Toimarit

Sisäasiaintoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Opintotoimikunta
Fuksitoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Ruutiset-toimikunta
Muut toimihenkilöt

* = Sopii varsinkin fukseille


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan Isännän ja Emännän alaisuudessa.

Pikku-IE*

Pikkuisännät ja –emännät muodostavat pikku-IE:n. Pikku-IE auttaa Isäntää ja Emäntää killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Pikku-IE:

Alina Suvanto, Elina Leinonen, Iiris Visala, Kalle Koskela, Katariina Kokkonen, Lotta Elonen, Mimosa Ajalin, Otto Jalas, Pyry Matikainen, Saara-Kaisla Kangas, Tuuli Särkkä, Vilma Martti

IE-tontut:

Matti Viitanen ja Simo Kauppila

Lukkarimestarit ja -kisällit

Lukkarimestarit yhdessä lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit:

Eelis Hemberg ja Teemu Kanniainen

Lukkarit:

Daniela Schenk, Iiro Hyvönen, Iiro Lindgren, Kaarlo Forsman, Lassi Mäkelä, Matias Saikku, Ramzi el Geneidy, Rita Ristimäki, Tuomas Orava, Tuomas Rasku ja Visa Simola

Lukkarikisällit*:

Aapo Salonen, Eljas Almusa, Jaakko Perälä, Kalle Koskela, Laura Aalto, Lionel Irrmann, Matti Viitanen, Severi Korhonen ja Teemu Huotari

Liikuntavastaavat*

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja. Lisää liikuntavastaavien järjestämistä tapahtumista löydät täältä.

Eetu Kotiranta, Kristofer Mäkinen, Lotta Lassila, Markus Kanerva, Mikko Tiili, Rita Raulo ja Teemu Huotari

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista, mitkä voivat olla laadultaan aivan mitä kulttuurivastaavat itse päättävät. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapakoulutuksen.

Daniela Schenk, Janne Suominen, Lionel Irrmann, Teemu Kanniainen ja Tuomas Orava

Kiltahuonevastaavat

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Lotta Lassila, Rita Raulo ja Severi Korhonen

Kiltahuoneen kehitysvastaavat:

Eetu Kotiranta, Janne Suominen, Laura Aalto ja Sampo Sainio

Killan DJ

Killan DJ vastaa musiikin soittamisesta killan tapahtumissa. Jos esimerkiksi omistat DJ-laitteen ja haluaisit päästä soittamaan matalan kynnyksen bileissä, on tämä toimarivirka juuri sinua varten! Kyseinen virka on todella vapaamuotoinen ja siitä voi muokata juuri itselleen sopivan. Aiempaa taustaa musiikin parissa ei tässä virassa vaadita, vaan tärkeintä on innostuneisuus musiikkiin ja hauskanpitoon.

Henri Vaitoma, Theo Desrochés, Sara Salminen ja Mikko Jantunen


Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Yrityssuhdekisällit*

Yrityssuhdekisällit toimivat vuoden mittaan yrityssuhdevastaavan apuna hänen tehtävissään, joita ovat muun muassa yrityssuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen.

Aino Korvenniemi, Katariina Kokkonen, Sofia Ahola ja Vilma Martti

Excukisällit*

Excukisällit auttavat vuoden mittaan excursiomestaria hänen tehtävissään. Suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä excukisälleillä on syksyllä KPP:n järjestäminen.

Sofia Ahola, Vilma Martti, Aino Alkio, Joonatan Seppänen ja Anni Huuskonen

Kimble-vastaava

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Kristofer Mäkinen, Nina Tanskanen, Tuukka Harvela, Erik Jaatinen ja Susanna Karlqvist

Rakentamisjaos-vastaavat

RaJa-vastaavat organisoivat ja toteuttavat talvipäivän mäenlaskuvälineen ja Otatarhan ajokin rakentamista.

Tomas Kurenniemi, Eetu Kotiranta ja Kristofer Mäkinen


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa. Lisätietoja opintotoimikunnasta löydät täältä.

Opintoavut

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Fanni Mattsson, Iina Ohrankämmen, Eetu Kotiranta, Laura Aalto ja Janne Suominen

Alumnisuhdevastaava

Alumnisuhdevastaava pitää yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittää killan alumnitoimintaa. Alumnisuhdevastaavan vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen yhdessä muun opintotoimikunnan kanssa.

Mia Roslund, Silja Yli-Juuti, Rita Raulo, Mikko Tiili ja Laura Aalto


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan Fuksikapteenien alaisuudessa.

ISOvastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös Fuksikapteenin apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Aapo Salonen

ISOmama (2020-2021 ISOvastaava)

Fanni Kaitale


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan Kv- ja maisterivastaavan alaisuudessa.

Kv-ISOvastaava

Kv-ISOvastaavan vastuulla on tehdä Kv-ISOjen valinta ja koordinoida englanninkielistä tutorointia killassamme.

Ilari Pajula

International Buddy

International Buddy toimii killan Kv- ja maisterivastaavan apuna, kansaivälisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi käännöstyö, kv-tapahtumien järjestäminen ja englanninkielisten viikkotiedotteiden teko.

Ella Asikainen, Samuel Rabensteiner, Saara-Kaisla Kangas, Ilari Pajula, Mikko Tiili ja Eino Yrjänäinen


Ruutiset-toimikunta

Ruutiset toimikunta toimii killan päätoimittajan alaisuudessa.

Valokuvaajat*

Dokumentoijan tehtävänä on nimensä mukaisesti dokumentoida killan tapahtumia sekä Ruutisten, että killan kuvagallerian ja sosiaalisten medioiden tarpeisiin. Toimareita voi hyvin olla useampiakin kuin yksi – tärkeintä on innostus kuvien ottamiseen ja tapahtumissa käymiseen!

Susanna Karlqvist, Siiri Lappalainen, Fanni Mattsson ja Lauri Sääskilahti

Toimittajat*

Toimittajien ensisijaisena tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa juttuja killan Ruutiset-lehteen. Jutunteko on erittäin vapaamuotoista ja juuri niin kuormittavaa, kuin siitä itse haluaa tehdä. Ruutisiin pääset tutustumaan lisää täältä.

Mikael Väisänen, Janne Suominen, Matias Saikku, Laura Aalto, Rita Ristimäki, Lauri Sääskilähti, Visa Simola, Nina Tanskanen, Laura Markkanen, Teemu Kanniainen ja Mikko Jantunen

Graafikot*

Graafikkona vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…) Tämä toimarivirka on koko killan luovin tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vapauttaa sisäinen taiteilijasi ulos kuvien ja videoiden muodossa. Voit myös valita yhden osa-alueen, jos haluat esimerkiksi vain tehdä kuvia tai pelkästään editoida videoita. Graafikoksi ryhtyminen ei vaadi aiempaa kokemusta, vaan motivaation oppia tuottamaan grafiikkaa. Kaikesta aiemmasta kokemuksesta on toki hyötyä, vaikka tuletkin saamaan alussa opastuksen varsinkin sovellusten käyttämiseen ja tukea koko vuoden ajan muilta graafikoilta. Tulet kuitenkin takuuvarmasti kehittymään graafikkona todella nopeasti ja IK:n graafikkona toimiminen avaa myös usein ovia muihin projekteihin. Osaava graafikko on Otaniemessä kuumaa kamaa!

Tässä esimerkkinä vuoden 2018 graafikon kädenjälkeä.

Maija Välimäki ja Sampo Sainio

Nettisivuvastaava

Nettisivuvastaavan vastuualueena on nettisivujen ylläpito ja kehittäminen. Sisällön luominen nettisivuille on myös yksi osa tätä toimarivirkaa ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä killan muiden toimijoiden kanssa. Webbi[oma nimi]-virka ei vaadi minkäänlaisia koodaustaitoja, sillä nettisivujen päivittäminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Tämän lisäksi tulet saamaan koulutuksen nettisivujen käyttämiseen. Koodaustaidoista ei ole tietenkään haittaa. Mikäli olet kiinnostunut koodaamisesta tai nettisivukehityksestä on tämä virka oivallinen tapa päästä tekemään käytännön nettisivukehitystä.

Santeri Kääriäinen

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan Ayy:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Susanna Karlqvist


Muut toimihenkilöt

Vuosijuhlavastaavat

Vuosijuhlavastaavat huolehtivat Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlien eli Hermanninsitsien järjestämisestä ja juhlatoimikunnan kokoamisesta.

Anni Lehikoinen ja Inka Hirvonen

Vuosijuhlatoimikunta*

Vuosijuhlatoimikunta toimii vuosijuhlavastaavien apuna. Toimikunnan jäsenenä voi suunnitella graafista ilmettä, kokkariruokia, sillistä, pääjuhlan ohjelmaa tai hankkia sponsoreita.

Eljas Almusa, Ella Asikainen, Helmi Takala, Ilmari Oinonen, Kristofer Mäkelä, Lassi Mäkelä, Leevi Koistinen, Lionel Irrmann, Lotta Aalto, Lotta Lassila, Matias Saikku, Mikko Tiili, Susanna Karlqvist


ExotIK-vastaavat

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavan tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Fanni Kaitale ja Laura Aalto


Somevastaavat

Somevastaavan tehtävänä on tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Snapchat). Pääset itse päättämään minkälaisia postauksia kilta tekee ja mikä tulee olemaan killan somen tulevaisuus. Yleisimmät tehtävät ovat kiltalaisten informointi, eri asioiden mainostaminen ja fiilisten välittäminen somen eri kanavissa. Somevastaavana et ole kuitenkaan yksin vastuussa kaikesta, vaan apunasi ovat killan graafikot ja muut toimijat, joiden kanssa tulet tekemään tiivistä yhteistyötä. Somen käyttäminen on nykyään todella tärkeä osa killan viestintää ja ulosantia, joten pääset tekemään todella näkyvää työtä. Somevastaavan virka vaatii innostusta sosiaalisen median käytöstä, yksinkertaisen somegrafiikan tuottamisesta ja perus suomen kielen taitoa postauksien kirjoittamiseen. Tulet saamaan opastuksen somen käytöstä yhdistyksen tarpeisiin ja koulutuksen yksinkertaisen grafiikan tuottamisesta.

Fanni Mattsson ja Anna Laaksonen


TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä. Muun muassa tämä niin kutsuttu kyhi pitää fukseille TEKin esittelyluennon orientaatioviikolla.

Susanna Karlqvist


MAIK-vastaavat*

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaava toimii MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Iiris Vuorialho, Liida Pihlavirta ja Otto Jalas

 

Häirintäyhdyshenkilö*

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on olla tukena häirintätilanteissa ja auttaa niiden selvittelyä. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa tai havaitsee kiusaamista, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumassa tai toiminnassa.

Sampo Sainio ja Laura Aalto

Jatkuvuustoimihenkilöt

Pesti otetaan vuonna 2021 käyttöön ajatellen erityisesti pandemian aiheuttamaa jatkuvuuden vaaraantumista. Jatkuvuustoimihenkilöt toimivat istuvan raadin tukiverkkona killan perinteisten tapahtumien järjestämisessä, kuten esimerkiksi wapun ajan tapahtumien käytännön järjestelyiden konsultoinnissa.

Mia Roslund, Laura Aalto, Susanna Karlqvist, Tuukka Harvela ja Matias Saikku

Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Vanha likainen täti
Nina Tanskanen

Vanha likainen setä
Susanna Karlqvist


Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

 Mikael Väisänen (Matias Saikku) ja Atte Ahti (Jutta Kanerva)

.