Drink tastENG

Drink tastENG enrollment:

The guilds from ENG collaborate with K-market Otaniemi in an event, where you get to make and taste different delicious drinks. Participants get an alcohol-free box with all the necessary ingredients to the drinks, the recipes and the link to the online event. Adding alcohol to your own taste is possible.

Drink package will cost 9€ at most. The exact amount will be clear when the enrollment ends. The drink packages are shared in Otaniemi on the day of the event from 15 to 18.

 

The online event is on April 2nd. Have some ice cubes ready and join the spring’s sweetest event! Livestream’s link will be shared on the Facebook event later. Livestream will be in Finnish.

 

WHAT? DrinkkitastENG
WHERE? Online
WHEN? On friday 2nd of April starting at 19 online (distribution of drinkpackages from 15 to 18, more info coming later)
COST? 9€ at most
The enrollment  ends at 24.3.

 

* Pakollinen / Compulsory

Ilmonneet / Enrolled persons:
112

Nimi
Markus Manninen
Sami Salonen
Onni Nurkka
Mikko Kähkönen
Tuomas Orava
Tuomas Herlevi
Anni Lehikoinen
Anniina Isokorpi
Eric Kotiranta
Eetu Kotiranta
Ella Väyrynen
An Cong
Janika Metsola
Matias Saikku
Tomas Kurenniemi
Aaron Gerdt
Jarno Lauronen
Julian Scheer
Laura Aalto
Samu Hasegawa
Otto Kaukoranta
Aapeli Junkala
Hannah Sofie Perrens
Roope Ruokonen
Erika Forss
Anise McCrone
Joonatan Mustonen
Saku Ristolainen
Mikko Nuutinen
Ella Asikainen
Iiris Vuorialho
Simo Kauppila
Ziyi Fu
Samuel Rabensteiner
Ville Kukkonen
Alina Suvanto
Kalle Koskela
Maija Välimäki
Anish Kulkarni
Iisa Simola
Simon Shiferaw
Juuso Eskelin
nikon Kroutskih
Iida Willberg
Atte Ahti
Mikael Väisänen
Mette Soittila
Karri Pönni
Heidi Strengell
Inkeri Kemppinen
Janni Kerkkänen
Tapio Tiihonen
Ivan Mazanikov
Otto Jalas
Lu Cong
Lauri Parikka
Ilmari Oinonen
Pyry Matikainen
Liida Pihlavirta
Ilkka T
Senja Santala
Joel Leppänen
Sinna Andsten
iris nihti
Janne Suominen
Jere Keinänen
Filimon Paasilahti
Samuli Ikonen
Kalle Käkönen
Aleksi Hirvonen
Anniina Sorsa
Aapo Salonen
Riku Päivärinta
Ronja Hiironen
Nina Svinhufvud
Nina Cederlöf
Kaja Huschauer
Saku Kolhonen
Markus Kanerva
Aleksanteri Haapanen
Elias Okkonen
Eemeli Ahvenniemi
Emilia Luu
Mikko Tiili
Akseli Paajanen
Jenni Hotanen
Miina Sivula
Eemil Neuvonen
Atte Niemi
Alex Nordensved
Hannes Mattila
Joonatan Seppänen
Théotime Lemoine
Lotta Jalli
Sarah Blackwell
Janna Lappalainen
Tiia Kangas
Leo Komulainen
Aleksi Jänkälä
Eero Kokkonen
Petra Poimaa
Ronja Punkka
Reeta Vaahtera
Pinja Pirinen
Nelli Nokkonen
Nina Tanskanen
Aku Mustalahti
Hella
Vili Kuosmanen
Topi Hartikka
Harri Klemola
Katariina Kasvinen