Toimarit

Sisäasiaintoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Opintotoimikunta
Fuksitoimikunta
Ulkoasiaintoimikunta
Ruutiset-toimikunta
Muut toimihenkilöt

* = Sopii varsinkin fukseille


Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunta toimii killan Isännän ja Emännän alaisuudessa.

Pikku-IE*

Pikkuisännät ja –emännät muodostavat pikku-IE:n. Pikku-IE auttaa Isäntää ja Emäntää killan tapahtumien, suurimmaksi osin sitsien, järjestämisessä ja suunnittelussa.

Pikku-IE:

Iiro Ristikankare, Fanni Kaitale, Lotta Lassila, Mikko Tiili, Iina Ohrankämmen, Sofia Kiikkerä, Rita Raulo, Kristofer Mäkinen, Vilma Jokinen, Fanni Mattsson, Eetu Kotiranta ja Lassi Mäkelä

IE-tonttu:

Eino Yrjänäinen

Lukkarimestarit ja -kisällit

Lukkarimestarit yhdessä lukkarikisällien kanssa vastaavat Rakennusinsinöörikillan sitsiperinteiden ylläpidosta ja lauluperinteiden kehittämisestä. Toiminnasta vastaavat lukkarimestarit joiden johdolla lukkarikisällit pääsevät harjoittelemaan sitsien lukkarointia ja edistämään kiltamme ainutlaatuisia lauluperinteitä pitäen mielessä, että teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin.

Lukkarimestarit:
Iiro Lindgren ja Visa Simola

Lukkarikisällit*: 
Tuomas Rasku, Tuomas Orava, Matias Saikku, Eelis Hemberg, Kaarlo Forsman, Lassi Mäkelä ja Silja Yli-Juuti

Liikuntavastaavat*

Liikuntavastaavat edistävät killan liikuntatoimintaa järjestäen erilaisia liikuntaan liittyviä tapahtumia kuten urheiluvuoroja ja lajikokeiluja. Lisää liikuntavastaavien järjestämistä tapahtumista löydät täältä.

Rosa-Maria Alaraasakka, Iiro Hyvönen ja Jutta Kanerva

Kulttuurivastaavat

Kulttuurivastaavat vastaavat kiltamme korkeakulttuuriin rinnastettavista rennommista tapahtumista, mitkä voivat olla laadultaan aivan mitä kulttuurivastaavat itse päättävät. Kulttuurivastaavien järjestämiä tapahtumia ovat olleet esimerkiksi viininmaistelut, sushi-illat ja pokeriturnaukset. Kulttuurivastaavat järjestävät Hermannisitsejä edeltävän tanssi- ja tapakoulutuksen.

Silja Yli-Juuti, Henri Hakala, Atte Ahti, Mikael Väisänen, Ossi Perttu, Susanna Karlqvist, Soile Bäckström ja Anni Lehikoinen

Kiltahuonevastaavat

Kiltahuonevastaavat vastaavat kiltahuoneen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä voivat esimerkiksi halutessaan järjestää pieniä yllätyksiä kiltahuoneelle kaikkien kiltalaistemme iloksi.

Heidi Kaukinen, Nina Tanskanen, Sara Kasanen ja Janne Suominen

Killan DJ

Killan DJ vastaa musiikin soittamisesta killan tapahtumissa. Jos esimerkiksi omistat DJ-laitteen ja haluaisit päästä soittamaan matalan kynnyksen bileissä, on tämä toimarivirka juuri sinua varten! Kyseinen virka on todella vapaamuotoinen ja siitä voi muokata juuri itselleen sopivan. Aiempaa taustaa musiikin parissa ei tässä virassa vaadita, vaan tärkeintä on innostuneisuus musiikkiin ja hauskanpitoon.

Atte Ahti, Tuomas Rasku ja Henri Vaitomaa


Yrityssuhdetoimikunta ja excursiotoimikunta

Yrityssuhdekisällit*

Yrityssuhdekisällit toimivat vuoden mittaan yrityssuhdevastaavan apuna hänen tehtävissään, joita ovat muun muassa yrityssuhteiden ylläpitäminen ja muodostaminen.

Sten Stambej ja Julia Kondakov

Excukisällit*

Excukisällit auttavat vuoden mittaan excursiomestaria hänen tehtävissään. Suurimpana ja tärkeimpänä tehtävänä excukisälleillä on syksyllä KPP:n järjestäminen.

Eetu Kotiranta, Kristofer Mäkinen, Fanni Mattsson ja Iiro Ristikankare

Kimble-vastaava

Kimble-vastaavat huolehtivat perinteisen Norske-Kimblen järjestämisestä ja huolehtivat lajin elinvoimaisena pitämisestä.

Erik Jaatinen ja Iiro Lindgren


Opintotoimikunta

Opintotoimikunta toimii killan opintovastaavan alaisuudessa. Lisätietoja opintotoimikunnasta löydät täältä.

Opintoavut

Opintoavut toimivat opintovastaavan apuna opintotoimikunnan järjestämissä tapahtumissa, kuten kesätyösaunassa. Opintoavut toimivat usein myös hallopedeina eli hallinnon opiskelijaedustajina.

Janne Suominen

Alumnisuhdevastaava

Alumnisuhdevastaava pitää yllä Rakennusinsinöörikillan alumniverkostoa ja kehittää killan alumnitoimintaa. Alumnisuhdevastaavan vastuulla on alumnien tiedottaminen ja alumneille suunnattujen tapahtumien järjestäminen yhdessä muun opintotoimikunnan kanssa.

Samuel Viitikko, Katarina Varteva ja Soile Bäckström


Fuksitoimikunta

Fuksitoimikunta toimii killan Fuksikapteenin alaisuudessa.

ISOvastaava

ISOvastaava on nimensä mukaisesti vastuussa kiltamme ISOista. Tehtäviin kuuluu mm. ISOjen rekrytointi, tiedotus, ja yleinen ohjeistaminen. ISOvastaava toimii myös Fuksikapteenin apulaisena fuksikasvatuksessa, sekä tekee tiivistä yhteistyötä kiltamme raadin kanssa. ISOvastaavalla on apunaan kaikkien Otanimen ISOvastaavien muodostama toimikunta ITMK:n, joka yhdessä järjestää tapahtumia ja virkistäytymistä kaikille ISOille.

Mikko Jantunen

Kv-kandivastaava

Daniela Schenk

 


Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunta toimii killan Kv- ja maisterivastaavan alaisuudessa.

International Buddy

International Buddy toimii killan Kv- ja maisterivastaavan apuna, kansaivälisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi käännöstyö, kv-tapahtumien järjestäminen ja englanninkielisten viikkotiedotteiden teko.

Eelis Hemberg ja Simo Pekkinen


Ruutiset-toimikunta

Ruutiset toimikunta toimii killan päätoimittajan alaisuudessa.

Valokuvaajat*

Dokumentoijan tehtävänä on nimensä mukaisesti dokumentoida killan tapahtumia sekä Ruutisten, että killan kuvagallerian ja sosiaalisten medioiden tarpeisiin. Toimareita voi hyvin olla useampiakin kuin yksi – tärkeintä on innostus kuvien ottamiseen ja tapahtumissa käymiseen!

Susanna Karlqvist ja Fanni Mattsson

Toimittajat*

Toimittajien ensisijaisena tehtävänä on ideoida ja kirjoittaa juttuja killan Ruutiset-lehteen. Jutunteko on erittäin vapaamuotoista ja juuri niin kuormittavaa, kuin siitä itse haluaa tehdä. Ruutisiin pääset tutustumaan lisää täältä.

Iiro Lindgren, Niko Kälkäjä, Matias Saikku, Daniel Haaranen, Irene Konola, Simo Pekkinen, Sara Kasanen, Visa Simola, Mikko Tuohino, Atte Ahti, Lauri Pöyry, Jaakko Aho, Laura Markkanen, Susanna Karlqvist, Eino Yrjänäinen ja Mikael Väisänen

Graafikot*

Graafikkona vastaat kuvien ja videoiden tekemisestä killan tarpeisiin (esim. nettisivut, tapahtumat, some…) Tämä toimarivirka on koko killan luovin tehtävä ja se antaa mahdollisuuden vapauttaa sisäinen taiteilijasi ulos kuvien ja videoiden muodossa. Voit myös valita yhden osa-alueen, jos haluat esimerkiksi vain tehdä kuvia tai pelkästään editoida videoita. Graafikoksi ryhtyminen ei vaadi aiempaa kokemusta, vaan motivaation oppia tuottamaan grafiikkaa. Kaikesta aiemmasta kokemuksesta on toki hyötyä, vaikka tuletkin saamaan alussa opastuksen varsinkin sovellusten käyttämiseen ja tukea koko vuoden ajan muilta graafikoilta. Tulet kuitenkin takuuvarmasti kehittymään graafikkona todella nopeasti ja IK:n graafikkona toimiminen avaa myös usein ovia muihin projekteihin. Osaava graafikko on Otaniemessä kuumaa kamaa!

Tässä esimerkkinä vuoden 2018 graafikon kädenjälkeä.

Matias Saikku, Tuukka Harvela, Susanna Karlqvist ja Sara Kasanen

Nettisivuvastaava

Nettisivuvastaavan vastuualueena on nettisivujen ylläpito ja kehittäminen. Sisällön luominen nettisivuille on myös yksi osa tätä toimarivirkaa ja se tapahtuu tiiviissä yhteistyössä killan muiden toimijoiden kanssa. Webbi[oma nimi]-virka ei vaadi minkäänlaisia koodaustaitoja, sillä nettisivujen päivittäminen tapahtuu hyvin yksinkertaisella käyttöliittymällä. Tämän lisäksi tulet saamaan koulutuksen nettisivujen käyttämiseen. Koodaustaidoista ei ole tietenkään haittaa. Mikäli olet kiinnostunut koodaamisesta tai nettisivukehityksestä on tämä virka oivallinen tapa päästä tekemään käytännön nettisivukehitystä.

Webbi[Soile] Bäckström

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitajan tehtävänä on pitää huoli, että killan toiminta arkistoidaan oikeaoppisesti tuleville sukupolville. Arkistonhoitaja siis vie arkistoitavaa materiaalia killan toiminnasta killan Ayy:n arkistoon, joka sijaitsee Otarannassa.

Susanna Karlqvist ja Daniel Haaranen


Muut toimihenkilöt

Vuosijuhlavastaavat

Vuosijuhlavastaavat huolehtivat Rakennusinsinöörikillan vuosijuhlien eli Hermanninsitsien järjestämisestä ja juhlatoimikunnan kokoamisesta.

Tuukka Harvela ja Silja Yli-Juuti


Rakentamisjaos-vastaava

RaJa-vastaava organisoi ja toteuttaa talvipäivän mäenlaskuvälineen ja Otatarhan ajokin rakentamista.

Alex Tolonen


ExotIK-vastaava

ExotIK on IK:n oma tanssiryhmä, joka esiintyy satunnaisesti tapahtumissa. Vastaavan tehtävä on koordinoida tanssijoita harjoituksista ja esityksistä sekä ylläpitää killan tanssikulttuuria.

Katarina Varteva


Somevastaava

Somevastaavan tehtävänä on tuottaa sisältöä eri sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Snapchat). Pääset itse päättämään minkälaisia postauksia kilta tekee ja mikä tulee olemaan killan somen tulevaisuus. Yleisimmät tehtävät ovat kiltalaisten informointi, eri asioiden mainostaminen ja fiilisten välittäminen somen eri kanavissa. Somevastaavana et ole kuitenkaan yksin vastuussa kaikesta, vaan apunasi ovat killan graafikot ja muut toimijat, joiden kanssa tulet tekemään tiivistä yhteistyötä. Somen käyttäminen on nykyään todella tärkeä osa killan viestintää ja ulosantia, joten pääset tekemään todella näkyvää työtä. Somevastaavan virka vaatii innostusta sosiaalisen median käytöstä, yksinkertaisen somegrafiikan tuottamisesta ja perus suomen kielen taitoa postauksien kirjoittamiseen. Tulet saamaan opastuksen somen käytöstä yhdistyksen tarpeisiin ja koulutuksen yksinkertaisen grafiikan tuottamisesta.

Susanna Karlqvist


TEK-kiltayhdyshenkilö

TEK eli Tekniikan akateemiset on Suomen suurin tekniikan ala ammattiliitto. Killan TEK-yhdyshenkilö toimii välikätenä killan jäsenten ja TEKin välillä. Muun muassa tämä niin kutsuttu kyhi pitää fukseille TEKin esittelyluennon orientaatioviikolla.

Iiro Lindgren


MAIK-vastaavat

MAIK on maanmittari-, rakennusinsinööri- ja arkkitehtikiltalaisten yhteinen ammattiaineyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää alojen opiskelijoita. MAIK-vastaava toimii MAIK ry:n hallituksen jäsenenä vuoden ajan. MAIK-hallituksessa on mahdollista toimia puheenjohtajana, rahastonhoitajana, sihteerinä tai hallituksen jäsenenä. Virka sisältää pääosin MAIK:in tapahtumien järjestämistä.

Laura Aalto, Mikko Tiili ja Rita Raulo


Vanha likainen täti ja setä

Killan vanhan likaisen tädin ja sedän tehtäviin kuuluu valvoa killan perinteiden säilymistä sukupolvelta toiselle toimijoiden vaihtuessa. Epäkohtia huomatessaan vanha likainen setä tai täti tuntee elämäntehtäväkseen huomauttaa asiasta killan raadille. Tavaksi on muodostunut, että vanha likainen setä ja täti ehdottavat itselleen seuraajia killan vaalikokouksessa.

Vanha likainen täti
Heidi Kaukinen

Vanha likainen setä
Samuel Viitikko


Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä

Toiminnantarkastajat tarkistavat, että yhdistyksen hallinnossa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Rakennusinsinöörikilta on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen ja velvollinen noudattamaan kirjanpitolakia. Yhdistyksellä on yhdistyslain mukaan oltava joko tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Anton Närekorpi (Daniel Haaranen) ja Ville Kirjonen (Iiro Lindgren)