näkökulmasta hyödyllisenä sen, että fuksikapteeni tietää miten meillä menee. Tiivis yhteistyö ISOvastaavan kanssa mahdollistaa tämän, ja itse haluan jatkaa samalla linjalla.
  Kurssineuvoston yhteistyö antoi minulle paljon fuksivuonnani. Tiivis porukka, joka pelaa hyvin yhteen, saa aikaan paljon hyvää. Raati koostuu yksilöistä, jotka ovat tärkeitä sekä itsenäisesti että osana ryhmää. Raatiin on hakemassa vanhoja kurssineuvostolaisia  joten uskon ja toivon meidän yhteistyön jatkuvan saumattomana.
  Erityisesti fuksivuoden loppupuolella huomasin, kuinka antoisaa on päästä toimimaan muiden kiltojen aktiivisten tyyppien kanssa. Uskon, että FTMK:ssa on mahdollisuus luoda yhteyksiä, joita voi hyödyntää fuksien teekkarikasvatuksessa, esimerkiksi kiltojen yhteisillä tapahtumilla.
 5. Pääasiallisesti mielestäni kiltamme fuksitoiminta on hyvää ja toimii, mutta aina löytyy kehitettävää.
  Haluaisin ottaa käyttöön superfuksi-/fuksitohtorinimikkeen, eli tarpeeksi aktiiviset fuksit saisivat pienen tunnustuksen aktiivisuudestaan. Itse olisin aktiivisena fuksina kaivannut jotain vastaavaa tunnustusta, mitä kavereilla monissa muissa killoissa oli.
  ISOna olen taas kaivannut ehkä alkoholittomia tapahtumia killan fukseille syksyn alussa. Sellaisia mahdollisuuksia, että voi osallistua illanviettoon vaikka bileet tai sitsit eivät olisi oma juttu. Ja nimenomaan killan suunnalta hengailuiltaa tai vastaavaa. Ettei käy niin, että alkoholittomat fuksit, joita ei kiinnosta bileet, katoavat heti kättelyssä, eivätkä osaa enää palata takaisin kiltajuttujemme pariin.

 

Ehdokas: Susanna Karlqvist

Opintojen aloitusvuosi: 2016

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kilta: Raati 18: Kv- ja Maisterivastaava Toimarivirat: PikkuIE, liikuntavastaava, lukkarikisälli, toimittaja, dokumentoija, International Buddy Muut: Kurssineuvosto, ISO, kv-ISO, Aalto-tutor

 1. Hyvä fuksikapteeni on tehtävälleen omistautunut henkilö. Hän on aidosti kiinnostunut teekkarikasvatuksesta ja sen kehittämisestä, hän on aktiivinen, helposti lähestyttävä ja kaikki fuksit tasa-arvoisesti huomioon ottava ihminen, joka ei nosta itseään muiden yläpuolelle. Suuren työmäärän johdosta hyvät organisointitaidot, sekä aito halu ja innostus tehtävien tekemiseen ovat tärkeitä, jotta kaikki hommat tulee hoidettua ajoissa ja laadukkaasti. Fuksikapteeni tekee myös paljon yhteistyötä monien eri ihmisten kanssa, jolloin ryhmätyöskentelytaidot kuuluvat tärkeäksi osaksi virkaa. Halua ja innostusta näihin hommiin minulla riittää ja haluaisinkin, että oma innostukseni teekkarikulttuuria kohtaan välittyisi myös fukseille. Raativuoteni aikana olen oppinut organisoimaan ja hoitamaan suuriakin työmääriä, sekä kehittänyt ryhmätyötaitojani niin osana killan raatia kuin myös toimikuntaa (KvTMK). Nykyisessä virassani olen myös päässyt järjestämään useita tapahtumia, jotka ovat yhä entisestään lisännyt innostustani fuksikapteeniuuteen. Minulle on tärkeää, että fuksikapteeni ottaa kaikki fuksit huomioon toiminnassaan.  Hänen tulee siis pyrkiä järjestämään kaikille fukseille mielekästä tekemistä ja ohjaamaan heidät Otaniemestä löytyviin moniin mahdollisuuksiin. Teekkarius ei ole yksi muotti johon kaikkien pitää sopia, vaan haluan olla auttamassa jokaista fuksia juuri oman teekkari-identiteettinsä löytämisessä.
 2. Virkaan sisältyvä piilotyö ei tule minulle yllätyksenä, sillä myös oma nykyinen virkani sisältää erittäin paljon samanlaista värkkäilyä. Omien kv-tapahtumien suunnittelun ja järjestelyn lisäksi olen myös vastannut monesta pienestä kuin suuremmastakin värkkäilystä niin raadissa kuin myös toimikunnassani. Olen myös yhdessä nykyisen fuksikapteenin kanssa suunnitellut tapahtumia ja niiden järjestelyjä. Kipparilla aikaa kuluu paljon juuri samankaltaiseen näpertelyyn, useitakin tunteja viikossa, kiireellisinä aikoina jopa päivässä. Suuri työmäärä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä kaikki tälläinen pieni väkertely kuuluu lempipuuhiini. Olen myös oppinut aikatauluttaaan tekemisiäni, niin että kaiken saa tehtyä hyvissä ajoin ja laadukkaasti.  Töitä voi olla toisinaan hyvinkin paljon ja jopa tarkalla organisoinnilla kiire voi tulla vastaan, tällöin kipparius tulee kuitenkin olemaan ykkösprioriteetti ja menee kaiken muun edelle.
 3. Kaikkien fuksien tasavertainen kohtelu on vaikeaa varsinkin, kun aktiivisempia fukseja näkee enemmän ja heihin on helpompi tutustua. Haluaisin kuitenkin olla tasavertainen ja reilu kapteeni kaikkia fukseja kohtaan ja järjestää heille kaikille mielekästä ohjelmaa. Paineen alla stressatessa on myös välillä vaikea pitää hymy huulilla, mutta hyvällä organisoinnilla senkin pystyy välttämään.
 4. Raadissa jo vuoden toimineena tiedän, että raatilaisuuteen kuuluu paljon muutakin toimintaa kuin pelkästään oman viran hoitaminen. Yhteisiä raadin tehtäviä ja vastuita ei tule unohtaa, vaan ne tulee hoitaa oman viran ohella. Raadissa olisin ennen kaikkea aktiivinen ja muita huomioiva jäsen. Varsinkin fuksikapteeni luottaa raadin apuun monissa asioissa, joten hyvät välit heidän kanssa ovat kriittisiä. Olen myös päässyt tutustumaan muiden raatilaisten virkoihin ja velvollisuuksiin, joten olen hyvin perillä koko raadin toiminnasta. Toimikunnassa hienointa on sen tuoma tukiverkosto. Siellä pääsee tutustumaan toisten kiltojen toimijoihin, jolloin on mahdollisuus oppia heidän tavoistaan, sekä pyytää heiltä apua. FTMK:ssa olisin ahkera osallistuja, toiset ryhmässä huomioiva, sekä henkilö, joka antaa tukea sitä tarvitseville. ISOvastaavan kanssa toivon että, pystyisin pitämään yllä samanlaista yhdessä tekemisen meininkiä kuin Henkalla ja Visalla on. Toimiessa ISOvastaavan kanssa haluan, että molemmat voivat jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan vapaasti, sekä niin että molemmat voivat luottaa toisen apuun. Yhdessä hyvällä mielellä töiden tekeminen takaa parhaan lopputuloksen ja välittyy positiivisena fiiliksenä myös ympärillä olijoille.
 5. Ensi syksynä Rakennusinsinöörikillassa aloittaa Energia- ja ympäristötekniikan kandin lisäksi englanninkielinen Computational engineering kandiohjelma. Kapteenina varmistaisin, että kaikki kiltaan tulevat kandifuksit saisivat kattavan teekkarikasvatuksen, ja että killassa saataisiin luotua selkeä tapa toimia uuden kandiohjelman kanssa. Minulla on paljon ideoita siihen, kuinka toimintaa voisi kehittää, jotta kaikkien uusien kandiopiskelijoiden teekkarikasvatus ja integrointi kiltaan onnistuu mahdollisimman hyvin. Olen lisäksi kuluneen vuoden aikana pitänyt kirjaa kaikista fukseille järjestetyistä tapahtumista, miten niitä on järjestetty ja eritoten siitä, miten niitä voisi kehittää. Moni varsinkin syksyn tapahtumista järjestetään hyvin lähellä toisiaan, jolloin niiden suunnitteluun/kehittämiseen ei jää paljon aikaa. Tästä syystä kehitystyö tulisi aloittaa mahdollisimman ajoissa. Moni asia killan nykyisessä fuksitoiminnassa toimii hyvin, mutta kehitettävää löytyy aina. Yksi konkreettinen kehitysehdotus, tapahtumien tarkemman suunnittelun lisäksi, on kipparin oma palauteboxi. Palauteboxiin jokainen fuksi ja ISO voisi jättää toiveita fuksitapahtumista, niiden toteutuksesta, tai mitä vain murheita tai huolia haluaa jakaa. Tämä siksi, että haluan varmistaa, että jokaisella, myös ujommilla henkilöillä, on mahdollisuus tuoda äänensä kuuluviin.

 

 

Ehdokas: Matias Saikku

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: ISO, Kurssineuvosto, pikku-IE, excukisälli, lukkarikisälli, toimittaja, graaffikko, exotIK

 1. Kutsumus teekkarikulttuuriin, avoin mieli ja periksiantamattomuus tukevat mielestäni parhaiten fuksikapteenin työtä. Niin kanssakäymistä, järjestelmällisyyttä ja tietotaitoa tarvitaan useissa työtehtävissä joissa pitää pystyä pitämään pää pystyssä, vaikka kaikki ei menisikään suunnitelmien mukaan.
 2. Jo pelkkään kalenterin suunnitteluun saa varata oman ajan, kun tekemistä riittää joka suunnassa. Tapahtumien taustalla on aina suuri määrä kokoustamista, asioista sopimista ja ennalta valmistelua, joka ei osallistujalle näy ulospäin. Oli kyseessä työntekijöiden vuorolistan laatiminen tai tapahtumatekstin kirjailu, menee pieniinkin asioihin loppupeleissä paljon aikaa. Tietenkin myös suurempia yksittäisiä työtehtäviä on, kuten kesästä aikaa syövä fuksiopas, sekä useat suuremmat tapahtumat vuoden aikana. Aikaa viralle saa todellakin varata runsaasti, sillä tekemistä riittää jatkuvalla syötöllä.
 3. Asioiden tekeminen tärkeysjärjestyksessä on osoittautunut joskus haastavaksi. Pitää oppia sivuuttamaan pienemmät yksityiskohdat myöhemmälle, kun tärkeämpiä asioita olisi hoidettavana. Työtehtävien priorisoinnilla ja varsinkin avun pyytämisellä tarpeeksi aikaisin välttää varmasti monet suuret katastrofit.
 4. Kaikki kolme eroavat toisistaan paljon, kuitenkin jokainen omana tärkeänä osana fuksikapteenin työnkuvaa.
  ISOvastaavan kanssa vastuu killan fuksikasvatuksesta ja tietynlaisesta jatkumosta on suuri. Varsinkin kun tehtävä jakautuu lopulta pienelle ryhmälle, täytyy asia ottaa sitäkin suuremmalla vastuulla. Vaikka näkyvä työmäärä painotuu vahvasti orientaatioon, on fuksikasvatukseen liittyvää työtä jatkuvasti ympäri vuoden. ISOvastaavan ja kipparin välinen suhde onkin jokaiselle parivaljakolle uniikki, ja juuri sen näköinen minkälaiseksi he sen haluavat.
  Raadin kanssa työskentely alkaa koulutuksella ja uuden oppimisella niin omassa kuin raadin yhteisessä toiminnassa. Kyseessä on kuitenkin 500 henkisen yhdistyksen hallitus, joten asiaan on suhtauduttava riittävällä vakavuudella. Killan eteenpäinvieminen, pitäen huolen siitä, että kilta muuttuu ajan mukana, jättämättä perinteitä kuitenkaan huomioimatta on suuri työ jo itsessään. Raadilla onkin paljon tekemistä siellä sun täällä, ja muiden raatilaisten tavoin on fuksikapteeni omalta osalta vastuussa näiden yhteisten asioiden tekemisestä.
  FTMK:n jäsenenä fuksikapteenilla on vastuu tuoda oman killan näkemykset fuksikasvatukseen liittyvistä asioista siten, että niihin voidaan vaikuttaa koko Otaniemen laajuisesti. Useat tapahtumat syövät aikaa ja vaativat suurta työpanosta, mikä on ymmärrettävää ottaen huomioon niiden tärkeyden fuksikasvatuksessa. FTMK:ssa fuksikapteeni tekeekin työtä kaikkien Otaniemen fuksien eteen, samoin kuin raadissa omien kiltalaisten vuoksi.
 5. Omasta kokemuksesta yksiä parhaista tapahtumista ovat juuri ne, missä pääsee tutustumaan muiden kiltojen ja yhdistysten fukseihin. Alkuvuodesta tosin poikkikiltalaisuutta ei kannata liikaa syöttää, kun omien vuosikurssilaisten nimet ovat vielä hukassa. Kuitenki pitkin vuotta voisi järjestää “low effort” peli-iltoja ym. missä eri alojen uudet opiskelijat voisivat tehdä tuttavuutta ja verkostoitua keskenään.

 

Kv- ja Maisterivastaava

 1. Minkä mielikuvan haluat antaa Rakennusinsinöörikillasta ja teekkareista maailmalle?
 2. Miten kehittäisit toimintaa, jotta saisit maisterifuksit (niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset) paremmin mukaan kiltaan ja sen toimintaan?
 3. Virassa tehdään paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa maistereille ja ulkkareille suunniteltujen tapahtumien kehittämiseksi. Miten toimisit näiden eri tahojen kanssa (killan kippari, muut ENGin kv-vastaavat, koulu, KvTMK)?

Ehdokas: Ella Asikainen

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Kilta: Kurssineuvosto, PikkuIE, International buddy, ISO ja kvISO.
Muu: Partio: ryhmänjohtaja (6 vuotta), lippukunnan hallituksen sihteeri (2 vuotta) ja lukuisten tapahtumien järjestäminen. BEST Helsinki: some-vastaava ja useiden tapahtumien järjestäminen, monet niistä ulkomaisille opiskelijoille suunnattuja.

 1. Rakennusinsinöörikilta on opiskelijoiden pyörittämä yhdistys, joka (näkyvimmin maisterifukseille) järjestää tapahtumia ja auttaa integroitumaan kaikenikäiset ja -kieliset alaa opiskelevat.  Teekkarien opiskelijaelämä Otaniemessä on ainutlaatuista, ja kaikki maisterifuksitkin saavat kokea sen.
 2. Haluaisin järjestää entistä enemmän tapahtumia suomeksi ja englanniksi, esimerkkinä tämän vuoden fuksiaiset, jossa sama asia sanottiin aina molemmilla kielillä. Maisterifukseja yleisesti tulisi kannustaa tulemaan enemmän mukaan perinteisiin fuksitapahtumiin ja maisteri-isoja tulisi kannustaa enemmän pitämään fuksiryhmälleen ainakin yksi tapaaminen orientaatioviikon jälkeen. Haluan myös ottaa international buddyt enemmän mukaan toimintaan. Kun tekijöitä on enemmän, on helpompi järjestää tapahtumia.
 3. Pysymme kaikkien tahojen kanssa varmasti tiiviisti yhteyksissä esimerkiksi kokousten, sähköpostin ja telegramin välityksellä. Osan kanssa tulee olemaan viikottaisia kokouksia, osan kanssa taas harvemmin tai yhteydenpito hoituu pääosin sähköpostilla. Kipparin kanssa tulee varmaan olemaan paljon yhteistyötä erityisesti uuden kandiohjelman myötä. Uskoisin saavani paljon irti siitä, että pestissä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Yhteistyö pysyy toimivana, kun muistetaan vastata viesteihin, tulla kokouksiin, pitää osapuolet ajan tasalla ja suunnitella tapahtumat hyvin.

Yrityssuhdevastaava

 1. Millainen on hyvä yrityssuhdevastaava?
 2. Miten pidät yllä hyviä yhteyksiä yrityksiin?
 3. Minkälaista yhteistyö excumestarin kanssa tulisi olla?
 4. Miten ajattelit hyödyntää toimikuntaasi?

Ehdokas: Jutta Kanerva

Opintojen aloitusvuosi: 2017

Kiltahistoria tai aikaisempi kokemus muusta yhdistystoiminnasta: Yrityssuhdekisälli, A!dventuresin varapuheenjohtaja vuosina 2017 ja 2018, FallUp markkinointitiimi

 1. Yrityssuhdevastaava vastaa killan yhteyksistä yritysmaailmaan, hankkien ja ylläpitäen partnerisuhteita kiltaa tukevien yritysten kanssa. Selvitäkseen tässä hyvin yrityssuhdevastaavan on oltava motivoitunut, hänen on otettava aktiivisesti yhteyttä yrityksiin, solmittava killalle edullisia ja fiksuja sopimuksia, ja hän edistää killan imagoa yritysten silmissä. Hyvä yristysuhdevastaava tekee myös onnistuneesti yhteistyötä killan muiden toimijoiden, erityisesti excumestarin ja yrityssuhdekisällien, kanssa.
 2. Yritykset toivovat killalta, ja siten yrityssuhdevastaavalta, hyvää yhteistyökykyä saavuttakseen haluamaansa näkyvyyttä killan parissa, ja toisaalta killalla on intressinä pitää yritykset tyytyväisenä ja kiinnostuneina yhteistyöstä nyt ja tulevaisuudessa. Aion täten olla yrityksiin yhteydessä aktiivisesti, olematta kuitenkaan tunkeileva, ja yhteydenottoihin on aina parasta vastata viipymättä. Yritysten edustajien tapaaminen kasvokkain on parempi tapa keskustella asiat läpi kuin pelkästään mailien ja viestien kautta. Tutustumalla yritysten edustajiin on myös mahdollista rakentaa heidän kanssaan tuttavuutta, joka helpottaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa yritysten kanssa huomattavasti.
 3. Monissa muissa killoissa excumestari ja yrityssuhdevastaava on yhdistetty yhdeksi viraksi, mikä kertoo paljon näiden kahden toimikuvan läheisyydestä. Hyvä yhteistyö ja viestiyhteys excumestarin ja yrityssuhdevastaavan välillä on välttämätön, ja tahdonkin olla excumestarin kanssa mahdollisiman hyvin samalla sivulla. Yhteistyön tulisi olla tiivistä – tätä toivonkin edistäväni aktiivisella yhteydenpidolla ja tapaamisilla, ja muutenkin tutustumalla hyvin virkaan valittavaan henkilöön.
 4. Aion käyttää toimikuntaani aktiivisesti! Toimikuntaan liittyy varmasti tänäkin vuonna innokkaita ja osaavia toimihenkilöitä, jotka varmasti pystyvät tukemaan yrityssuhdevastaavan virkaa. Ajatuksena on, että kisällit osallistuisivat tapahtumien järjestämiseen, sponsorien hankkimiseen sekä voisivat mahdollisesti toimia tietyille yrityksille pääasiallisina yhteyshenkilönä. Tavoitteena on, että hyvä toimikunnan käyttö voisi vapauttaa aikaani suunnitteluun ja yrityssuhdetoiminnan yleiseen kehittämiseen.