Toimarit

Sisäasiaintoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Opintotoimikunta
Fuksitoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Ruutiset-toimikunta
Muut toimihenkilöt

* = Sopii varsinkin fukseille


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan Isännän ja Emännän alaisuudessa.

Pikku-IE*

Pikkuisännät ja –emännät muodostavat pikku-IE:n. Pikku-IE auttaa Isäntää ja Emäntää killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Pikku-IE:

Aapo Salonen, Anna Laaksonen, Bai-Bai Bairoh, Frida Mitts, Jaakko Rouru, Juho Ojala, Liida Pihlavirta, Lotta Aalto, Saku Ristolainen, Sofia Harri, Théo Desroches ja Ramzi el Geneidy

IE-tonttu:

Jaan Rönkkö ja Leevi Koistinen

Lukkarimestarit ja -kisällit

Lukkarimestarit yhdessä lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit:

Tuomas Rasku, Tuomas Orava, Matias Saikku, Visa Simola ja Iiro Lindgren

Lukkarit:

Eelis Hemberg, Kaarlo Forssman, Lassi Mäkelä ja Teemu Kanniainen

Lukkarikisällit*:

Iiro Hyvönen, Ramzi El Geneidy, Rita Ristimäki ja Daniela Schenk

Liikuntavastaavat*

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja. Lisää liikuntavastaavien järjestämistä tapahtumista löydät täältä.

Iiro Ristikankare, Jutta Kanerva, Lauri Lavonen, Sampo Riekki ja Alina Lind

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista, mitkä voivat olla laadultaan aivan mitä kulttuurivastaavat itse päättävät. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapakoulutuksen.

Daniela Schenk, Ella Asikainen, Lauri Sääskilahti, Lionel Irrmann, Matias Saikku ja Tuomas Orava

Kiltahuonevastaavat

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Heidi Kaukinen, Nina Tanskanen ja Janne Suominen

Kiltahuoneen kehitysvastaavat:

Henri Vaitomaa ja Severi Korhonen

 

Killan DJ

Killan DJ vastaa musiikin soittamisesta killan tapahtumissa. Jos esimerkiksi omistat DJ-laitteen ja haluaisit päästä soittamaan matalan kynnyksen bileissä, on tämä toimarivirka juuri sinua varten! Kyseinen virka on todella vapaamuotoinen ja siitä voi muokata juuri itselleen sopivan. Aiempaa taustaa musiikin parissa ei tässä virassa vaadita, vaan tärkeintä on innostuneisuus musiikkiin ja hauskanpitoon.

Atte Ahti, Eino Yrjänäinen, Henri Vaitomaa, Mikko Jantunen, Teemu Kanniainen ja Tuomas Rasku


Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Yrityssuhdekisällit*

Yrityssuhdekisällit toimivat vuoden mittaan yrityssuhdevastaavan apuna hänen tehtävissään, joita ovat muun muassa yrityssuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen.

Essi Leskinen, Ilmari Oinonen ja Jenni Kovalainen

Excukisällit*

Excukisällit auttavat vuoden mittaan excursiomestaria hänen tehtävissään. Suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä excukisälleillä on syksyllä KPP:n järjestäminen.

Ilmari Oinonen, Ramzi el Geneidy, Lotta Aalto, Saku Ristolainen, Tomas Kurenniemi ja Leevi Koistinen

Kimble-vastaava

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Tuukka Harvela, Erik Jaatinen ja Susanna Karlqvist


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa. Lisätietoja opintotoimikunnasta löydät täältä.

Opintoavut

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Lauri Sääskilahti

Alumnisuhdevastaava

Alumnisuhdevastaava pitää yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittää killan alumnitoimintaa. Alumnisuhdevastaavan vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen yhdessä muun opintotoimikunnan kanssa.

Katarina Varteva ja Silja Yli-Juuti


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan Fuksikapteenin alaisuudessa.

ISOvastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös Fuksikapteenin apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Fanni Kaitale

Kv-kandikippari

Daniela Schenk

 


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan Kv- ja maisterivastaavan alaisuudessa.

International Buddy

International Buddy toimii killan Kv- ja maisterivastaavan apuna, kansaivälisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi käännöstyö, kv-tapahtumien järjestäminen ja englanninkielisten viikkotiedotteiden teko.

Ella Asikainen, Samuel Rabensteiner ja Eelis Hemberg


Ruutiset-toimikunta

Ruutiset toimikunta toimii killan päätoimittajan alaisuudessa.

Valokuvaajat*

Dokumentoijan tehtävänä on nimensä mukaisesti dokumentoida killan tapahtumia sekä Ruutisten, että killan kuvagallerian ja sosiaalisten medioiden tarpeisiin. Toimareita voi hyvin olla useampiakin kuin yksi – tärkeintä on innostus kuvien ottamiseen ja tapahtumissa käymiseen!

Susanna Karlqvist, Siiri Lappalainen, Fanni Mattsson ja Lauri Sääskilahti

Toimittajat*

Toimittajien ensisijaisena tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa juttuja killan Ruutiset-lehteen. Jutunteko on erittäin vapaamuotoista ja juuri niin kuormittavaa, kuin siitä itse haluaa tehdä. Ruutisiin pääset tutustumaan lisää täältä.

Atte Ahti, Ella Asikainen, Lauri Sääskilahti, Matias Saikku, Mikael Väisänen, Niko Kälkäjä, Simo Pekkinen, Visa Simola, Rita Ristimäki, Iiro Lindgren ja Laura Markkanen

Graafikot*

Graafikkona vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…) Tämä toimarivirka on koko killan luovin tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vapauttaa sisäinen taiteilijasi ulos kuvien ja videoiden muodossa. Voit myös valita yhden osa-alueen, jos haluat esimerkiksi vain tehdä kuvia tai pelkästään editoida videoita. Graafikoksi ryhtyminen ei vaadi aiempaa kokemusta, vaan motivaation oppia tuottamaan grafiikkaa. Kaikesta aiemmasta kokemuksesta on toki hyötyä, vaikka tuletkin saamaan alussa opastuksen varsinkin sovellusten käyttämiseen ja tukea koko vuoden ajan muilta graafikoilta. Tulet kuitenkin takuuvarmasti kehittymään graafikkona todella nopeasti ja IK:n graafikkona toimiminen avaa myös usein ovia muihin projekteihin. Osaava graafikko on Otaniemessä kuumaa kamaa!

Tässä esimerkkinä vuoden 2018 graafikon kädenjälkeä.

Laura Aalto, Inka Hirvonen, Siiri Lappalainen, Matias Saikku ja Lauri Sääskilahti

Nettisivuvastaava

Nettisivuvastaavan vastuualueena on nettisivujen ylläpito ja kehittäminen. Sisällön luominen nettisivuille on myös yksi osa tätä toimarivirkaa ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä killan muiden toimijoiden kanssa. Webbi[oma nimi]-virka ei vaadi minkäänlaisia koodaustaitoja, sillä nettisivujen päivittäminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Tämän lisäksi tulet saamaan koulutuksen nettisivujen käyttämiseen. Koodaustaidoista ei ole tietenkään haittaa. Mikäli olet kiinnostunut koodaamisesta tai nettisivukehityksestä on tämä virka oivallinen tapa päästä tekemään käytännön nettisivukehitystä.

Santeri Kääriäinen

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan Ayy:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Susanna Karlqvist ja Lauri Sääskilahti


Muut toimihenkilöt

Vuosijuhlavastaavat

Vuosijuhlavastaavat huolehtivat Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlien eli Hermanninsitsien järjestämisestä ja juhlatoimikunnan kokoamisesta.

Nina Tanskanen ja Emma Ryhänen


Rakentamisjaos-vastaava

RaJa-vastaava organisoi ja toteuttaa talvipäivän mäenlaskuvälineen ja Otatarhan ajokin rakentamista.

Alex Tolonen


ExotIK-vastaava

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavan tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Aron Dahlberg


Somevastaava

Somevastaavan tehtävänä on tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Snapchat). Pääset itse päättämään minkälaisia postauksia kilta tekee ja mikä tulee olemaan killan somen tulevaisuus. Yleisimmät tehtävät ovat kiltalaisten informointi, eri asioiden mainostaminen ja fiilisten välittäminen somen eri kanavissa. Somevastaavana et ole kuitenkaan yksin vastuussa kaikesta, vaan apunasi ovat killan graafikot ja muut toimijat, joiden kanssa tulet tekemään tiivistä yhteistyötä. Somen käyttäminen on nykyään todella tärkeä osa killan viestintää ja ulosantia, joten pääset tekemään todella näkyvää työtä. Somevastaavan virka vaatii innostusta sosiaalisen median käytöstä, yksinkertaisen somegrafiikan tuottamisesta ja perus suomen kielen taitoa postauksien kirjoittamiseen. Tulet saamaan opastuksen somen käytöstä yhdistyksen tarpeisiin ja koulutuksen yksinkertaisen grafiikan tuottamisesta.

Fanni Mattsson


TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä. Muun muassa tämä niin kutsuttu kyhi pitää fukseille TEKin esittelyluennon orientaatioviikolla.

Susanna Karlqvist


MAIK-vastaavat

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaava toimii MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Mikko Tiili, Tomas Kurenniemi ja Iiris Vuorialho


Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Vanha likainen täti
Silja Yli-Juuti

Vanha likainen setä
Iiro Lindgren


Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Silja Yli-Juuti (Atte Ahti) ja Niko Kälkäjä (Mikael Väisänen)