Toimarit

Sisäasiaintoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Opintotoimikunta
Fuksitoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Ruutiset-toimikunta
Muut toimihenkilöt

✔️ = Sopii myös fukseille


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan Isännän ja Emännän alaisuudessa.

Pikku-IE ✔️

Pikkuisännät ja –emännät muodostavat pikku-IE:n. Pikku-IE auttaa Isäntää ja Emäntää killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Anni Niemi, Matias Saikku, Tuomas Rasku, Eveliina Heikkala, Emma Ryhänen, Anni Lehikoinen, Lionel Irrmann, Ella Asikainen, Inka Hirvonen, Tuomas Orava, Kielo Isomäki ja Helmi Takala

Lukkarimestarit ja -kisällit

Lukkarimestarit yhdessä lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit:
Anton Närekorpi, Ville Kirjonen, Samuel Viitikko, Lauri Nyrhilä, Otso Seppälä ja Juho Jalonen

Lukkarikisällit: ✔️
Matias Saikku, Teemu Kanniainen, Tuomas Rasku, Visa Simola, Daniel Haaranen, Iiro Lindgren, Jaakko Aho ja Tuomas Orava

Liikuntavastaavat ✔️

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja. Lisää liikuntavastaavien järjestämistä tapahtumista löydät täältä.

Otso Seppälä, Atte Hinkka ja Artturi Husu

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista, mitkä voivat olla laadultaan aivan mitä kulttuurivastaavat itse päättävät. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapakoulutuksen.

Heidi Kaukinen, Suvi Ojala, Elsa Heinolainen, Niko Kälkäjä, Jaakko Aho ja Daniel Haaranen

Kiltahuonevastaavat ✔️

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Riina Strengell, Hanni Sonkeri, Heidi Kaukinen, Elsa Heinolainen ja Wille Oudman

Killan DJ ✔️

Killan DJ vastaa musiikin soittamisesta killan tapahtumissa. Jos esimerkiksi omistat DJ-laitteen ja haluaisit päästä soittamaan matalan kynnyksen bileissä, on tämä toimarivirka juuri sinua varten! Kyseinen virka on todella vapaamuotoinen ja siitä voi muokata juuri itselleen sopivan. Aiempaa taustaa musiikin parissa ei tässä virassa vaadita, vaan tärkeintä on innostuneisuus musiikkiin ja hauskanpitoon.

Erik Jaatinen


Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Yrityssuhdekisällit ✔️

Yrityssuhdekisällit toimivat vuoden mittaan yrityssuhdevastaavan apuna hänen tehtävissään, joita ovat muun muassa yrityssuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen.

Laura Aalto, Anton Närekorpi, Jutta Kanerva ja Ida Tasa

Excukisällit ✔️

Excukisällit auttavat vuoden mittaan excursiomestaria hänen tehtävissään. Suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä excukisälleillä on syksyllä KPP:n järjestäminen.

Matias Saikku, Lauri Sääskilahti, Emma Ryhänen, Kielo Isomäki ja Anni Niemi

Kimble-vastaava

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Tuukka Ahtola ja Iiro Lindgren


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa. Lisätietoja opintotoimikunnasta löydät täältä.

Opintoavut ✔️

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Heidi Kaukinen, Niko Kälkäjä, Sami Soosalu, Samuel Viitikko, Artturi Husu, Jaakko Aho

Alumnisuhdevastaava

Alumnisuhdevastaava pitää yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittää killan alumnitoimintaa. Alumnisuhdevastaavan vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen yhdessä muun opintotoimikunnan kanssa.

Samuel Viitikko


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan Fuksikapteenin alaisuudessa.

ISOvastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös Fuksikapteenin apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Henri Hakala


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan Kv- ja maisterivastaavan alaisuudessa.

Maisteriopiskelijavastaava

Maisteriopiskelijavastaava toimii Kv- ja maisterivastaavan apuna maisterifukseihin liittyvissä asioissa.

Ei valittu

International Buddy ✔️

International Buddy toimii killan Kv- ja maisterivastaavan apuna, kansaivälisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi käännöstyö, kv-tapahtumien järjestäminen ja englanninkielisten viikkotiedotteiden teko.

Elli-Noora Tiainen ja Ella Asikainen


Ruutiset-toimikunta

Ruutiset toimikunta toimii killan päätoimittajan alaisuudessa.

Dokumentoijat ✔️

Dokumentoijan tehtävänä on nimensä mukaisesti dokumentoida killan tapahtumia sekä Ruutisten, että killan kuvagallerian ja sosiaalisten medioiden tarpeisiin. Toimareita voi hyvin olla useampiakin kuin yksi – tärkeintä on innostus kuvien ottamiseen ja tapahtumissa käymiseen!

Toimittajat ✔️

Toimittajien ensisijaisena tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa juttuja killan Ruutiset-lehteen. Jutunteko on erittäin vapaamuotoista ja juuri niin kuormittavaa, kuin siitä itse haluaa tehdä. Ruutisiin pääset tutustumaan lisää täältä.

Anton Närekorpi, Irene Konola, Lauri Sääskilahti, Ville Kirjonen, Visa Simola, Iiro Lindgren, Daniel Haaranen, Lauri Nyrhilä, Jaakko Aho, Lauri Pöyry, Niko Kälkäjä, Ossi Perttu, Matias Saikku, Samuel Viitikko ja Susanna Karlqvist.

Graafikot ✔️

Graafikkona vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…) Tämä toimarivirka on koko killan luovin tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vapauttaa sisäinen taiteilijasi ulos kuvien ja videoiden muodossa. Voit myös valita yhden osa-alueen, jos haluat esimerkiksi vain tehdä kuvia tai pelkästään editoida videoita. Graafikoksi ryhtyminen ei vaadi aiempaa kokemusta, vaan motivaation oppia tuottamaan grafiikkaa. Kaikesta aiemmasta kokemuksesta on toki hyötyä, vaikka tuletkin saamaan alussa opastuksen varsinkin sovellusten käyttämiseen ja tukea koko vuoden ajan muilta graafikoilta. Tulet kuitenkin takuuvarmasti kehittymään graafikkona todella nopeasti ja IK:n graafikkona toimiminen avaa myös usein ovia muihin projekteihin. Osaava graafikko on Otaniemessä kuumaa kamaa!

Tässä esimerkkinä vuoden 2018 graafikon kädenjälkeä.

Erik Jaatinen, Matias Saikku ja Samuel Viitikko

Nettisivuvastaava ✔️

Nettisivuvastaavan vastuualueena on nettisivujen ylläpito ja kehittäminen. Sisällön luominen nettisivuille on myös yksi osa tätä toimarivirkaa ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä killan muoden toimijoiden kanssa. Webbi[oma nimi]-virka ei vaadi minkäänlaisia koodaustaitoja, sillä nettisivujen päivittäminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Tämän lisäksi tulet saamaan koulutuksen nettisivujen käyttämiseen. Koodaustaidoista ei ole tietenkään haittaa. Mikäli olet kiinnostunut koodaamisesta tai nettisivukehityksestä on tämä virka oivallinen tapa päästä tekemään käytännön nettisivukehitystä.

Webbi[Eki] Jaatinen

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan Ayy:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Iiro Lindgren


Muut toimihenkilöt

Vuosijuhlavastaavat

Vuosijuhlavastaavat huolehtivat Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlien eli Hermanninsitsien järjestämisestä ja juhlatoimikunnan kokoamisesta.

Erik Jaatinen ja Emmi Kosomaa


Rakentamisjaos-vastaava

RaJa-vastaava organisoi ja toteuttaa talvipäivän mäenlaskuvälineen ja Otatarhan ajokin rakentamista.

Mikko Aarnio


ExotIK-vastaava

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavan tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.


Somevastaava ✔️

Somevastaavan tehtävänä on tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Snapchat). Pääset itse päättämään minkälaisia postauksia kilta tekee ja mikä tulee olemaan killan somen tulevaisuus. Yleisimmät tehtävät ovat kiltalaisten informointi, eri asioiden mainostaminen ja fiilisten välittäminen somen eri kanavissa. Somevastaavana et ole kuitenkaan yksin vastuussa kaikesta, vaan apunasi ovat killan graafikot ja muut toimijat, joiden kanssa tulet tekemään tiivistä yhteistyötä. Somen käyttäminen on nykyään todella tärkeä osa killan viestintää ja ulosantia, joten pääset tekemään todella näkyvää työtä. Somevastaavan virka vaatii innostusta sosiaalisen median käytöstä, yksinkertaisen somegrafiikan tuottamisesta ja perus suomen kielen taitoa postauksien kirjoittamiseen. Tulet saamaan opastuksen somen käytöstä yhdistyksen tarpeisiin ja koulutuksen yksinkertaisen grafiikan tuottamisesta.

Erik Jaatinen


TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä. Muun muassa tämä niin kutsuttu kyhi pitää fukseille TEKin esittelyluennon orientaatioviikolla.

Pauli Putkiranta


MAIK-vastaavat ✔️

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaava toimii MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Daniel Haaranen, Riina Strengell ja Elli-Noora Tiainen


Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Vanha likainen täti
Irene Konola

Vanha likainen setä
Ville Kirjonen


Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Juho Jalonen (Lauri Nyrhilä) ja Saara Lassila (Ville Kirjonen)