ISOt

IK:n ISOja lukuvuodelle ’19-’20

ISOhenkilöt ovat Otaniemen tavat jo tuntevia, pääosin toisen vuoden opiskelijoita. Heidän tehtävänään on opastaa ja auttaa fukseja koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Parhaimmillaan omista ISOista kehkeytyykin vuoden mittaan todella hyviä kavereita!

Orientaatioviikon ensimmäisenä fuksit jaetaan fuksiryhmiin, joissa jokaisessa on 4-5 ISOhenkilöä ja kymmenisen fuksia.

ISOja rekrytoidaan maaliskuussa, joten pidähän silmäsi ja korvasi auki!