IK:n häirintätilanneohjeet

Rakennusinsinöörikilta ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa killan tapahtumissa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiattomana vaikeuttamisena. Häirinnän kokemus on subjektiivinen, eli mikä on loukkaavaa ja ahdistavaa ja koetaan häirinnäksi vaihtelee henkilökohtaisesti, joten ensisijaisesti tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

Rakennusinsinöörikillassa toimii tällä hetkellä neljä häirintäyhdyshenkilöä, joihin voi ottaa yhteyttä häirintätilanteissa. Kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin. Rakennusinsinöörikillan häirintäyhdyshenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Kaikki keskustelut häirintätapauksista kontaktoidun häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat luottamuksellisia, ja kaikki keskustelut häirintäyhdyshenkilön, häirintää kokeneen henkilön tai muiden tapahtumaan liittyneiden henkilöiden välillä jäävät yksityisiksi. Häirintäyhdyshenkilö ei myöskään jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. Keskenään häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden suostumuksella. Häirintäyhdyshenkilöt voivat kuitenkin keskustella keskenään isommista haitallisista teemoista killan tai kiltalaisten toiminnassa, kunhan keskusteluissa ei jaeta yksilöiviä yksityiskohtia.

Kaikissa killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä.

 

Killan jäsenelle häirintätilanteessa:

 

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen syy ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa puuttua. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää. Jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos omasta käytöksestäsi huomautetaan, suhtaudu kritiikkiin rakentavasti.

 

Tapauksen käsittelyn toimintaohje:

 

 • Kenelle tahansa killan häirintäyhdyshenkilölle voi ilmoittaa häirintätapauksista ja kaikki ilmoitetut tapaukset käsitellään.
 • Häirintätapauksista ei keskustella raadin kokouksissa, vaan ne hoitaa ilmoituksen saanut häirintäyhdyshenkilö. Asia on aina luottamuksellinen, eikä siitä keskustella kenenkään muun kanssa ilman häirintää kokeneen henkilön lupaa.
 • Häirintäyhdyshenkilö jatkaa asian selvittämistä ja päättää tapauksen jatkokäsittelystä yhdessä häirintää kokeneen osapuolen kanssa ja vain hänen suostumuksellaan.

Voidaan harkita muun muassa seuraavia toimenpiteitä tilanteen vakavuudesta riippuen:

 • Häirinnästä epäillylle kerrotaan, että hänen tekonsa on koettu häiritseviksi. Tilanteen kaikkia osapuolia pyritään kuulemaan tasapuolisesti, ja käydyt keskustelut jäävät häirintäyhdyshenkilön ja asianomaisten väliseksi.
 • Kontaktoitu killan häirintäyhdyshenkilö voi myös suositella ja ohjata häirintää kokeneen muun muassa AYY:n häirintäyhdyshenkilöille, YTHS:n ammattilaisille tai tilanteen vaatiessa virkavallalle. Päätös lähestyä edellä mainittuja tahoja on kuitenkin häirintää kokeneen.
 • Mikäli häirintään liittyy yliopiston henkilökuntaa, tilanteen selvittämisestä vastaavat yliopiston häirinnästä vastaavat henkilöt. Killan häirintäyhdyshenkilöt voivat toimia tukena tässä prosessissa asianomaisen näin toivoessa.
 • Raadille tiedotetaan tapauksesta vain, jos tarvitaan jatkotoimenpiteitä, jotka on määritelty killan säännöissä kohdassa 10 §.

Jatkotoimenpiteitä ovat:

 • Osallistumiskielto: Raati voi antaa häirinnästä epäillylle määräajaksi osittaisen tai kokonaisen osallistumiskiellon killan tapahtumiin. Kielto ei koske killan kokouksia.
 • Killasta erottaminen: Mahdolliset häirintätilanteet pyritään hoitamaan aina ensin osallisten kesken, mutta jos ongelmat toistuvat, eivät häirintää aiheuttaneet henkilöt ole tervetulleita kiltaan ja sen tapahtumiin. Killasta erottaminen on erittäin painavin perustein toimitettava toimenpide raadin päätöksellä perustuen killan sääntöihin.