Toimarit

Täältä näet, mitä kaikkea killassa pääsee tekemään ja kenen kanssa!

Sisäasiaintoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Opintotoimikunta
IE-perhe
Fuksitoimikunta
Kv- ja maisteritoimikunta
Viestintätoimikunta
Muut toimivirat

* = Sopii aivan kaikille, myös fukseille!


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan varapuheenjohtajan alaisuudessa.

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapa(s)koulutuksen.

Lotta Aalto (Kulttuurimestari), Joonatan Seppänen, Sofia Harri, Iiris Vuorialho, Anna Laaksonen, Kalle Koskela, Matti Viitanen

Liikuntavastaavat *

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja.

Matti Viitanen (Liikuntamestari), Alex Savolainen, Kalle Koskela, Samuli Aaltonen, Minna Rantakokko, Tatu Aapro, Moazam Imran, Jere Marttinen

Vaellusvastaavat *

Vaellusvastaavat suunnittelevat ja järjestävät killan vuosittaisen vaelluksen.

Vertti Hatara (Vaellusmestari), Vilma Lehmusvaara, Elina Leinonen, Liisa Ryhänen

Kiltahuonevastaavat *

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Ilmari Oinonen, Lotta Elonen, Petteri Niska, Pessi Parkkinen, Katariina Kokkonen

Comp Eng Officer

Comp Eng Officer (CEO) edustaa kiltaa englannin kielisten Science and Technology -kandidaattiohjelmien opiskelijoita edustavassa toimikunnassa, jonka tarkoituksena on toteuttaa ohjelmaa killan Computational Engineering -kandiohjelman opiskelijoille ja tutustuttaa heidät muiden Aallon englanninkielisten kandiohjelmien opiskelijoihin.

Lari Paukkunen

Arkistonhoitajat

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan AYY:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Lassi Mäkelä, Susanna Karlqvist, Lauri Vallo

Lauttatoimikunta

Lauttatoimikunta huolehtii ja huoltaa killan saunalauttaa sekä vastaa sen toiminnan pyörittämisestä. Lauttatoimikuntaa johtavat lautta-amiraalit.

Lautta-amiraalit

Lotta Elonen, Lauri Vallo

Lauttamatruusit ja lauttakapteenit *

Lassi Mäkelä, Joonatan Seppänen, Laura Aalto, Tuomas Lehto, Leevi Koistinen, Miika Luhtamäki, Ilmari Oinonen, Anna Laaksonen, Pyry Matikainen, Otto Jalas, Simo Kauppila, Kalle Koskela, Matti Viitanen, Elias Peltola, Vertti Hatara, Petteri Niska, Pessi Parkkinen


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan yrityssuhdevastaavan ja excursiomestarin alaisuudessa.

UAT-kisällit *

UAT-kisällit auttavat excursioiden järjestämisessä ja killan yritysyhteistyössä esimerkiksi järjestämällä ura-tapahtumia sekä sopimalla kannatusjäsenyyksistä ja sponsoreista killan tapahtumiin.

Karla Raatikainen, Aleksi Tallgren, Elias Punkka, Leo Doineau

Kimblevastaavat

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Lauri Vallo, Susanna Karlqvist, Tuukka Harvela, Otto Jalas


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa.

Opintoavut

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Lauri Vallo

Alumnivastaavat

Alumnivastaavat pitävät yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittävät killan alumnitoimintaa. Alumnivastaavien vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen.

Laura Aalto, Lassi Mäkelä, Susanna Karlqvist

Abivastaavat *

Abivastaavat kehittävät killan markkinointia lukioihin ja järjestävät abeille suunnattua ohjelmaa killassa.

Iiris Vuorialho, Elli Peltoniemi, Leo Doineau


IE-perhe

IE-perhe toimii killan IE:n alaisuudessa.

Pikku-IE *

Pikku-IE auttaa IE:tä killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Joel Vainio, Kati Koskela, Hanna Paajanen, Elli Peltoniemi, Saimi-Sofia Pirinen, Petteri Niska, Henrik Siltari, Pessi Parkkinen, Essi Korpi, Roni Sulmio, Juuso Saari, Carita Koski, Mikko Ihamäki, Hertta Lammio

IE-tontut

IE-tontut auttavat vastaavasti killan IE:tä sitsien toteutuksessa. IE-tontut ovat jo kartoittaneet kokemustaan Smökin keittiössä.

Leevi Koistinen, Hilkka Gröhn, Aino Juvakka, Matias Pesonen, Aleksi Tallgren, Karla Raatikainen, Simo Kauppila, Matti Viitanen, Vertti Hatara, Antti Vuorenmaa, Alex Kozorenko, Aapo Salonen, Vilma Martti

Lukkaristo

Lukkarimestarit yhdessä lukkarien ja lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit, joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit

Laura Aalto, Simo Kauppila

Lukkarit

Lassi Mäkelä, Leevi Koistinen, Ramzi El Geneidy, Atte Jämsén, Lauri Anttila

Lukkarikisällit *

Lauri Vallo, Ilmari Oinonen, Iiris Vuorialho


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan fuksitoimikunnan puheenjohtajien alaisuudessa.

ISO-vastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös fuksikapteenien apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Alex Kozorenko


Kv- ja maisteritoimikunta

Kv- ja maisteritoimikunta toimii killan kv- ja maisteritoimikunnan puheenjohtajan alaisuudessa.

KvISO-vastaava

Kv-ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme kv-ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. kv-ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. Kv-ISOvastaava toimii myös maisterikapteenin apulaisena maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden teekkarikasvatuksessa.

Hilkka Gröhn


Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta toimii killan kirjuri-tiedottajan alaisuudessa.

Ruutiset-toimikunta

Ruutiset-toimikunta tuottaa päätoimittaja Ruudolf Ruutisen ohjeistuksella kiltamme perinteikästä lehteä, Ruutisia.

Ruudolf Ruutinen, päätoimittaja

Lauri Anttila

Toimittajat *

Laura Aalto, Iiris Vuorialho, Leevi Koistinen, Lassi Mäkelä, Ilmari Oinonen, Lauri Vallo, Niilo Kantoniemi, Simo Kauppila, Lotta Aalto, Lauri Sääskilahti, Markus Manninen, Teemu Kanniainen

Somevastaavat *

Somevastaavat tuottavat killan sosiaalisiin medioihin sisältöä ja vastaavat somen kehityksestä ja killan markkinoinnista.

Katariina Kokkonen, Ronja Punkka, Aino Juvakka, Tommi Karvonen, Aino Ylänne, Vera Westberg, Ronja Isokääntä

Valokuvaajat *

Valokuvaajat huolehtivat killan tapahtumien taltioinnista kuvalliseen muotoon sekä päivittävät killan kuvagalleriaa.

Simo Kauppila, Ella Koivisto, Matt Khöröngöt, Nuthanon Kittiwatanachod

Graafikot *

Graafikkot vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…)

Katariina Kokkonen, Lotta Elonen, Niklas Riihelä, Ella Koivisto

Nettisivuvastaavat

Nettisivuvastaavat vastaavat killan nettisivujen kehityksestä.

Katariina Kokkonen


Muut toimihenkilöt

110-juhlavuositoimikunta

110-juhlavuoden vastaavat järjestävät 110-Hermannin ja ovat vastuussa muista juhlavuoteen liittyvistä tapahtumista.

Fanni Mattsson, Iiris Vuorialho, Ilmari Oinonen, Kalle Koskela, Katariina Kokkonen, Laura Aalto, Lauri Vallo, Leevi Koistinen, Lotta Aalto, Lotta Elonen, Matti Viitanen, Nina Tanskanen, Simo Kauppila, Susanna Karlqvist, Tomas Kurenniemi, Vertti Hatara ja Vilma Martti

Laulukirjatoimikunta

Killan Hermannilaulukirjan uuden 110-juhlavuosi painoksen tuottava toimikunta.

Laura Aalto, Ramzi el Geneidy, Matias Saikku, Teemu Kanniainen, Lassi Mäkelä, Fanni Mattsson, Simo Kauppila, Saku Ristolainen, Lauri Vallo

ExotIK-vastaavat

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavien tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Hilkka Gröhn, Katariina Kokkonen

TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä.

Otto Jalas

MAIK-vastaavat

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaavat toimivat MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Lauri Kalke, Emmi Volanen, Aino Ylänne

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on olla tukena häirintätilanteissa ja auttaa niiden selvittelyä. Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa tai havaitsee kiusaamista, syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua killan tapahtumassa tai toiminnassa. Lue lisää killan häirintätilannetoiminnasta täältä.

Katariina Kokkonen, Vilma Martti, Sofia Ahola, Olli Salmela

Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Fanni Kaitale, Lassi Mäkelä

Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Tomas Kurenniemi (Lauri Vallo), Lassi Mäkelä (Matias Saikku)