Toimarit

Sisäasiaintoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Opintotoimikunta
Fuksitoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Ruutiset-toimikunta
Muut toimihenkilöt

* = Sopii varsinkin fukseille


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan Isännän ja Emännän alaisuudessa.

Pikku-IE*

Pikkuisännät ja –emännät muodostavat pikku-IE:n. Pikku-IE auttaa Isäntää ja Emäntää killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Pikku-IE:

Vertti Hatara, Alex Kozorenko, Lauri Ollila, Elias Pasanen, Pauliina Penttilä, Matias Pesonen , Karla Raatikainen, Olli Särkilahti, Aleksi Tallgren, Helmi Tormilainen, Arttu Virolainen ja Antti Vuorenmaa

IE-tontut:

Aino Juvakka ja Aino Ylänne

Lukkarimestarit, lukkarit ja lukkarikisällit

Lukkarimestarit yhdessä lukkarien ja lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit:

Lassi Mäkelä, Ramzi el Geneidy ja Kaarlo Forsman

Lukkarit:

Daniela Schenk, Matias Saikku, Rita Ristimäki, Tuomas Orava, Teemu Kanniainen, Laura Aalto, Simo Kauppila, Teemu Huotari, Jaakko Perälä, Atte Jämsen ja Matias Käkelä

Lukkarikisällit*:

Lotta Aalto, Lauri Vallo, Fanni Mattsson, Leevi Koistinen, Ilmari Oinonen, Mikko Tiili, Sampo Sainio, Saku Ristolainen, Atte Jämsén, Matias Käkelä ja Lauri Anttila

Liikuntavastaavat*

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja. Lisää liikuntavastaavien järjestämistä tapahtumista löydät täältä.

Niilo Kantoniemi, Samuli Aaltonen, Kasperi Haapanen, Vertti Hatara, Fanni Kaitale, Anna Laaksonen, Elina Leinonen, Minna Rantakokko, Jaan Rönkkö, Lauri Sääskilahti, Aleksi Tallgren ja Mikko Tervakangas 

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista, mitkä voivat olla laadultaan aivan mitä kulttuurivastaavat itse päättävät. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapakoulutuksen.

Saku Ristolainen, Lotta Aalto, Ramzi el Geneidy, Leevi Koistinen, Lotta Lassila, Lassi Mäkelä, Aapo Salonen, Iiris Vuorialho, Maija Välimäki ja Ella Väyrynen

Kiltahuonevastaavat

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Lotta Aalto, Tomas Kurenniemi ja Janne Suominen

Kiltahuoneen kehitysvastaavat:

Ramzi el Geneidy, Leevi Koistinen ja Lassi Mäkelä

Killan DJ

Killan DJ vastaa musiikin soittamisesta killan tapahtumissa. Jos esimerkiksi omistat DJ-laitteen ja haluaisit päästä soittamaan matalan kynnyksen bileissä, on tämä toimarivirka juuri sinua varten! Kyseinen virka on todella vapaamuotoinen ja siitä voi muokata juuri itselleen sopivan. Aiempaa taustaa musiikin parissa ei tässä virassa vaadita, vaan tärkeintä on innostuneisuus musiikkiin ja hauskanpitoon.

Theo Desrochés, Sara Salminen ja Mikko Jantunen


Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Yrityssuhdekisällit*

Yrityssuhdekisällit toimivat vuoden mittaan yrityssuhdevastaavan apuna hänen tehtävissään, joita ovat muun muassa yrityssuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen.

Mikael Kari, Miika Luhtamäki, Anni Pulkkinen ja Minna Rantakokko

Excukisällit*

Excukisällit auttavat vuoden mittaan excursiomestaria hänen tehtävissään. Suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä excukisälleillä on syksyllä KPP:n järjestäminen.

Lauri Ollila, Alina Suvanto, Ella Väyrynen, Iiris Visala ja Anni Huuskonen

Kimble-vastaava

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Teemu Kanniainen, Lauri Vallo, Mikko Tiili ja Tuukka Harvela

Rakentamisjaos-vastaavat

RaJa-vastaavat organisoivat ja toteuttavat talvipäivän mäenlaskuvälineen ja Otatarhan ajokin rakentamista.

Sofia Ahola, Vertti Hatara ja Atte Jämsén


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa. Lisätietoja opintotoimikunnasta löydät täältä.

Opintoavut

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Fanni Mattsson, Ajay Santhosh Kumar ja Ramzi el Geneidy

Alumnisuhdevastaava

Alumnisuhdevastaava pitää yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittää killan alumnitoimintaa. Alumnisuhdevastaavan vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen yhdessä muun opintotoimikunnan kanssa.

Silja Yli-Juuti, Mikko Tiili, Laura Aalto, Iiro Ristikankare, Janne Suominen ja Leevi Koistinen


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan Fuksikapteenien alaisuudessa.

ISOvastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös Fuksikapteenin apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Iiris Vuorialho

ISOisä (2021-2022 ISOvastaava)

Aapo Salonen


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan Kv- ja maisterivastaavan alaisuudessa.

Kv-ISOvastaava

Kv-ISOvastaavan vastuulla on tehdä Kv-ISOjen valinta ja koordinoida englanninkielistä tutorointia killassamme.

Sofia Harri

International Buddy

International Buddy toimii killan Kv- ja maisterivastaavan apukätenä kansaivälisessä toiminnassa. He ovat mukana kv-tapahtumien järjestämisessä ja auttavat killan englanninkielistä jäsenistöä tarpeen mukaan.

Jaan Rönkkö, Kristofer Mäkinen, Mikko Tiili, Anna Laaksonen, Ramzi el Geneidy ja Juho Ojala


Ruutiset-toimikunta

Ruutiset toimikunta toimii killan päätoimittajan alaisuudessa.

Valokuvaajat*

Dokumentoijan tehtävänä on nimensä mukaisesti dokumentoida killan tapahtumia sekä Ruutisten, että killan kuvagallerian ja sosiaalisten medioiden tarpeisiin. Toimareita voi hyvin olla useampiakin kuin yksi – tärkeintä on innostus kuvien ottamiseen ja tapahtumissa käymiseen!

Jan Helo, Nina Svinhufvud, Maija Välimäki ja Otto Jalas

Toimittajat*

Toimittajien ensisijaisena tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa juttuja killan Ruutiset-lehteen. Jutunteko on erittäin vapaamuotoista ja juuri niin kuormittavaa, kuin siitä itse haluaa tehdä. Ruutisiin pääset tutustumaan lisää täältä.

Janne Suominen, Iiris Vuorialho, Lassi Mäkelä, Daniela Schenk, Teemu Kanniainen, Olli Särkilahti, Frida Mitts, Matias Saikku, Lauri Sääskilahti, Laura Aalto, Saku Ristolainen, Rita Ristimäki, Nina Tanskanen, Eetu Kotiranta, Tomas Kurenniemi, Juho Ojala, Ramzi el Geneidy, Tuomas Orava ja Iiro Ristikankare

Graafikot*

Graafikkona vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…) Tämä toimarivirka on koko killan luovin tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vapauttaa sisäinen taiteilijasi ulos kuvien ja videoiden muodossa. Voit myös valita yhden osa-alueen, jos haluat esimerkiksi vain tehdä kuvia tai pelkästään editoida videoita. Graafikoksi ryhtyminen ei vaadi aiempaa kokemusta, vaan motivaation oppia tuottamaan grafiikkaa. Kaikesta aiemmasta kokemuksesta on toki hyötyä, vaikka tuletkin saamaan alussa opastuksen varsinkin sovellusten käyttämiseen ja tukea koko vuoden ajan muilta graafikoilta. Tulet kuitenkin takuuvarmasti kehittymään graafikkona todella nopeasti ja IK:n graafikkona toimiminen avaa myös usein ovia muihin projekteihin. Osaava graafikko on Otaniemessä kuumaa kamaa!

Tässä esimerkkinä vuoden 2018 graafikon kädenjälkeä.

Sampo Sainio, Lauri Heroja ja Maija Välimäki

Nettisivuvastaava

Nettisivuvastaavan vastuualueena on nettisivujen ylläpito ja kehittäminen. Sisällön luominen nettisivuille on myös yksi osa tätä toimarivirkaa ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä killan muiden toimijoiden kanssa. Webbi[oma nimi]-virka ei vaadi minkäänlaisia koodaustaitoja, sillä nettisivujen päivittäminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Tämän lisäksi tulet saamaan koulutuksen nettisivujen käyttämiseen. Koodaustaidoista ei ole tietenkään haittaa. Mikäli olet kiinnostunut koodaamisesta tai nettisivukehityksestä on tämä virka oivallinen tapa päästä tekemään käytännön nettisivukehitystä.

Fanni Mattsson

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan Ayy:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Susanna Karlqvist, Tomas Kurenniemi ja Matias Saikku


Muut toimihenkilöt

110-juhlavuositoimikunta

110-juhlavuoden vastaavat järjestävät 110-Hermannin ja ovat vastuussa muista juhlavuoteen liittyvistä tapahtumista.

Fanni Mattsson, Iiris Vuorialho, Ilmari Oinonen, Kalle Koskela, Katariina Kokkonen, Laura Aalto, Lauri Vallo, Leevi Koistinen, Lotta Aalto, Lotta Elonen, Matti Viitanen, Nina Tanskanen, Simo Kauppila, Susanna Karlqvist, Tomas Kurenniemi, Vertti Hatara ja Vilma Martti.

Laulukirjatoimikunta

Killan Hermannilaulukirjan uuden 110-juhlavuosi painoksen tuottava toimikunta.

Laura Aalto, Ramzi el Geneidy, Matias Saikku, Teemu Kanniainen, Lassi Mäkelä, Fanni Mattsson, Simo Kauppila, Saku Ristolainen, Lauri Vallo

109-vuosijuhlavastaavat

Vuosijuhlavastaavat huolehtivat Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlien eli Hermanninsitsien järjestämisestä ja juhlatoimikunnan kokoamisesta.

Lotta Aalto ja Tomas Kurenniemi

109-vuosijuhlatoimikunta*

Vuosijuhlatoimikunta toimii vuosijuhlavastaavien apuna. Toimikunnan jäsenenä voi suunnitella graafista ilmettä, kokkariruokia, sillistä, pääjuhlan ohjelmaa tai hankkia sponsoreita.

Aino Tornivaara, Anna Laaksonen, Anni Lehikoinen, Fanni Mattsson, Iiris Vuorialho, Jenni Toivonen, Lassi Mäkelä, Leevi Koistinen, Maija Välimäki, Matti Viitanen, Mikko Jantunen, Ramzi el Geneidy, Teemu Kanniainen ja Vilma Martti


ExotIK-vastaavat

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavan tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Siiri Lappalainen ja Anna Laaksonen


Somevastaavat

Somevastaavan tehtävänä on tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Snapchat). Pääset itse päättämään minkälaisia postauksia kilta tekee ja mikä tulee olemaan killan somen tulevaisuus. Yleisimmät tehtävät ovat kiltalaisten informointi, eri asioiden mainostaminen ja fiilisten välittäminen somen eri kanavissa. Somevastaavana et ole kuitenkaan yksin vastuussa kaikesta, vaan apunasi ovat killan graafikot ja muut toimijat, joiden kanssa tulet tekemään tiivistä yhteistyötä. Somen käyttäminen on nykyään todella tärkeä osa killan viestintää ja ulosantia, joten pääset tekemään todella näkyvää työtä. Somevastaavan virka vaatii innostusta sosiaalisen median käytöstä, yksinkertaisen somegrafiikan tuottamisesta ja perus suomen kielen taitoa postauksien kirjoittamiseen. Tulet saamaan opastuksen somen käytöstä yhdistyksen tarpeisiin ja koulutuksen yksinkertaisen grafiikan tuottamisesta.

Kalle Koskela, Alina Suvanto, Matti Viitanen ja Maija Välimäki


TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä. Muun muassa tämä niin kutsuttu kyhi pitää fukseille TEKin esittelyluennon orientaatioviikolla.

Susanna Karlqvist


MAIK-vastaavat*

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaava toimii MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Joonatan Seppänen, Pyry Matikainen ja Alina Suvanto

 

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on olla tukena häirintätilanteissa ja auttaa niiden selvittelyä. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa tai havaitsee kiusaamista, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumassa tai toiminnassa.

Sofia Ahola, Sampo Sainio, Kasperi Haapanen, Maija Välimäki ja Alina Lind

Jatkuvuustoimihenkilöt

Pesti otetaan vuonna 2021 käyttöön ajatellen erityisesti pandemian aiheuttamaa jatkuvuuden vaaraantumista. Jatkuvuustoimihenkilöt toimivat istuvan raadin tukiverkkona killan perinteisten tapahtumien järjestämisessä, kuten esimerkiksi wapun ajan tapahtumien käytännön järjestelyiden konsultoinnissa.

Lassi Mäkelä, Fanni Mattsson, Teemu Kanniainen ja Lauri Sääskilahti

Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Vanha likainen täti
Laura Aalto

Vanha likainen setä
Tuukka Harvela


Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

 Sampo Sainio (Eino Yrjänäinen) ja Kasperi Haapanen (Laura Aalto)

.