Yleistä

Rakennusinsinöörikilta vastaanottaa fukseja, jotka tulevat opiskelemaan Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) pääainetta Aalto-yliopistoon. Fuksien sisäänottomäärä on noin 110 opiskelijaa.

ENY- kandidaattitutkinnon on jaettu alla oleviin kokonaisuuksiin:

  • perusopinnot 70 op
  • pääaineen opinnot 60 op, johon sisältyy 10 op:n laajuinen kandidaatintyö ja seminaari
  • sivuaineopinnot 25 op
  • vapaasti valittavat opinnot 25 op

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaattivaiheen opintojen jälkeen voi tyypillisesti jatkaa maisteriopintoja seuraavilla aloilla:

  • Advanced Energy Solutions (Energiatekniikka)
  • Geoengineering (Georakentaminen)
  • Geoinformatics (Geoinformatiikka)
  • Water and Environmental Engineering (Vesi- ja ympäristötekniikka)

Tutkintorakenteet yllä mainituille maisteripääaineille löytyy alla olevista linkeistä. Maisterivaiheen opinnot suoritetaan englanniksi.

Energiatekniikka:
https://into.aalto.fi/display/aae/Homepage

Georakentaminen:
https://into.aalto.fi/display/engeo/Homepage

Geoinformatiikka:
https://into.aalto.fi/display/engis/Homepage

Vesi- ja ympäristötekniikka:
https://into.aalto.fi/display/enwat/Homepage

Lisätietoa:

Opintovastaava
Samuel Viitikko
samuel.viitikko(ät)aalto.fi
+358 404125702