Ilmoittautuminen bussikyytiin Ullikselle / Registration to the bus ride to Ullis

Ilmoittautuminen bussikyytiin Ullikselle (hinta 2,80€) / Registration to the bus ride to Ullis (cost 2,80€):


  Alkoholillinen / With alcoholAlkoholiton / Without alcohol


  Todellaki!! / Absolutely!!Häh? / Huh?


  Kyllä / Yes

  * Pakollinen / Compulsory

  Ilmonneet / Enrolled people:

  Nimi
  Ilmari Oinonen
  Lauri Vallo
  Touko Nurminen
  Matias Pesonen
  Katja Mattila
  Mikael Kari
  Niilo Kantoniemi
  Lotta Aalto
  Eero Iso-Tryykäri
  Teemu Kanniainen
  Roni Simola
  Sara Hietanen
  Alina Lind
  Aada Toivettula
  Saku Ristolainenw
  Noora Turunen
  Aarni-Matti Mäntyselkä
  Siiri Lappalainen
  Aapo Huttunen
  Lauri Sääsklahti
  Hanna Beversdorf
  Jaakko Kivekäs
  Tuomas Lehto
  Liida Pihlavirta
  Nella Autere
  Roosa Roth
  Arttu Virolainen
  Tuomas Orava
  Janne Teinilä
  Simo Kauppila
  Markus Manninen
  Ella Väyrynen
  Aapo Sivula
  Emmi Volanen
  Lauri Parikka
  Markus Kanerva
  Saara-Kaisla Kangas
  Aino Ylänne
  Sinna Andsten
  Iiro Mikola
  Veikko Järvinen
  Alex Kozorenko
  Aino Juvakka
  Lauri Heroja
  Hilkka Gröhn
  Iiris
  Johanna Seulu
  Jaakko Rouru
  Viola Rautaheimo
  Janne Sammalkangas
  Elias Peltola
  Pyry Matikainen
  Maiju Koponen
  Otso Kulikoff
  Iisa Simola
  Henri Virtanen
  Pauliina Penttilä
  Lassi Mäkelä
  Nina Tanskanen
  Otso Reunanen
  Aapo Salonen
  Aukusti Jääskeläinen
  Iris Nihti
  Antti Vuorenmaa
  Tomas Kurenniemi
  Lionel Irrmann
  Antti Laine
  Minna Rantakokko
  Annika Wester
  Johanna Järviluoto
  Liisa Ryhänen
  Reeta Hartikainen
  Veikka Sarkkinen
  Anna Saarinen
  Samuli Aaltonen
  Miika Luhtamäki
  Eljas Virtanen
  Siiri Kutvonen
  Elias Pasanen
  Anna Grönroos
  Reetta Kautonen
  Ella Malmelin
  Elias Punkka
  Viljami Pirttijärvi
  Lauri Laakia
  Ella Koivisto
  Tommi Karvonen
  Antti Inkinen
  Teemu Soukki
  Juho Tuomola
  Suvi Ojala
  Minka Paavola
  Jasmin Johansson
  Ksenija Golovko
  Carla
  Tuuli Särkkä
  Pawel Winiarski
  Inka Arposalo
  Nina Svinhufvud
  Essi Tallavaara

  Varasijalla / In queue: