Alumniverkosto

IK-Alumnit Facebook-ryhmä

Rakennusinsinöörikillan Alumneille suunnattu Facebookryhmä, jossa kilta tiedottaa alumneja koskevista tapahtumista ja uutisista. Ryhmässä killan alumnit voivat myös pitää yhteyttä toisiinsa.
Pääset liittymään IK-Alumnit -ryhmään täältä

 

Aallon Alumniverkosto

Alumniverkoston jäsenet saavat tuoretta tutkimustietoa, monialaisia verkostoja sekä lukuisia mahdollisuuksia niin itsensä kehittämiseen kuin verkostoitumiseen. Voit esimerkiksi toimia mentorina opiskelijallemme, olla yhteydessä entisiin opiskelukavereihisi ja opiskelijoihin Alumni Circlen kautta ja verkostoitua lukuisissa tapahtumissa.

Rakennusinsinöörikillalla on Alumni Circlessä oma ryhmä: IK alumni.

Alumniverkostoon liittyminen on alumneille maksutonta.

Liity Aalto Alumni Cirleen täältä.
Lisätietoja Aallon Alumnitoiminnasta

 

Alumnisuhdevastaavat:

Katarina Varteva
Soile Bäckström